Aleksandros Grigoropulos

Czytaj Dalej

PAPAGOS ALEKSANDROS (1883-1955) - marszałek

Grecki oficer, uczestnik wojen bał­kańskich i 1 wojny światowej, od 1935 r. był ministrem wojny Grecji i głównym inspektorem wojska; w 1936 r. został szefem Sztabu Ge­neralnego. Od 1940 r. był naczelnym dowódcą wojsk greckich.

Od 28 paź­dziernika do 6 listopada 1940 r. do­wodzone przez niego wojska...