Aleksandra Gieorgiewna (Aleksandra Grecka)

Czytaj Dalej

TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ

1.  Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb życia nacechowany umiarem.

2.  Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze świątynie.

3.  Większość rzeźb greckich powstała w związku z potrzebami religijnymi, wykonywano posągi wielkich bóstw, płaskorzeźb zdobiących...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH”

Akcja tej tragedii rozgrywa się w starożytnej Troi lecz problem jest aktualny w czasach Kochanowskiego. Dylemat bohaterów dramatu: czy oddać Helenę posłom i uchronić ojczyznę od wojny czy pozostawić ją w Troi według życzenia królewicza, a ojczyznę narazić na wojnę. Staje się to uniwersalnym problemem...

Humanistyczne wartości mitów greckich

Omawiając na lekcjach języka polskiego mitologię grecką, zastanawiałam się, dlaczego właśnie te legendy i baśnie weszły na trwałe do świadomości ludzkiej, ba, nawet do języka potocznego. Zbiorów mitów i baśni w kulturze ludzkości jest wiele, dlaczego właśnie...

Różnorodność tematyczna liryki greckiej

Obok wspaniałego rozwoju dramatu i poezji narracyjnej, tj. eposów Homera, rozwinęła się w starożytnej Grecji cudowna poezja liryczna. Grecy nie zaliczali liryki do literatury, a do muzyki, gdyż wykonywana była z muzyką. Używali wymiennie terminów melika (od słowa melos – pieśń, śpiew) i liryka (od...

Tradycje antyczne i akcenty narodowe w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego

Rolę prologu spełnia monolog Antenom, w którym bohater informuje o przedakcji, o przybyciu Greków domagających się zwrotu Heleny i o knowaniach Aleksandra z Antenorem, zaś pierwsze stasimon Chóru stanowi rymowany stroficzny wiersz zaczynający się od słów : „By rozum był przy młodości.

“Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego

Rozważny patriota apeluje: “Niechże się Aleksander tak drogo nie żeni,/ Żeby małżeństwem swoje upadkiem ojczyzny/ I krwią naszą miał płacić!

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

W dziełach literackich znajdują odzwierciedlenie epoki „burzy i naporów”, a także okresy ciszy, milczenia, spokoju. Wszystkie jednak właśnie poprzez literaturę, jej cudotwórczą, fantastyczną, magiczną niemalże moc prowadzą ludzkość wciąż wyżej i naprzód. Od zarania dziejów aż po współczesne nam...

"Mity greckie" streszczenie

        Są to opowieści bardzo stare znane już wtedy, gdy pismo nie było jeszcze używane. Na ukształtowanie się mitów greckich wpłynęły kultury róznych ludów, można w nich zauważyć wpływy opowieści semickich, mykeńskich, doryckich - sama kultura minojska (czyli z Krety) już w III tysiącleciu...

"Odprawa posłów greckich" - streszczenie

Rozważny patriota apeluje: “Niechże się Aleksander tak drogo nie żeni,/ Żeby małżeństwem swoje upadkiem ojczyzny/ I krwią naszą miał płacić!

Powstanie i rozwój tragedii greckiej

Tragedia - jeden z najstarszych gatunków dramatu, powstała w starożytnej Grecji z religijnych obrzędów związanych z kultem boga Dionizosa. Dionizos, bóstwo pierwotnie obce, tracko-frygijskie, opanował Grecję nie wcześniej niż w początkach VIII w p.n.e.. Ze swej ojczyzny przyniósł on ze sobą pierwiastek...

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego, a dramat antyczny

Moment odmowy wydania posłom greckim porwanej przez Aleksandra Heleny zadecydował o wybuchu wojny i przyszłych losach Troi.

“Odprawa posłów greckich”

Obaj starcy wspominają tragiczną wyrocznię dotyczącą osoby Aleksandra, ale rozumieją, że los miasta jest przesądzony w wyniku błędnych decyzji.

Państwo Aleksandra Wielkiego

Aleksander maszerował na Babilon, zawsze jeszcze bogate i ważne miasto, a stamtąd do Suz i Persepolis. Stamtąd Aleksander ruszył niby w defiladzie przez Azję  Środkową do ostatnich rubieży państwa perskiego.

Typowe cechy sztuki greckiej, hellenskiej i rzymskiej

Domy, w których GRECY byly budowane z umiarem, wszyscy prowadzili podobny tryb zycia nacechowany umiarem.

Bogom natomiast wznosili jak najwspanialsze swiatynie.

Wiekszosc rzezb greckich powstala w zwiazku z potrzebami religijnymi, wykonywano posagi wielkich bóstw, plaskorzezb zdobiacych swiatynie, nagrobków...

„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mottem rozwazan

Praca - jedno krótkie slowo znaczace tak wiele, na przestrzeni wieków uroslo do rangi filozofii, motta i symbolu przezycia gatunku ludzkiego. Na poczatku ludzkosci praca polegala na zbieraniu ziól, owoców i polowaniu oraz zbudowaniu sobie dachu nad glowa. To wystarczalo do zycia i wychowania potomstwa, nikt nie...

Antyk i wspólczesnosc w "Odprawie poslów greckich"

Aleksander to uosobienie prywaty, Antenor - politycznej madrosci i sprawiedliwosci, Priamus - slabosci i niezdecydowania monarchy.

Powstanie teatru greckiego

Teatr grecki wywodzi sie ze swiat boga Dionizosa. Jest to bóg urodzajów, zwlaszcza winnej latorosli, byl bóstwem wiejskim. W czasie tego swieta ludzie nakladali na siebie kozle skóry, chodzili i spiewali. Stad tez chóry te wziely nazwe chórów kozlich, a piesn ich byla piesnia kozlów, co dalo nazwe tragedii...

Których bogów greckich chetnie widzialbym jako swych przyjaciól, a których nie i dlaczego?

Trudne pytanie, ale postaram sie na nie odpowiedziec. Na poczatek chcialbym powiedziec o jednej waznej rzeczy. Bede rozpatrywal poszczególnych bogów jako ludzi o takim samym charakterze i sposobie zachowania, a nie jako bogów. Poniewaz wiadomo, ze prawie kazdy czlowiek chcialby miec boga za przyjaciela, nie...

Porównaj biblijny poemat o stworzeniu świata z greckim mitem kosmogonicznym. Wskaż podobieństwa i różnice.

 

Od najdawniejszych czasów człowiek usiłował wyjaśnić tajemnicę pochodzenia świata i jego samego. Nie mając do tego stosownych narzędzi, szukał wytłumaczenia w religii, która wyznawał. W cywilizacji europejskiej istnieją dwa źródła, opisujące początki świata i dziejów ludzkości. Są to Biblia i...

Motyw cierpienia i buntu w znanych Ci utworach literackich (od Biblii i greckich mitów po czasy współczesne).

 

Cierpienie to doświadczenie, które niełatwo zaakceptować. Boimy się bólu i słabości. Gdy człowieka spotyka nieszczęście, zadaje dramatyczne pytanie o jego sens i buntuje się przeciwko niemu lub przyjmuje je z pokorą. W Biblii mamy przykład Starotestamentalnego Hioba. Hiob to jedna z najciekawszych...