Aleksandra Maria da Costa

Aleksandra Maria da Costa

Czytaj Dalej

AKOSTA (uriel da costa) (1585 - 1640)

Romantyczna śmierć filozofa

Filozof żydowski z rodziny portugalskich marranów. Od 1615 działał wAmsterdamie. Jego rodzina była przymusowo nawrócona na katolicyzm, on sam zaśpowrócił do judaizmu, który następnie odrzucił. Jego światopogląd bliski byłdeizmowi.

Religię i prawo Mojżeszowe uważał za...

Maria Konopnicka - krótka biografia

  Maria Konopnicka (pseud.

DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla...

„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć...

Analizując postawy bohaterów literackich XX wieku zauważamy iż nie wszyscy „ dali się zwilczyć”, wielu pozostało ludźmi. Nie wolno nam „dać się zwilczyć”, nie wolno uczynić z siebie maszyny pozbawionej uczuć, która co gorsze może pozbawić uczuć innych.

Maria Konopnicka - "Nowele" - streszczenie

Potężny, ale dziwnie przerażony parobek, którego naczelnik skazuje go na dobę pobytu w ciemnicy, błaga o darowanie winy: "Nie sadźcie do ciemnej, panie miłosierdny, bo tam z każdego kąta na mnie patrzy.

Maria Konopnicka - "Wiersze" - streszczenie

Dała ona chłopu ziemię, jednak była to gleba mało żyzna, podmokła, porastały ją chaszcze. Mówi, że naród łatwo się nie podda, nie da się zgermanizować, będzie walczył "do krwi ostatniej kropli z żył".

Państwo Aleksandra Wielkiego

Podobnie jak armia Kserksesa, która półtora wieku temu przeszła Dardanele, wojska te były niejednolitym zbiorowiskiem różnych kontyngentów, któremu przeszkadzał w pochodzie tłum urzędników dworskich, harem Dariusza, mnóstwo  świty i czeladzi obozowej.

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Maria Dabrowska naszkicowala portrety psychologiczne dosc jednoznacznie, w powiesci „Noce i dnie” wiadomo od razu kto jest „dobry”, kto „zly”, opisuje wplywy tych ludzi na siebie. Maria Dabrowska i Wladyslaw S.

Maria Dąbrowska

Twórczość Marii Dąbrowskiej stanowią utwory epickie.

Maria Konopnicka „Nowele”

Potężny, ale dziwnie przerażony parobek, którego naczelnik skazuje go na dobę pobytu w ciemnicy, błaga o darowanie winy: „Nie sadźcie do ciemnej, panie miłosierdny, bo tam z każdego kąta na mnie patrzy.

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Pożegnanie z Marią"

Zajęcia, przeżycia i postawy moralne ludzi w latach okupacji  -życie ludzi w okupowanej Warszawiejest trudne, chociaż zbliżone do normalnego; jest w nim miejsce na uroczystości weselne, miłość, naukę, książki, rozmowę o poezji, przygotowywanie zbioru własnych wierszy, jak w przypadku Tadeusza, dla którego poezja stanowi możliwość ucieczki od przykrej rzeczywistości okupacyjnej, - głównym sensem życia ludzi jest walka o biologiczne przetrwanie okresu ...

Obraz miłości w Ślubach panieńskich Aleksandra Fredry

Ilekroć mam okazję zetknąć się ze sztuką Aleksandra Fredry, zastanawiam się, co powoduje, że te staroświeckie przecież komedie, o dawno minionym świecie, o ludziach i obyczajach, których już nie ma, nadal bawią i wzruszają.

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska - Pokrzywa widziana z bliska

Z nasępionych krużganków,

Z galeryj obronnych,

Skąd zieleń, ogniem prażąc,

Wrogów upomina,

Wychylają się kwietne, półcalowe donny,

W mantylach fioletowych,

W różowych dominach –

I namiętnością gorsząc

Surową fortecę

Otwierają ramiona,

Tęskne i kobiece...

(Balet powojów...

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska - Barwy narodowe

Białokrwawy,

Krwawobiały, lniany,

Opatrunku, który zwiesz się: sztandar,

Coś się z wielkim krwotokiem uporał!

Wiatr rozwija ten dokument rany,

Wznosi w górę bohaterski bandaż,

Tę pamiątkę,

Ten dług

I ten morał.

(Balet powojów, 1935)

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska - Epitafium zakochanej

Obtoczona światu i jawie,

Ziemskim okryta całunem,

Leżała kiedyś

Krzyżem na trawie,

Rozpamiętując pocałunek...

(Krystliazacje, 1937)

Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry

Początkowo Gustaw miał nosić imię Erazma, ale pod wpływem powieści, której fragmenty były drukowane w czasopiśmie krakowskim, Fredro postanowił dać tej postaci imię bardziej wymowne (powieść była powszechnie znana).

Pięcioczynnikowy Model Osobowości (NEOAC) (Costa i McCrae)

Wymienili 5 podstawowych wymiarów osobowości (ekstrawersja/introwersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność)

Kwestionariusz Osobowości NEO (NEO-PI)

Wymienili następujące dowody na poparcie swojej tezy o istnieniu pięciu podstawowych wymiarów...