Aleksandrowicz

Czytaj Dalej

DOBROLUBOW NIKOŁAJ ALEKSANDROWICZ

Szczipunow, Nikołaj Aleksandrowicz D, Rlekomiendatielnyj ukazatiel litieratury. Żdanow, Nikolaj Aleksandrowicz D. Krużkow, Nikołaj Aleksandrowicz D.

GONCZAROW IWAN ALEKSANDROWICZ

Lohff, Die Bildlichkeit in den Romanen Iwan Aleksandrowicz G. Russell, Untersuchungen zur Theorie und Praxis der Typisierung bei Iwan Aleksandrowicz G.

FLORENSKI PAWIEŁ ALEKSANDROWICZ

Uspienskij, Pawiel Aleksandrowicz F.

GOŁUBINSKI FIODOR ALEKSANDROWICZ

Kudrjawcew, Protojerej Fiodor Aleksandrowicz G. Głagoliew, Protojerej Fiodor Aleksandrowicz G.

ALEKSANDROWICZ SCIAPAN

ALEKSANDROWICZ SCIAPAN, ur.

CHORIEW WIKTOR ALEKSANDROWICZ

CHORIEW WIKTOR ALEKSANDROWICZ , ur 22 II 1932w Wołogdzie, ros.

Aleksandr Aleksandrowicz Bogdanow

Aleksandr Aleksandrowicz Bogdanow (1873 - 1928) to przedstawiciel nurtu uniwersalistycznego.

BIERDIAJEW NIKOŁAJ ALEKSANDROWICZ

Selmowicz, Wybrane problemy antropologii filozoficznej Nikołaja Aleksandrowicza B.

ALEKSANDROWICZ BOLESŁAW ks.

ur. 1831 w pow. trockim, zm. 1865 w Tiumeniu (Syberia). Po studiach w seminarium duch. w Wilnie został wik. w Piwoszunach, a nast. proboszczem i dziekanem w Dyneburgu; brał udział w powstaniu 1863 na terenie Inflant, dostarczając oddziałom powstańczym wiadomości o rozlokowaniu wojsk carskich i otaczając...

ALEKSANDROWICZ JAN ALOJZY bp.

ur. 1728, zm. 11 IX 1781 w Krasnymstawie. Sprawował wiele godności kośc: był kanonikiem lwowskim, proboszczem w Skale k. Kamieńca (1757), później prob, parafii katedralnej w Kamieńcu Podolskim; 1769 dziekanem przemyskim, kustoszem gnieźn. i proboszczem w Łęczycy, od 1773 oficjałem warsz.;

1775 mianowany...

ALEKSANDROWICZ KASPER OSPĘ

ur. 1585 w Wąchocku, zm. 18 III 1652 w Częstochowie, Kompozytor, organista, kantor, pedagog. Z własnych funduszy zbudował pozytyw do kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze;

w zak. cieszył się poważaniem i sławą znakomitego organisty; prawdopodobnie jest autorem przechowywanych w Mogile utworów...

BAKUNIN MICHAŁ ALEKSANDROWICZ

ur. 18 V 1814 we wsi Priamuchino (środk. Rosja), zm. 1 VII 1876 w Bernie (Szwajcaria), Rewolucjonista ros., teoretyk —> anarchizmu (kolektywistycznego).

W 1835-40 studiował w Moskwie, interesując się filozofią J.G. Fichtego, a nast. G.W.F. Hegla; 1840 wyjechał do Berlina, gdzie przeszedł na pozycję lewicy...

BŁOK ALEKSANDER ALEKSANDROWICZ

ur. 28 X I 1 8 80w Petersburgu, zm. 7 VIII 1921 tamże, Ros. poeta, czołowy przedstawicielsymbolizmu. Studia filol. ukończył w Petersburgu.

Na wczesną twórczość B. oddziałała filozofia mist, i poezjaW.S. Sołowjowa, zwł. jego mist, wiara w istnienie irracjonalnejwięzi i idealnej harmonii między...

BOGDANÓW ALEKSANDR ALEKSANDROWICZ, właśc. A. Malinowski

ur. 22 VIII 1873 w Sokółce, zm. 7 IV 1928w Moskwie, Ros. działacz polit., filozof, lekarz. Początkowo byłczłonkiem ros. socjaldemokracji, od 1903 — frakcji bolszewików;1909 za rewizjonizm został wydalony z partii.

Poglądy filozoficzne B. kształtowały się na gruncie marksizmu,ale pod wpływem -»...

BRIANCZANINOW IGNATIJ ALEKSANDROWICZ

Imię chrzestneDmitrij, bp prawosł., ur. 18 II 1807 w Pokrowskiem (obwódwołogdzki), zm. 14 IV 1867 w klasztorze Nikoło-Babajewskim(k. Jarosławia n. Wołgą), ros. pisarz ascetyczny.

Po ukończeniu 1824 szkoły inżynierskiej w Petersburgu wstąpiłdo służby państw.; 1831 złożył śluby zak.; zbudował...

GRIGORIEW APOLLON ALEKSANDROWICZ

ur. 28 VII1822 w Moskwie, zm. 7 X 1864 w Petersburgu, pisarz, krytyklit., tłumacz.

Studiował prawo na uniw. w Moskwie (1838-42); pracowałnast. jako bibliotekarz, urzędnik i nauczyciel; początkowojego poglądy były pełne sprzeczności; od ateizmu przechodziłdo głębokiej wiary, ascezy i związków z...

FADIEJEW Aleksandr Aleksandrowicz (1901 - 1956)

Stara gwardia

Pisarz doskonale znany wszystkim, którzy do szkoły chodzili za czasów PRL-u, ato za sprawą powieści Młoda Gwardia, będącej lekturą obowiązkową.

Aktywnypiewca komunistycznej władzy. W latach 1946-1954 pełnił funkcję przewodniczącegoZwiązku Pisarzy Radzieckich i ponosił bezpośrednią...

JESIENIN Siergiej Aleksandrowicz (1895 - 1925)

Do widzenia, drogi, bez ręki i słowa

Poeta rosyjski. Pochodził z chłopskiej rodziny. Pierwsze wiersze opublikował wwieku dziewiętnastu lat. Z entuzjazmem powitał rewolucję bolszewicką, ale teższybko się do niej rozczarował, pisząc w 1920 roku już bez ogródek, iż "nadchodzizupełnie nie ten...

ALEKSANDROWICZ JULIAN

(1908 - 1986) Prof. medycyny. Wieloletni kierownik KlinikiHematologicznej AM w Krakowie. Współtwórca Nieformalnego Instytutu Ekologii Profilaktyki. Jeden z najgorętszych zwolenników i propagatorówmedycyny naturalnej i holistycznej koncepcji człowieka. Zajmował sięm.in. problemami ochrony środowiska, zdrowej...

Michaił Aleksandrowicz Szołochow

Jeden z najwybitniejszych pisarzy radzieckich; laureat licznych nagród swojej ojczyzny oraz literackiej nagrody Nobla z 1985 r. Urodził się w 1905 roku w chutorze Krużylińskim stanicy Wieszeńskiej nad Donem. Z tymi okolicami wiąże się potem ściśle jego twórczość. Uczył się w Bohuczarze...