Aleksandyr Bożkow

Czytaj Dalej

BOŻEK

W niektórych religiach pozachrześc. — przedmiotsakr. ( -» bałwan, idol, bohater kulturowy), wyobrażającyobecność bóstwa; w sensie religioznawczym — b ó s t w o o mniejszymznaczeniu w -» panteonie danej religii politeistycznej(np. Kupido — b. miłości).

U podstaw występujących w wielu religiach...

BOŻEK ARKADIUSZ, Arka Bożek

ur. 21 I 1899 w Markowicach(k. Raciborza), zm. 28 XI 1954 tamże, Działacz lud.i kat. na Śląsku Opolskim.

Brał udział w powstaniach śląskich, był delegatem GórnośląskiejKomisji Mieszanej (1920), wieloletnim działaczem -»Związku Polaków w Niemczech (członek Rady Naczelnej i wiceprezesDzielnicy I tegoż...

BÓSTWO, bożyszcze, bożek

W religiach politeistycznychi henoteistycznych istoty ponadziemskie lub ich wyobrażenia będąceprzedmiotem kultu; przenośnie — przedmiot uwielbienialub zachwytu.

Wyznawcy -> politeizmu, wierząc, że b. mogą przybierać postaćludzką (antropomorfizm I), czczą je także jako istotyduchowe, ponadludzkie, a...