Aleksandra (królowa Jugosławii)

Czytaj Dalej

Królowa Jadwiga

 

Królowa Jadwiga, małżonka Jagiełły z rodu Andegawenów, była już za życia otoczona opinią świętości. Jej głęboka wiara i postawa łagodzenia wszelkich sporów powstrzymywała przez długie lata króla ud rozprawienia się z Krzyżakami. Przedwcześnie zmarła, staje się orędowniczką łask dla Polski...

Państwo Aleksandra Wielkiego

Aleksander maszerował na Babilon, zawsze jeszcze bogate i ważne miasto, a stamtąd do Suz i Persepolis. Stamtąd Aleksander ruszył niby w defiladzie przez Azję  Środkową do ostatnich rubieży państwa perskiego.

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Praca - jedno krótkie slowo znaczace tak wiele, na przestrzeni wieków uroslo do rangi filozofii, motta i symbolu przezycia gatunku ludzkiego. Na poczatku ludzkosci praca polegala na zbieraniu ziól, owoców i polowaniu oraz zbudowaniu sobie dachu nad glowa. To wystarczalo do zycia i wychowania potomstwa, nikt nie...

Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

Ilekroć mam okazję zetknąć się ze sztuką Aleksandra Fredry, zastanawiam się, co powoduje, że te staroświeckie przecież komedie, o dawno minionym świecie, o ludziach i obyczajach, których już nie ma, nadal bawią i wzruszają. Aleksander Fredro to najwybitniejszy polski komediopisarz XIX w.

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Najwybitniejsze dzieła Aleksandra Fredry powstały w latach najbujniejszego rozwoju polskiego romantyzmu.

Demontaż struktur państwa federalnego (Jugosławia)

Tranzycja w wyniku wojny dotyczy głównie państw powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii,

Jugosławia, państwo federacyjne składające się z 6 republik o pewnej autonomii, pod przywództwem J.B. Tito należała do państw niezależnych od imperium radzieckiego,

Zmiany systemowe zaczęły się...

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Aleksander chciał zmieszać obie nacje tak dalece by stworzyć nowy naród. Aleksander nie liczył się już wówczas z ich zdaniem.

Mowa obronna Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego)

Z wyrazami szacunku Aleksander Wielki

BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH

BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH,ur.

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA, ur.

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Obraz w 5 aktach ze śpiewami i tańcami

KRÓLOWA PRZEDMIEŚCIA. Obraz w 5 aktach ze śpiewami i tańcami, wodewil K. Krumłowskiego, wyst. w Krakowie 1898 w teatrze ogródkowym, z muzyką W. Powiadowskiego, wyd. tamże 1898. K.p. cieszy się niesłabnącą popularnością. Wielokrotnie wznawiana na scenach zawodowych, m.in. przez L. Schillera, T...

KRÓLOWA

Monarchini; żona króla; matka, samica zdolna do rozrodu (u mrówek, termitów, pszczół, trzmieli); hetman, figura w szachach (biała i czarna a. czerwona).

Biała królowa Maria Stuart (zob.), nazwana tak od białego stroju żałobnego, jaki nosiła w 1560 pne. śmierci męża, króla Francji, Franciszka II. Każesz...

Królowa MAB

W XV-wiecznej walijskiej i angielskiej legendzie królowa wróżek a. elfów (godność nadana później Tytanii, zob.), określona przez Szekspira, Romeo i Julia, j§ 4, jako „akuszerka wróżek", która dla nich wydobywa z mózgów ludzkich sny.

Mab co noc się wwierca

W mózgi kochanków, co śnią o miłości,

W nogi...

Królowa Elżbieta I

Królowa angielska, Elżbieta I udowodniła ponad wszelką wątpliwość, ze kobieta może rządzić krajem równie dobrze jak mężczyzna. Podczas swojego długiego panowaniay przeprowadziła swój kraj przez wiele trudnych chwil i potrafiła skutecznie oprzeć się potędze Hiszpanii.

Elżbieta, często zwana...

Rywalizacja Francji z papiestwem za rządów Filipa IV Pięknego. "Królowie przeklęci"

-  wnuk Ludwika IX, syn Filipa III Śmiałego

-  narastający spór z papiestwem o władzę nad kościołem francuskim

-  rosnące wpływy Francji w kolegium kardynalskim

-  zagrożenie papiestwa przez neapolitańskich Andegawenów, popieranych przez Francję

-  papież Bonifacy VIII

-  dążenia Filipa...

Rozpad Jugosławii

W odpowiedzi na to król Aleksander I (rządzący w latach 1921-34) zorganizował w roku 1929 zamach stanu, w wyniku którego uzyskał praktycznie władzę dyktatorską.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Jugosławia 1945 - 1948. Plan federacji bałkańskiej

 

Wyzwolenie Jugosławii dokonało się głównie własnymi siłami. Belgrad zdo­byty został we wrześniu 1944 r. przez Armię Radziecką i oddziały gen. Peko Dapcevicia.

Później wojska radzieckie, rumuńskie i bułgarskie prowadziły działania w peryferyjnych regionach kraju. Do końca wojny trwały walki z...

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Kres ery Tito w Jugosławii

 

W Jugosławii ostatnie lata rządów marszałka Tito (zmarł w maju 1980 roku) przyniosły stopniową erozję systemu. Mimo ostrych represji wobec opozycji (głównie nacjonalistów chorwackich oraz ludności albańskiej Kosowa) dojrzewał upadek titoizmu.

Rola partii komunistycznej zmalała niemal do zera...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Rozpad Jugosławii. Wojna serbsko - chorwacka i serbsko - bośniacka

 

W 1991 roku doszło do rozpadu Jugosławii. 25 czerwca 1991 r. Słowenia i Chorwacja proklamowały niepodległość. Władzę w Słowenii przejęły umiar­kowane siły nacjonalistyczne z Milanem Kucanem na czele. Mały ten kraj zwrócił się niezwłocznie w stronę Austrii i Niemiec, wiążąc się z nimi bardzo...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Nowa Jugosławia

 

W maju 1992 r. dotychczasowa federacja jugosłowiańska przestała istnieć. Na czele nowej Jugosławii stanął prezydent Dobrica Ćosic, jej premierem został Milan Panic (amerykański milioner).

Składa się ona z Serbii (rządzonej nadal autorytarnie przez przywódcę Serbskiej Partii Socjalistycznej...