Aleksandretta większa

Aleksandretta większa

Czytaj Dalej

Podaj przykłady pomiarów większej liczby cech somatycznych służących do oceny rozwoju

Do pomiarów większej liczby cech somatycznych posługujemy się pomiarami wysokości i ciężaru ciała, a u dzieci młodszych dodatkowo pomiarami obwodu głowy i klatki piersiowej. A w pogłębionej diagnozie wykorzystujemy również pomiar grubości fałdów skórno-tłuszczowych.

Rogi większe

Rogi większe (comua majora) są to cienkie, bocznie spłaszczone listewki kostne, dłuższe od trzonu; biegną one z końców bocznych trzonu ku tyłowi i nieco ku górze; na swych końcach są one guzkowato zgrubiałe. Przyczepiają się do nich mięśnie: gnykowo--językowy, zwieracz środkowy gardła i...

Kość czworoboczna większa

Kość czworoboczna większa (os trapezium). Z szeregu dalszego kości nadgarstka kość czworoboczna większa położona jest po stronie kości promieniowej między kością łódeczkowatą a I kością śródręcza. Odróżnić ją możemy po głębokiej bruździe na powierzchni dłoniowej. Powierzchnia bliższa...

Krętarz większy

Krętarz większy (trochanter major) jest dużą, nieregularną, czterościenną wyniosłością, skierowaną ku górze w przedłużeniu trzonu i położoną ku tyłowi i bocznie. Tępy wierzchołek znajduje się mniej więcej na poziomie środka głowy kości udowej; dzięki temu krętarz większy orientuje nas...

Mięsień prosty tylny większy głowy

M. prosty tylny większy głowy (m. rectus capitis posterior major) jest to mięsień płaski, podługowatotrójkątny, położony bezpośrednio na kręgach. Rozpoczyna się na wyrostku kolczystym kręgu obrotowego, skąd włókna jego biegną nieco rozbieżnie ku górze oraz do boku, i kończy się poniżej...

Mięsień piersiowy większy

M. piersiowy większy (ra. pectoralis major), najbardziej powierzchowny z omawianej grupy, jest szeroki, mniej więcej trójkątny, położony w części przedniej klatki piersiowej.

Przyczepy. Mięsień piersiowy większy rozpoczyna się trzema częściami. Górna, część obojczykowa (pars clavicularis)...

Mięsień jarzmowy większy

M. jarzmowy większy (ra. zygomaticus major) jest najsilniejszym i najbardziej powierzchownie położonym mięśniem wyrazowym.

M. jarzmowy większy rozpoczyna się na powierzchni policzkowej kości jarzmowej; włókna jego biegną skośnie ku dołowi oraz przyśrodkowo i kończą sięw węźle mięśniowym kąta...

Mięsień obły większy

M. obły większy (m. teres major). Jest to mięsień nieco spłaszczony, czworokątny, silny i gruby, rozpięty między kątem dolnym łopatki a górną częścią trzonu kości ramiennej.

M. obły większy rozpoczyna się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki; poza tym włókna jego odchodzą od...

Mięsień lędźwiowy większy

M. lędźwiowy większy (ra. psoas major; psoa = lędźwie), okrągławy, podłużny, wchodzi w skład tylnej ściany jamy brzusznej; biegnie on z okolicy lędźwiowej do krętarza mniejszego.

M. lędźwiowy większy rozpoczyna się dwiema warstwami. Warstwa powierzchowna odchodzi od powierzchni bocznej trzonów...

Sieć większa żołądka

Sieć większa (omentum maius). Z krzywizny żołądka większej zwisa ku dołowi płyta otrzewnej, sieć większa, która jak fartuszek pokrywa prawie całkowicie pozostałą zawartość jamy brzusznej. Wzdłuż wolnych brzegów sieci mogą być widoczne odcinki jelita grubego i cienkiego. Jeżeli sieć większa...

