Aleksandra cieszyńska

Czytaj Dalej

Państwo Aleksandra Wielkiego

Aleksander maszerował na Babilon, zawsze jeszcze bogate i ważne miasto, a stamtąd do Suz i Persepolis. Stamtąd Aleksander ruszył niby w defiladzie przez Azję  Środkową do ostatnich rubieży państwa perskiego.

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Praca - jedno krótkie slowo znaczace tak wiele, na przestrzeni wieków uroslo do rangi filozofii, motta i symbolu przezycia gatunku ludzkiego. Na poczatku ludzkosci praca polegala na zbieraniu ziól, owoców i polowaniu oraz zbudowaniu sobie dachu nad glowa. To wystarczalo do zycia i wychowania potomstwa, nikt nie...

Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

Ilekroć mam okazję zetknąć się ze sztuką Aleksandra Fredry, zastanawiam się, co powoduje, że te staroświeckie przecież komedie, o dawno minionym świecie, o ludziach i obyczajach, których już nie ma, nadal bawią i wzruszają. Aleksander Fredro to najwybitniejszy polski komediopisarz XIX w.

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Najwybitniejsze dzieła Aleksandra Fredry powstały w latach najbujniejszego rozwoju polskiego romantyzmu.

Profilaktyka dysleksji w ujęciu J. Cieszyńskiej

im wcześniej terapia tym lepiej

krócej trwają zabiegi zapobiegawcze niż korekcyjne

złe nawyki szybko się utrwalają i trudniej je leczyć

u dzieci 5-6 letnich powinno się rozpoznać, wyłaniać dzieci z ryzykiem dysleksji. To moga być dzieci o dysharmonijnym rozwojem motorycznym...

Euroregiony Polski - EUROREGION "ŚLĄSK CIESZYŃSKI"

Euroregion "Śląsk Cieszyński" jest jednym z najmłodszych euroregionów w Polsce. Umowa o jego utworzeniu została podpisana w dniu 22 kwietnia 1998 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza" ze strony polskiej oraz Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej ze strony czeskiej...

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Aleksander chciał zmieszać obie nacje tak dalece by stworzyć nowy naród. Aleksander nie liczył się już wówczas z ich zdaniem.

Mowa obronna Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego)

Z wyrazami szacunku Aleksander Wielki

BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH

BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH,ur.

CIESZYŃSKI WŁADYSŁAW

CIESZYŃSKI WŁADYSŁAW, ur. 1891 w Bryńsku-Kolonii(pod Działdowem), z m . 17 XI 1939 w Piaśnicy pod Wejherowempomorski publicysta i pisarz. W 1919-39 działacz w środowiskupol. w Gdańsku, współpracował z prasą miejscowąi ogólnopol., szerząc znajomość tematyki gdańsko-pomorskiej;ogłaszał opowiadania...

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA, ur.

GWIAZDKA CIESZYŃSKA. Pismo naukowe i zabawne

GWIAZDKA CIESZYŃSKA. Pismo naukowe i zabawne, tygodnik, wyd. w Cieszynie 1851-1939 (od 1906 2 razy w tyg.); kontynuacja: >„Tygodnika Cieszyńskiego"; redaktorami byli m. in.: P. Stalmach (1851-87) i J. Londzin (1890-1929, z przerwami). Pismo realizowało program uświadomienia nar. ludności pol. Śląska...

Śląsk Cieszyński a literatura polska

Na Ś. Cieszyńskim pol. życie lit. rozwinęło się równocześnie w okresie Wiosny Ludów, co było bezpośrednią zasługą P. Stalmacha. Wydawany i red. przez niego —» „Tygodnik Ciesz." (1848-51), przekształcony później w —» „Gwiazdkę Ciesz." (1851-1939), odegrał wybitną rolę w uświadomieniu nar...

TYGODNIK CIESZYŃSKI. Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat.

TYGODNIK CIESZYŃSKI. Pismo poświęcone dla ludu wiejskiego, tygodnik społ.-oświat., wyd. w Cieszynie 1848-51, początkowo przez L. Kluckiego, od 1849 przez P. Stalmacha (wznowił pismo po okresie zawieszenia od marca do września 1849, w związku z nową ustawą prasową). Redaktorzy - A. Cinciała, nast...

BONINI ALESSANDRO, Aleksander z Alessandru, zw. Aleksander Mł. lub Mniejszy (dla odróżnienia od Aleksandra z Haies) OFM

Ve 1572 jako dzieło Aleksandra z Hales), In libros„De anima" (Ox 1481), In IV libros Sententiarum (2 wersje);komentarze bibl. Super Ioannem, Super Eccleslasticum, In Apocalipsim(P 1647), wydane jako dzieło Aleksandra z Hales, orazQuodlibet.

BORKOWSKA ALEKSANDRA

ur. 1828 w Usarzowie(k. Opatowa), zm. 24 II 1898 w Warszawie, Literatka i publicystka,działaczka charytatywna.

Otrzymała staranne wykształcenie; po śmierci męża 1856osiadła w Warszawie i zajęła się pracą lit., publicystyczną i charytatywną;w duchu patriotyczno-religijnym redagowała 1861-65wspólnie z...

CIESZYŃSKA DIECEZJA EWANGELICKA

Terytorialna jednostka administracyjna Kościoła ewang.augsb. w Polsce, obejmująca parafie rejonu cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego; powstała 1918.

Obecne terytorium diecezji stanowiło część Księstwa Cieszyńskiego, graniczącego na zach. z Morawami, na wsch. z Małopolską, na pd. ze Słowacją, a...

CIESZYŃSKI IGNACY OFMRef

Imię zak. Bonawentura, ur. ok. 1674, zm. 27 IV 1743 w Brzezinach, misjonarz.

Do zakonu wstąpił 1692 i przyjął ok. 1697 święcenia kapł.; był lektorem w seminariach zak. i sekretarzem prow.; 1704-06 w Rzymie w mis. kolegium św. Piotra uczył się języków arab. i chiń.; 1707-12 pracował w Konstantynopolu...

CIESZYŃSKI NIKODEM LUDOMIR ks.

Pseud. Stanisław Orliński, ur. 4 IX 1886 w Koźminie (k. Krotoszyna), zm. 23 IX 1942 w Rawiczu, publicysta, kaznodzieja.

Po studiach teol. w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1910 święcenia kapł., po czym był wik. w par. poznańskich; 1922 został rektorem kościoła Najśw. Krwi Pana Jezusa...

ALEKSANDRA WIELKIEGO PODBOJE 334--323 p.n.e.

Armia Aleksandra, licząca około 30 tysięcy piechoty i 5000 jazdy, przeprawiła się w 334 przez Dardanele, na krótko zboczyła, by Aleksander mógł pomodlić się w Troi u gro­bu Achillesa, i w tym samym roku pobiła wojska perskiego króla Dariusza III (zm.