Aleksandria

Aleksandria

Czytaj Dalej

Aleksandria

Dzieje apostolskie wspominają o Żydzie z Aleksandrii. Aleksandria stała się odtąd jednym z najważniejszych ośrodków teologii chrześcijańskiej, uświetnionym zwłaszcza w III wieku przez Dionizego, a w okresie kryzysu ariańskiego przez Atanazego.

ALEKSANDRIA, Al - Iskandarijja

W 1774 Kongregacja Rozkrzewiania Wiary poddała jurysdykcji melchickiego patriarchy Antiochii unickich melchitów w Egipcie, a 1838 przyznała mu tytuł patriarchy melchickiego Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy.

EUSTACHY z ALEKSANDRII

; 7II933 został patriarchą melchickim w Aleksandrii, gdzie zwalczał -* nestorianizm oraz jakobickich koptów (->• jakobici); ogłosił w języku arab. Papadopoulos, Historia tes Ekklesias Aleksandrias (62-1934), Aleksandria 1935, 526-530; Graf II 32-38; V.

ALEKSANDER Św. patriarcha Aleksandrii

i Ariusza, nawołujący do zgody; nowy synod w Aleksandrii 324 nie rozwiązał problemu ariańskiego, zajął się jedynie terminem świętowania Wielkanocy, omówił sprawę walki ze schizmą melecjańską i skłonił do uległości prezbitera Kolluta, który uzurpował sobie prawo udzielania święceń kapłańskich.

DEMETRIUSZ z ALEKSANDRII Św. bp.

231 lub 232 w Aleksandrii. Wg Euzebiusza z Cezarei i Hieronima został 189 patriarchą Aleksandrii, gdzie przyczynił się do rozkwitu -» aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej ; jej kierownictwo po Pantenie powierzył Klemensowi Aleks.

HERAKLAS z ALEKSANDRII Św. bp.

objął kierownictwo szkoły, którązarządzał 16 lat; 231 wybrano go bpem Aleksandrii; jako bpwykluczał z Kościoła zwolenników herezji, a do jednościkośc.

HEZYCHIUSZ z ALEKSANDRII

w Aleksandrii, egzegeta. mógł byćtakże autorem listu do bpa Aleksandrii Piotra (św.

Synkretyzm żydowski - Filon z Aleksandrii

Filon z Aleksandrii (ur. Kolonia żydowska w Aleksandrii była głęboko przepojona kulturą grecką.

FILON Z ALEKSANDRII (25 p.n.e. – 50 n.e.)

– żyd grecki), nieznany autor dzieła „O mądrości Salomona” FILOZOFIA, ONTOLOGIA (METAFIZYKA)   FILOZOFIA – MONIZM SPIRYTUALISTYCZNY, GRADUALIZM Cel filozofii– poznanie Boga, świat przedmiotem zainteresowania tylko jako dzieło Boga i jego objawienie Wokół dostrzegamy dualizm– Bóg/ świat, duch/ materia, dobro/ zło; [punkt wyjścia filozofii] Zadanie filozofii – odnaleźć jedność wszechświata, monizm [punkt ...

HYPATIA z Aleksandrii

Katarzyna z Aleksandrii, jako pierwowzór kobiety uczonej.

APION z ALEKSANDRII

Kaliguli (37-41); polemizując z judaizmem, nie przebierał w środkach; zarzucał Żydom nie tylko niechęć do oddawania czci cesarzom, ale przypisywał im również kult oślej głowy i kanibalizm rytualny; stał na czele delegacji wysłanej 39 z Aleksandrii do ces.

APOLONIA z ALEKSANDRII Św.

W 249, w czasie prześladowania chrześcijan w Aleksandrii, została uwięziona i torturowana; skazana na spalenie, sama rzuciła się w ogień; znana i czczona na Zachodzie dzięki Rufinowi z Akwilei.

EUFROZYNA z ALEKSANDRII Św.

430 w Aleksandrii, zm.

EUGENIA z ALEKSANDRII Św.

w Aleksandrii, zm.

EUKLIDES z ALEKSANDRII

273 w Aleksandrii matematyk gr.

FILON z ALEKSANDRII

w Aleksandrii, zm.

FILON z ALEKSANDRII - PISMA

bronił Mojżeszaprzed zarzutem czarnoksięstwa i oszustwa; w De vita  contemplativa(CWR VI 32-50) opisał żyjącą w pobliżu Aleksandriiwspólnotę —> terapeutów, w których Euzebiuszz Cezarei ( H E 2,17) widział pierwszych mnichów chrześcijańskich.

Appian z Aleksandrii

Appian z Aleksandrii Nie znamy dokładnej daty urodzin i śmierci Appiana.

Aleksandria - Egipt

W Aleksandrii, żywym i wybitnymośrodku myśli filozoficznej pogańskiej, poszukiwanie gnozy chrześcijańskiej spowodowało powstanielicznych pism gnostyckich i apokryfów, z których najstarszymi są: Ewangelia Egipcjan, EwangeliaHebrajczyków i List św.

Filon z Aleksandrii

Prestiż i autorytet, jakimi cieszył się u współwyznawców w Aleksandrii, sprawiły, że wybrano go jako kierownka delegacji wysłanej do Kaliguli po szczególnie wrogiej manifestacji antysemityzmu (patrz jego Legatio ad Gaium).