Aleksandria (Rumunia)

Aleksandria (Rumunia)

Czytaj Dalej

ALEKSANDRIA - port

Egipski port, w czasie wojny bybazą dla brytyjskiej Flory Śródziemnomorskiej (British MediterraneanFleet) i głównym punktem zaopatrzenia wojsk brytyjskich w AfrycPółnocnej do 1942 r. W nocy z 17 na 18 grudnia 1941 rwłoski okręt podwodny Scire (dowódca kpt. Junio Borghese) wypuścił w odległości 6 mil od...

FILON Z ALEKSANDRII (25 p.n.e. – 50 n.e.)

– żyd grecki), nieznany autor dzieła „O mądrości Salomona” FILOZOFIA, ONTOLOGIA (METAFIZYKA)   FILOZOFIA – MONIZM SPIRYTUALISTYCZNY, GRADUALIZM Cel filozofii– poznanie Boga, świat przedmiotem zainteresowania tylko jako dzieło Boga i jego objawienie Wokół dostrzegamy dualizm– Bóg/ świat, duch/ materia, dobro/ zło; [punkt wyjścia filozofii] Zadanie filozofii – odnaleźć jedność wszechświata, monizm [punkt ...

HYPATIA z Aleksandrii

Katarzyna z Aleksandrii, jako pierwowzór kobiety uczonej.

Św. KATARZYNA z Aleksandrii

Legendarna dziewica z IV w., skazana na rozdarcie na kole zaopatrzonym w szpice, cudownie uratowana, potem ścięta. Przedstawiana z książką, koroną, kołem, mieczem i palmą.

Jej mistyczne zaślubiny z Chrystusem były ulubionym tematem malarzy Renesansu. Nic pewnego o niej nie wiadomo. Gł. miejsce kultu -...

Powstanie w Rumunii 1989

Niegdyś podziwiany za politykę względnej niezależności od ZSRR, dyktator rumuński Nicolae Ceausescu z biegiem lat zamieniał się w coraz okrutniejszego tyrana. Nawet wtedy, kiedy inne kraje komunistyczne pokojowo zmieniały ustrój, konieczne było krwawe powstanie, by pozbawić go władzy.

Podobnie...

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Rumunia

 

„Wyzwolenie" Rumunii w wyniku tzw. rewolucji sierpniowej 1944 roku dokonało się siłami dworu, armii i partii politycznych. Udział komunistów w tej koalicji był minimalny. W okresie 1918-1944 stanowili oni zupełnie marginalną, podziemną grupkę o agenturalnej proweniencji. Również socjaldemokraci...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Bułgaria. Rumunia

 

W Bułgarii trwały rządy Żiwkowa i nie zaszły istotniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej dekady. W Rumunii umocniła się dyktatura Ceausescu i rozwinął jego kult.

Samodzielna polityka zagraniczna Rumunii zyskała jej przychylność wielu kręgów politycznych na Zachodzie.

Dopiero w latach...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Upadek Ceausescu. Rządy Iona Iliescu w Rumunii

 

W Rumunii doszło w grudniu 1989 roku do manifestacji i rzezi demonstran­tów w Timisoara. Na wieść o tych wydarzeniach Ceausescu, bawiący za granicą, powrócił do kraju. Próba stłumienia rewolucji nie powiodła się. Znaczna część armii, a nawet część znienawidzonej Securitate odmówiły strzelania do...

ALEKSANDER Św. patriarcha Aleksandrii

i Ariusza, nawołujący do zgody; nowy synod w Aleksandrii 324 nie rozwiązał problemu ariańskiego, zajął się jedynie terminem świętowania Wielkanocy, omówił sprawę walki ze schizmą melecjańską i skłonił do uległości prezbitera Kolluta, który uzurpował sobie prawo udzielania święceń kapłańskich.

ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

W 1774 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary poddała jurysdykcji melchickiego patriarchy Antiochii unickich melchitów w Egipcie, a 1838 przyznała mu tytuł patriarchy melchickiego Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy.

AMBROŻY z ALEKSANDRII

zm. ok. 250, Przyjaciel i mecenas Orygenesa. Był wysokim urzędnikiem dworskim; początkowo należał do walentyniańskiej sekty gnostyckiej (-> gnostycyzm); nawrócony ok. 212 na chrześcijaństwo przez Orygenesa, stał się entuzjastą jego talentu i wspierał materialnie jego działalność pisarską...

APION z ALEKSANDRII

Kaliguli (37-41); polemizując z judaizmem, nie przebierał w środkach; zarzucał Żydom nie tylko niechęć do oddawania czci cesarzom, ale przypisywał im również kult oślej głowy i kanibalizm rytualny; stał na czele delegacji wysłanej 39 z Aleksandrii do ces.

APOLONIA z ALEKSANDRII Św.

W 249, w czasie prześladowania chrześcijan w Aleksandrii, została uwięziona i torturowana; skazana na spalenie, sama rzuciła się w ogień; znana i czczona na Zachodzie dzięki Rufinowi z Akwilei.

BAKÓW, Bacàu (dziś Rumunia)

Bpstwo hist, w Mołdawii należące w okresie od końca XVI do końca XVIII w. do pol. organizacji kościelnej.

1. Początki i dzieje — Istniejące od XIV w. na terenie Mołdawii bpstwa łac. w Serecie i w —> Arges upadły w 1. poł. XVI w. Mołdawia pod względem polit, została uzależniona od Turcji, pod...

DEMETRIUSZ z ALEKSANDRII Św. bp.

231 lub 232 w Aleksandrii. Wg Euzebiusza z Cezarei i Hieronima został 189 patriarchą Aleksandrii, gdzie przyczynił się do rozkwitu -» aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej ; jej kierownictwo po Pantenie powierzył Klemensowi Aleks.

EUFROZYNA z ALEKSANDRII Św.

430 w Aleksandrii, zm.

EUGENIA z ALEKSANDRII Św.

w Aleksandrii, zm.

EUKLIDES z ALEKSANDRII

273 w Aleksandrii matematyk gr.

EUSTACHY z ALEKSANDRII

; 7II933 został patriarchą melchickim w Aleksandrii, gdzie zwalczał -* nestorianizm oraz jakobickich koptów (->• jakobici); ogłosił w języku arab. Papadopoulos, Historia tes Ekklesias Aleksandrias (62-1934), Aleksandria 1935, 526-530; Graf II 32-38; V.

FILON z ALEKSANDRII

w Aleksandrii, zm.