Aleksandria Niedziałowska

Aleksandria Niedziałowska

Czytaj Dalej

ALEKSANDRIA - port

Egipski port, w czasie wojny bybazą dla brytyjskiej Flory Śródziemnomorskiej (British MediterraneanFleet) i głównym punktem zaopatrzenia wojsk brytyjskich w AfrycPółnocnej do 1942 r. W nocy z 17 na 18 grudnia 1941 rwłoski okręt podwodny Scire (dowódca kpt. Junio Borghese) wypuścił w odległości 6 mil od...

FILON Z ALEKSANDRII (25 p.n.e. – 50 n.e.)

– żyd grecki), nieznany autor dzieła „O mądrości Salomona” FILOZOFIA, ONTOLOGIA (METAFIZYKA)   FILOZOFIA – MONIZM SPIRYTUALISTYCZNY, GRADUALIZM Cel filozofii– poznanie Boga, świat przedmiotem zainteresowania tylko jako dzieło Boga i jego objawienie Wokół dostrzegamy dualizm– Bóg/ świat, duch/ materia, dobro/ zło; [punkt wyjścia filozofii] Zadanie filozofii – odnaleźć jedność wszechświata, monizm [punkt ...

HYPATIA z Aleksandrii

Katarzyna z Aleksandrii, jako pierwowzór kobiety uczonej.

Św. KATARZYNA z Aleksandrii

Legendarna dziewica z IV w., skazana na rozdarcie na kole zaopatrzonym w szpice, cudownie uratowana, potem ścięta. Przedstawiana z książką, koroną, kołem, mieczem i palmą.

Jej mistyczne zaślubiny z Chrystusem były ulubionym tematem malarzy Renesansu. Nic pewnego o niej nie wiadomo. Gł. miejsce kultu -...

ALEKSANDER Św. patriarcha Aleksandrii

i Ariusza, nawołujący do zgody; nowy synod w Aleksandrii 324 nie rozwiązał problemu ariańskiego, zajął się jedynie terminem świętowania Wielkanocy, omówił sprawę walki ze schizmą melecjańską i skłonił do uległości prezbitera Kolluta, który uzurpował sobie prawo udzielania święceń kapłańskich.

ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

W 1774 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary poddała jurysdykcji melchickiego patriarchy Antiochii unickich melchitów w Egipcie, a 1838 przyznała mu tytuł patriarchy melchickiego Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy.

AMBROŻY z ALEKSANDRII

zm. ok. 250, Przyjaciel i mecenas Orygenesa. Był wysokim urzędnikiem dworskim; początkowo należał do walentyniańskiej sekty gnostyckiej (-> gnostycyzm); nawrócony ok. 212 na chrześcijaństwo przez Orygenesa, stał się entuzjastą jego talentu i wspierał materialnie jego działalność pisarską...

APION z ALEKSANDRII

Kaliguli (37-41); polemizując z judaizmem, nie przebierał w środkach; zarzucał Żydom nie tylko niechęć do oddawania czci cesarzom, ale przypisywał im również kult oślej głowy i kanibalizm rytualny; stał na czele delegacji wysłanej 39 z Aleksandrii do ces.

APOLONIA z ALEKSANDRII Św.

W 249, w czasie prześladowania chrześcijan w Aleksandrii, została uwięziona i torturowana; skazana na spalenie, sama rzuciła się w ogień; znana i czczona na Zachodzie dzięki Rufinowi z Akwilei.

DEMETRIUSZ z ALEKSANDRII Św. bp.

231 lub 232 w Aleksandrii. Wg Euzebiusza z Cezarei i Hieronima został 189 patriarchą Aleksandrii, gdzie przyczynił się do rozkwitu -» aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej ; jej kierownictwo po Pantenie powierzył Klemensowi Aleks.

EUFROZYNA z ALEKSANDRII Św.

430 w Aleksandrii, zm.

EUGENIA z ALEKSANDRII Św.

w Aleksandrii, zm.

EUKLIDES z ALEKSANDRII

273 w Aleksandrii matematyk gr.

EUSTACHY z ALEKSANDRII

; 7II933 został patriarchą melchickim w Aleksandrii, gdzie zwalczał -* nestorianizm oraz jakobickich koptów (->• jakobici); ogłosił w języku arab. Papadopoulos, Historia tes Ekklesias Aleksandrias (62-1934), Aleksandria 1935, 526-530; Graf II 32-38; V.

FILON z ALEKSANDRII

w Aleksandrii, zm.

FILON z ALEKSANDRII - PISMA

bronił Mojżeszaprzed zarzutem czarnoksięstwa i oszustwa; w De vita  contemplativa(CWR VI 32-50) opisał żyjącą w pobliżu Aleksandriiwspólnotę —> terapeutów, w których Euzebiuszz Cezarei ( H E 2,17) widział pierwszych mnichów chrześcijańskich.

FILON z ALEKSANDRII - DOKTRYNA

F. stworzył doktrynę synkretyczną(rei.-filoz.) opartą na judaizmie (alegor. interpretacja ST,zwł. Pięcioksiegu) i kulturze gr. (kategorie filoz. platonizmu,neopitagoreizmu, średniego stoicyzmu), dążąc do ich uzgodnieniai syntezy, z zachowaniem priorytetu judaizmu.B ó g jest transcendentny kosmicznie (poza...

HERAKLAS z ALEKSANDRII Św. bp.

objął kierownictwo szkoły, którązarządzał 16 lat; 231 wybrano go bpem Aleksandrii; jako bpwykluczał z Kościoła zwolenników herezji, a do jednościkośc.

HEZYCHIUSZ z ALEKSANDRII

w Aleksandrii, egzegeta. mógł byćtakże autorem listu do bpa Aleksandrii Piotra (św.

Appian z Aleksandrii

Appian z Aleksandrii Nie znamy dokładnej daty urodzin i śmierci Appiana.