Aleksandrów (Warszawa Wawer)

Aleksandrów (Warszawa Wawer)

Czytaj Dalej

WARSZAWA 1939 - 1945

Stolica Polski była od pierwszego dnia II wojny światowej głównym celem niemieckiego lotnictwa (1 września 1939 r. samoloty wroga atakowały lotnisko na Okęciu oraz rozgłośnie w Babicach i Raszynie). Obronę miasta zapewniały Brygada Pościgowa (do 9 września zestrzeli­ła 51 samolotów) i artyleria...

ROLA WARSZAWY W XVIII W.

Warszawa stała się centrum kulturalnym i politycznym. Stało się to za sprawą urbanistycznego uporządkowania stolicy. Dwór stał się głównym ośrodkiem sztuki, centrum artystycznym.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich. Powstał w budynku operalni saskiej. Pierwszą wystawioną sztuką była komedia „Natręty” Józefa Bielawskiego. Komedie tworzył Franciszek Bohomolec. Stworzył między innymi: „Małżeństwo z kalendarza”, utwór ośmieszający Polaków...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę. Wychowywał ówczesnego obywatela. Uczył go krytycznie myśleć i widzieć wady ustroju, w którym żył. Walczył o język narodowy. Propagował postępowe reformy państwowe. Jego działalność szczególnie wzrosła w czasie Sejmu Czteroletniego...

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - obyczajowa komedia warszawska

Po ponownym otwarciu teatru w 1774 roku nastąpił rozkwit komedii warszawskiej. Twórcy teatralni to: Franciszek Zabłocki („Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”, „Fircyk w zalotach”). Charakteryzuje się ona tym, że tematyka polityczna nie jest najważniejsza, a rzecz krąży wokół intrygi...

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu

 

Warszawę z lat wojny i okupacji odnajdujemy w wielu utworach tego okresu. Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Obraz Warszawy z okresu wojny ukazany został w utworze A. Kamińskiego Kamienie na szaniec. Jest to...

Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackichdotyczących tego okresu

Warszawę z lat wojny i okupacji odnajdujemy w wielu utworach tego okresu. Dotyczą one życia codziennego okupowanej stolicy, literackich ujęć powstania w getcie warszawskim i powstania warszawskiego. Obraz Warszawy z okresu wojny ukazany został w utworze A. Kamińskiego Kamienie na szaniec. Jest to...

Ustrój m. st. Warszawa

Kwestie regulacji funkcjonowania gminy warszawskiej reguluje ustawa o samorządzie gminnym, natomiast kwestie dotyczące dzielnic są regulowane szczegółowo przez ustawę z 15.03.2002 ponieważ charakter tych dzielnic, ich statut, pozycja, zadania są odmienne niż w innych jednostkach pomocniczych jakimi są...

Zadania przypisane gminie Warszawa

typowe zadania gminne (art.7 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne i zlecone, zadania powiatowe),

specyficzne zadania, charakterystyczne dla stolicy,

dodatkowo zadania własne gminy warszawskiej, które wynikają z charakteru stolicy i dużej aglomeracji, której żadna inna gmina w...

Statut m. st. Warszawy

Projekt statutu uchwala Rada m.st. Wwy jako organ stanowiący w tej gminie, ale w przypadku statutu m.st. Warszawy wymagana jest opinia Rad Dzielnicowych (organów uchwałodawczych dzielnic) i uzgodnienie z Prezesem Rady ministrów (ponieważ są to zadania mające charakter ponad lokalny tzn. funkcjonowanie...

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

W czasie wojny obronnej Polski 1939 oblężona Warszawa stawiała przez 3 tygodnie opór Niemcom. Warszawa była od pierwszego dnia wojny jednym z głównych celów uderzeń niemieckiego lotnictwa. Czynną OPL miasta stanowiła brygada pościgowa (54 samoloty myśl. P-7 i P-11; dowódca płk pilot S. Pawlikowski)...