Chrząstka skrzydłowa większa nosa

Chrząstka skrzydłowa większa (cartilago alaris major) jest szczególnie cienka i bardzo zmienna. Otacza ona nozdrze od strony bocznej, przyśrodkowej oraz od przodu i składa się z dwóch odnóg przechodzących jedna w drugą na końcu nosa i zagiętych haczykowato. Szersza odnoga który sięgać może aż na...

Kielichy nerkowe większe

Kielichy nerkowe większe (calyces renales majoresj. Kielichy mniej łączą się w dwa lub trzy przewody obszerniejsze bardzo zmiennego kszt i wielkości uchodzące do miedniczki. Nazwano je kielichami większymi, choć nic mają one formy kielichów.

Wargi sromowe większe

Wargi sromowe większe (labia majora pudendi), które u mężczyzny odpowiadają mosznie, u kobiety są to wały skórne bardzo silnie rozwinięte zwłaszcza u osoby dorosłej; bocznie, od delikatnej skóry powierzchni przyśrodkowej uda, są one odgraniczone bruzdą płciowo-udową (suleus genito-femoralis), ku...

Gruczoły przedsionkowe większe

Gruczoły przedsionkowe większe (glandulae vestibulares majores)} twory parzyste wielkości mniej więcej ziarna fasoli, pod względem wielkości, budowy i kształtu odpowiadają gruczołom opuszkowo-cewkowym mężczyzny. Leżą one bocznie od tylnej części przedsionka pochwy, częściowo wpuklone w przeponę...

Otwór kulszowy większy

Otwór kulszowy większy (foramen ischiadicum majus) ograniczony, jak wiemy , od góry wcięciem kulszowym większym, od dołu więzadłem krzyżowo-kolcowym służy do przejścia m. gruszkowa tego (m. piriformis), który go dzieli na dwie części, górną i dolną, na otwór nadgruszkowaty i podgruszkowaty (foramen...

Łopian większy

Wygląd: Roślina dwuletnia od 1 do 2 m wysokości z grubo mięsistym korzeniem. Łodyga prosto wzniesiona, bogato rozgałęziona, gruba, z rdzeniem, bruzdkowana, często czerwonawa, wełnisto owłosiona. Liście są skrętoległe, na ogonkach, spiczasto-jajowate, krostowato ząbkowane do całobrzegich, z wierzchu...

Barwinek większy

Ta bujna krzewinka jest rośliną okrywową. Na żyznej glebie może zacząć się nadmiernie rozrastać, jeśli jej się nie przycina. Barwinek doskonale nadaje się na strome zbocza, gdzie koszenie trawy mogłoby nastręczyć wiele kłopotów, pod drzewami czy w alpinarium. Barwinek tworzy wiecznie zielony...

Jarzmianka większa

Jest to bylina o czarnym, zdrewniałym kłączu, łodydze wzniesionej, słabo rozgałęzionej, zakończonej baldaszkami złożonymi z białych kwiatów. Baldaszki te są otoczone zwartymi lancetowatymi pokrywkami. Liście różyczki są długoogonkowe, palczastodzielne i ząbkowane. Owocem jest podwójna rozłupnia...

Nasturcja większa

Roślina jednoroczna lub bylina o łodygach leżących, liściach tarczowatych, długoogonkowych. Z kątów liści wyrastają, osadzone na długich szypułkach, duże, pomarańczowe kwiaty z piękną ostrogą. Są one bezwonne, jednakże wabią pszczoły. Owocem jest potrójna rozłupnia zawierająca pomarszczone...

Oczobarwnica większa

Wygląd: długość 3,5 cm, rozpiętość skrzydeł oko-to 5 cm. Oczy samca z ciemnoczerwonym połyskiem, ciało czarne z jasnoniebieskimi (u samic zielonymi) bokami tułowia i końcem odwłoka.  

Środowisko: duże zbiorniki ze zróżnicowaną gatunkowo roślinnością wodną. Unika kwaśnych wód torfowiskowych...