Aleksandra z Potockich Potocka

Aleksandra z Potockich Potocka

Czytaj Dalej

TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

    „Moralia” Jest to zbiór zawierający kilkaset utworów rozpoczynających się od jakiegoś przysłowia polskiego lub łacińskiego w tłumaczeniu lub przeróbce dokonanej przez Potockiego.

GENEZA „WOJNY CHOCIMSKIEJ” WACŁAWA POTOCKIEGO

Za treść tego utworu autor przyjął wojnę ze szczególnym uwzględnieniem jednej bitwy pod Chocimiem. Została napisana na podstawie jednego z pamiętników jednego z dowódców.

PATRIOTYZM W. POTOCKIEGO I JEGO OCENA WSPÓŁCZESNYCH

Potocki wymienia najważniejsze przyjemności do których dąży społeczeństwo. Utwór kończy się pewną przestrogą: wszystkie bogactwa może człowiek utracić, Pogoń za rzeczami zbytecznymi powoduje utratę majątków i osłabia polskie społeczeństwo.

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Potocki odwoływał się też do moralnej odpowiedzialności szlachty za lud, za nędzę chłopską o czym pisał w jednej z fraszek : „Ja warcaby albo gram karty na pokoju, A chłopek na mnie robi do trzeciego znoju, Robi z dziećmi i żoną przymierając z głodu, Robi od wschodu słońca aż do zachodu / Robi ...

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

XVII – wieczna Polska spełniała rolę „ przedmurza chrześcijaństwa”, dlatego uważano, że została szczególnie wybrana przez Boga do spełnienia ważnej misji, z którą związane są konkretne postawy Polaków.

Wacław Potocki - "Wiersze" - streszczenie

W swych licznych dziełach, pisanych poprawną i klasyczną polszczyzną, Wacław Potocki zawarł: Pouczenia w kwestiach społecznych: - "Nierządem Polska stoi" - realny obraz ówczesnej Polski, prawa państwowe zmieniają się nieustannie, co godzi najbardziej w najbiedniejszą cześć ...

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

Stary pies szczeka” Potocki z gorzką ironią mówi o przepychu, w jakim żyje szlachta, podczas gdy ojczyzna potrzebuje pomocy. Sam Pasek nie kryje się z tym , że przyczyną udziału w wyprawie do Danii była tylko ciekawość i żądza przygód.

Państwo Aleksandra Wielkiego

Fenicjanie z zachodnich wybrzeży Morza  Śródziemnego znikli nagle z historii — a równie nieoczekiwanie wyrośli  Żydzi w Aleksandrii i w innych nowych  miastach handlowych stworzonych przez Aleksandra.

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Pare wieków pózniej czlowiek za niezbedne uwazal juz mnóstwo rzeczy w swym murowanym mieszkaniu, nie potrafil by przezyc kilku dni z samym nozem w lesie, dla niego byla by to nedza, cos nie godnego jego osoby i dlatego ludzie juz nie pracowali bo im sie nudzilo i nie mieli co z ...

Czym rózni sie barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

W "Zbytkach polskich" z gorzka ironia mówi o przepychu, w jakim zyje szlachta polska, gdy tymczasem ojczyzna potrzebuje materialnej pomocy - "O tym szlachta, panowie, o tym mysla ksieza, choc sie co rok w granicach swych ojczyzna zweza".

Wacław Potocki (1621-1696)

Nikt nie przestrzega praw, nie szanuje konstytucji, występki możnych uchodzą płazem, człowiek prosty i biedny "z serdecznym dziś płaczem z dziatkami cudze kąty pociera tułaczem".

Stosunek Wacława Potockiego do Polski i Polaków na podstawie wybranych utworów poety.

Potocki, przerastający swych współczesnych wnikliwością obserwacji i wrażliwością na otaczającą go rzeczywistość, dostrzegł szerzące się zło, anarchię, rozprzężenie, sobiepaństwo, warcholstwo, egoizm stanowy, brak patriotyzmu, nadmierny ucisk chłopów i mieszczan, brak tolerancji religijnej.

Wacław Potocki i arianie

 Hasła społeczne braci polskich (Marcina  Czechowicza,  Jana Niemojewskiego, Piotra z Goniądza, Jana Pawła z Brzezin) ostatecznie rozjątrzyły powszechnością szlachecką, która nie mogła się pogodzz potępieniem poddaństwa, z postulatem wyrzeczeń majątkowych,

Poezja Potockiego jest wyrazem troski o naprawę RP

Transakcja wojny chocinskiej: -> Za treść tego utworu autor przyjął wojnę ze szczególnym uwzględnieniem jednej bitwy pod Chocimiem.  Potocki  w utworze tym poruszył tematy związane z tolerancyjnością religijną.

Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

Nie chce jednak napisać jeszcze jednego ponurego utworu, pisze przecież komedie i myślę, że chce pokazać, iż mimo wszystko możliwa jest szczęśliwa miłość i to w ramach obowiązujących układów, prowadząca do małżeństwa, zgodnie z kierunkiem wytyczonym młodym przez rodziców.

WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY

Szlachta jednak żyje sama dla siebie i nie zdaje sobie sprawy, że z upadkiem ojczyzny zginie też ona sama. W wierszu "Kto mocniejszy ten lepszy" Potocki porusza problem nietolerancji religijnej.

Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego

Szlachta katolicka szykanowała poetę, a i los nie szczędził mu nieszczęść: dwóch synów zginęło na wojnie z Turkami, zmarła też mu najpierw córka, potem ukochana żona. Straże w nocy zauważyły poruszenie w obozie wroga, więc rotmistrz wysłał dobosza z rozkazem obudzenia szlachty i ...

Dzięki jakim wartościom wyróżnia się pisarstwo W. Potockiego na tle literatury drugiej połowy XVII wieku?

Nie zabawa salonowa czy filozoficzne rozważania nad sensem życia ludzkiego są tematem utworów Potockiego, lecz troska o ojczyznę, która przyświeca poecie, kiedy drwi i szydzi z przywar szlacheckich, kiedy oburza się na brak uczuć patriotycznych i kiedy dodaje otuchy do walki w chwilach ...

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Wiązał się z emancypacją klas średnich, zwłaszcza mieszczaństwa, zainteresowanego w przełamaniu porządku feudalnego i likwidacji uprzedzeń klasowych.

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

wydał on dwa słynne potem zarządzenia: w pierwszym z nich domagał się zaliczenia go w poczet bogów ( co umożliwiało mu rządzenie bez skrępowania istniejącymi prawami ), w drugim nakazywał miastom greckim przyjęcie wygnańców politycznych ( godziło to w podstawy ustrojowe państw greckich oparte na samorządności i autonomii ...