Funkcje Zamku Królewskiego w Warszawie w okresie międzywojennym

Zamek Królewski jest niewątpliwie jednym z najbardziej imponujących zabytków w Warszawie. Został wzniesiony w latach 1598-1619, zaprojektowany przez włoskich architektów Giovanniego Trevano, Giacomma Rodondo i Mattea Castelli, na rozkaz ówczesnego króla Polski Zygmunta III Wazę. Od tego czasu to właśnie...

Historia Placu Teatralnego w Warszawie

Plac rozciągający się między ulicami Wierzbową i Moliera powstawał w dwóch etapach. Pierwszy miał miejsce około 1808 r., budowa zaczęta była na terenie zlikwidowanego targowiska Pociejów, położonego na narożniku, jeszcze wąskiej wówczas Senatorskiej i Nowosenatorskiej (obecnie Moliera). Po rozebraniu...

Obrona Warszawy na początku II wojny światowej

I.- Przebieg obrony

Naloty na Warszawę rozpoczęły się o świcie I.IX.1939 roku i trwały aż do końca obrony; celem ich były domy mieszkalne, obiekty kulturalne, szpitale itd. W ciągu pierwszych sześciu dni myśliw-ska Brygada Pościgowa zestrzeliła 43 niemieckie samoloty i sporo uszkodziła.

3.IX -...

Powstanie listopadowe (1830) - Oblężenie Warszawy i upadek powstania

Władzę przejął generał J. Krukowiecki, także nie wierzący w zwycięstwo powstania. Krukowiecki surowo rozprawił się z uczestnikami rozruchów i wobec dwukrotnej przewagi Rosjan chciał kapitulować. Dopiero na wyraźne polecenie sejmu przystąpił do obrony Warszawy. W dniu 6 IX 1831 rozpoczął się...

Rola Warszawy jako ośrodka polityczno - kulturalnego w XVIII w.

Tereny obecnej Warszawy były zamieszkiwane przez ludzi od niepamiętnych czasów. Dobre warunki geograficzne sprzyjały osadnictwu na tym terenie. Dość szybko nowo założona osada przekształciła się w rozwinięty ośrodek gospodarki towarowo-pieniężnej. W roku 1596 do Warszawy została przeniesiona stolica...

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

Warszawa... U progu trzeciego tysiąclecia ma ponad 2 mln mieszkańców, jest wielkim i ważnym miastem, jest stolicą. Tutaj mieszczą się wszystkie państwowe urzędy, parlament, siedziba prezydenta, wszystkie ministerstwa. Także większość ważnych wydarzeń artystycznych ma miejsce w Warszawie. Nie ma...

Warszawa za Wazów - KOLUMNA ZYGMUNTA

Na Rynku Przedmiejskim, niedaleko bramy krakowskiej, gdzie zbiegały się dwa główne trakty- z Krakowa i z pola elekcyjnego na Woli, stał pomnik wystawiony przez Władysława IV ku czci jego ojca. Nie jest to całkiem zwykły pomnik- jedyny tego typu wystawiony w Europie tamtych czasów. Kolumna wyrażała całą...

Warszawa za Wazów - WARSZAWA STOLICĄ: POWODY

Sejm lubelski mniejszy wyznacza na stałe miejsce odbywania się sejmów Warszawę; Sejm konwokacyjny po śmierci Zygmunta Augusta uchwala ustawę, na mocy której wolne elekcje odbywać się mają w Warszawie; Zygmunt III przenosi stolicę do Warszawy - DLACZEGO AKURAT WARSZAWA ?

Możliwość pierwsza: Warszawa...

Warszawa za Wazów - WOLNA ELEKCJA

Szlachta polska uważała ustrój Rzeczpospolitej za prawie idealny - taki o jakim marzył cały świat starożytny, wprawdzie nie wszystkie elekcje wyglądały jak w idealnym państwie Platona, ale spośród pierwszych elekcji burzliwy przebieg miała tylko elekcja w 1587, gdy część szlachty wybrała na króla...