Aleksandra Pruska

Aleksandra Pruska

Czytaj Dalej

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

−  bezwzględna akcja germanizacyjna

−  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim

−  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu

−  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja)

−  urzędy obsadzone przez Niemców...

“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza

Tu również wspomnienie o dawnej zażyłości narodów pruskiego i litewskiego, którą “rozdzieliły boje” i zapowiedź nadchodzącej wojny, która “Wszystko rozerwie; - lecz serca kochanków / Złączą się znowu w pieśniach wajdeloty”.

Państwo Aleksandra Wielkiego

Aleksander maszerował na Babilon, zawsze jeszcze bogate i ważne miasto, a stamtąd do Suz i Persepolis. Stamtąd Aleksander ruszył niby w defiladzie przez Azję  Środkową do ostatnich rubieży państwa perskiego.

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Praca - jedno krótkie slowo znaczace tak wiele, na przestrzeni wieków uroslo do rangi filozofii, motta i symbolu przezycia gatunku ludzkiego. Na poczatku ludzkosci praca polegala na zbieraniu ziól, owoców i polowaniu oraz zbudowaniu sobie dachu nad glowa. To wystarczalo do zycia i wychowania potomstwa, nikt nie...

Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

Ilekroć mam okazję zetknąć się ze sztuką Aleksandra Fredry, zastanawiam się, co powoduje, że te staroświeckie przecież komedie, o dawno minionym świecie, o ludziach i obyczajach, których już nie ma, nadal bawią i wzruszają. Aleksander Fredro to najwybitniejszy polski komediopisarz XIX w.

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Najwybitniejsze dzieła Aleksandra Fredry powstały w latach najbujniejszego rozwoju polskiego romantyzmu.

Dzielnicowe organy władzy w zaborze pruskim w latach 1918 - 1919

Samorząd wojewódzki: W chwili odzyskania niepodległości istniał tylko na ziemiach byłego zaboru pruskiego, jako dawny pruski samorząd prowincjonalny.

Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem w zaborach pruskich i rosyjskich

ZABÓR PRUSKI Nadzwyczajne uprawnienia władz wielkie pieniądze, mobilizacja propagandy i oświaty- wszystko to było skierowane przeciw polskości w Wielkopolsce i na innych ziemiach polskich zaboru pruskiego.

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Aleksander chciał zmieszać obie nacje tak dalece by stworzyć nowy naród. Aleksander nie liczył się już wówczas z ich zdaniem.

Kazimierz Jagiellończyk - PRUSKIE KŁOPOTY

Ostatnim dość optymistycznym akcentem był hołd złożony królowi 9 października 1479 roku przez wielkiego Mistrza Pruskiego.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR PRUSKI

Zdaniem rządzących po zwycięstwie Prus z Francją i ich przywódcy Otto Bismarcka, dążących do pełniejszego zespolenia całego obszaru pod berłem Hohenzollernów, głównymi przeszkodami na tej drodze były nastroje odrębności w katolickich południowych krajach niemieckich i poczucie narodowościowe na ziemiach polskich zaboru pruskiego.

Mowa obronna Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego)

Z wyrazami szacunku Aleksander Wielki

BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH

BORKOWSKA ALEKSANDRA, z CHOMĘTOWSKICH,ur.

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA

GRYBOWSKA (Gribowskaja, Hrybowśka) ALEKSANDRA, ur.

Polityka germanizacji w zaborze pruskim

Ustały one wraz ze wstąpieniem na tron pruski Fryderyka Wilhelma IV(odwołano Flotwella), a pojawiły się znowu w 1862 kiedy kanclerzem Prus został Otto von Bismarck, który zaproponował Rosji współpracę w likwidacji Powstania Styczniowego.

Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w 1. poł. XVI w.

 

Ostatni wielcy mistrzowie odmawiali składania hołdu królom pol., co stało się powodem kolejnej wojny w latach 1519-21. Wielki mistrz Albrecht Hohenzol­lern (mając poparcie cesarza i Brandenbur­gii) wystąpił z żądaniem zwrotu wszystkich należących kiedyś do zakonu ziem pol. i przygotowywał się do...

Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVII w.

Władca pruski oprócz niezależności miał otrzymać Wielkopolskę.

Stosunki polsko - krzyżackie (pruskie) w XVIII w.

książę elektor Brandenburgii i książę pruski Fryderyk Hohenzollern koronował się na „króla w Prusach”, gdyż w tej części swojego państwa był niezależny od cesarza Rzeszy. zmarł cesarz Karol VI i tron po nim objęła jego córka Maria Teresa, król pruski Fryderyk II zajął Śląsk.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Utrata lenna pruskiego (1657)

Powstanie jednego państwa brandenbursko-pruskiego stało się dla Rzeczypospolitej źródłem narastających w miarę upływu czasu zagrożeń.

ALBRECHT PRUSKI

Zygmunta I Księstwo Pruskie jako lenno dziedziczne, był oficjalnym zerwaniem A. Brandenburski pierwszy książę pruski katolikiem, Wwa 1870; P. Ostatni wielki mistrz zakonu niemieckiego i pierwszy książę pruski, Kr 1925; W.