Aleksandra Potocka

Czytaj Dalej

TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

    „Moralia” Jest to zbiór zawierający kilkaset utworów rozpoczynających się od jakiegoś przysłowia polskiego lub łacińskiego w tłumaczeniu lub przeróbce dokonanej przez Potockiego.

GENEZA „WOJNY CHOCIMSKIEJ” WACŁAWA POTOCKIEGO

Potocki powraca do konkretnych wydarzeń.

PATRIOTYZM W. POTOCKIEGO I JEGO OCENA WSPÓŁCZESNYCH

Potocki wymienia najważniejsze przyjemności do których dąży społeczeństwo.

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Potocki odwoływał się też do moralnej odpowiedzialności szlachty za lud, za nędzę chłopską o czym pisał w jednej z fraszek : „Ja warcaby albo gram karty na pokoju, A chłopek na mnie robi do trzeciego znoju, Robi z dziećmi i żoną przymierając z głodu, Robi od wschodu słońca aż do zachodu / Robi zbity”.

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

Potocki nie tylko wiódł żywot ziemianina, ale podjął służbę żołnierską (służył w oddziałach hetmana Mikołaja Potockiego na Ukrainie).

Wacław Potocki - "Wiersze" - streszczenie

" - pisząc epos rycerski (heroiczny), Potocki powrócił do wydarzeń sprzed 50 lat. Wacław Potocki deprecjonuje wroga, który jest dla niego niczym (poganie).

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

Potocki ostrzega, że państwo schyla się ku upadkowi. Potocki uważał, że potrzebne jest dzieło mówiące o dawnych sukcesach i potędze.

Państwo Aleksandra Wielkiego

Aleksander maszerował na Babilon, zawsze jeszcze bogate i ważne miasto, a stamtąd do Suz i Persepolis. Stamtąd Aleksander ruszył niby w defiladzie przez Azję  Środkową do ostatnich rubieży państwa perskiego.

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Praca - jedno krótkie slowo znaczace tak wiele, na przestrzeni wieków uroslo do rangi filozofii, motta i symbolu przezycia gatunku ludzkiego. Na poczatku ludzkosci praca polegala na zbieraniu ziól, owoców i polowaniu oraz zbudowaniu sobie dachu nad glowa. To wystarczalo do zycia i wychowania potomstwa, nikt nie...

Czym rózni sie barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

Waclaw Potocki (1621-1696) pochodzil ze sredniozamoznej szlachty, wyksztalcenie zdobyl przy zborze arianskim w Raciborzu. Potocki pietnuje w swojej twórczosci wady narodowe.

Wacław Potocki (1621-1696)

Wacław Potocki pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Potocki piętnuje w swojej twórczości wady narodowe.

Stosunek Wacława Potockiego do Polski i Polaków na podstawie wybranych utworów poety.

Potocki zarzucił tutaj szlachcie brak subordynacji, samowolę i opieszałość w walce z wrogiem ojczyzny.

Wacław Potocki i arianie

 Wacław Potocki (1621-1696) pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Potocki piętnuje w swojej twórczości wady narodowe.

Poezja Potockiego jest wyrazem troski o naprawę RP

-> Potocki powraca do konkretnych wydarzeń.  Potocki  w utworze tym poruszył tematy związane z tolerancyjnością religijną.

Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

Ilekroć mam okazję zetknąć się ze sztuką Aleksandra Fredry, zastanawiam się, co powoduje, że te staroświeckie przecież komedie, o dawno minionym świecie, o ludziach i obyczajach, których już nie ma, nadal bawią i wzruszają. Aleksander Fredro to najwybitniejszy polski komediopisarz XIX w.

WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY

Potocki wyznawał religię ariańską. W wierszu "Kto mocniejszy ten lepszy" Potocki porusza problem nietolerancji religijnej. Wyrzucenie arian Potocki uważa za bezprawie.

Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego

Wacław Potocki to wielki Polak i patriota. Bardzo przejmujący jest wiersz "Czuj, stary pies szczeka", w którym Potocki porównuje ojczyznę do gospodarstwa.

Dzięki jakim wartościom wyróżnia się pisarstwo W. Potockiego na tle literatury drugiej połowy XVII wieku?

W takiej to epoce żył i tworzył wspaniały poeta Wacław Potocki. Można powiedzieć, że Wacław Potocki był prekursorem następnej epoki - oświecenia. W swojej epoce Potocki był osamotniony.

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Najwybitniejsze dzieła Aleksandra Fredry powstały w latach najbujniejszego rozwoju polskiego romantyzmu.

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Aleksander chciał zmieszać obie nacje tak dalece by stworzyć nowy naród. Aleksander nie liczył się już wówczas z ich zdaniem.