Aleksandr Sierow i Anion Rubinstein

Muzyka rosyjska dosc szybko podzieliła sily na dwa przeciwstawne obozy. Jeden stanowili kompozytorzy kosmopolityczni.

Aleksandr Sierow (1820—1871) był kompozytoremsprawnym, ale o orienlacji zachodniej. Pisał opery (Judyta, Rogneda i Wraa sila), oratoria,kantaty, piesni i utwory symfoniczne, jego znaczenie...

Aleksandr Borodin

Z wykształcenia lekarz i chemik Aleksandr Borodin (1833-1887) uprawiał muzykeniezawodowe. Zasadnicze znaczenie dla Borodina miało spotkanie z Bałakiriewem w 1862roku; wtedy to przejał sie idea stworzenia nowego orientalizmu rosyjskiego. W tym duchu napisany jest poemat symfoniczny W stepach Azji Srodkowej oraz...

Aleksandr Głazunow

Aleksandr Głazunow (1865—1936) zaczał sie uczyc muzyki majac 8 lat. Komponowac —majac lat 11; pochodził z rodziny wydawców. Działał w wielu dziedzinach muzyki, miał teniezwykła łatwosc tworzenia. Liszt przepowiedział mu — po usłyszeniu / Symfonii 19-letniego autora — wielka przyszłosc. Był dyrektorem...

Aleksandr Skriabin

Najwieksza indywidualnoscia rosyjskiej muzyki przełomu XIX i XX wieku był Aleksandr Skriabin (1872—1915), którego znaczenie wykraczało daleko poza granice Rosji. Uczył siegry na fortepianie, teorii i kompozycji w konserwatorium moskiewskim. Podró koncertowapo Europie (l 896) przyniosła mu sławe swietnego...

CZERNYSZEW Aleksandr Iwanowicz (30 XII 1785 - 8 VI 1857), dyplomata i gen. ros.

Od 1802 służył w kaw. gwardii, uczestniczył w wojnach z Francuzami 1805 i 1807. Cieszył się zaufaniem cara Aleksandra I, który posłał go jako dyplomatę do Paryża.

W rzeczywistości Cz. zorganizował tam ros. siatkę wywiadowczą. W kampanii 1812 początkowo przy carze, od IX dowodził samodzielnym...

FIGNER Aleksandr Samojłowicz (1787 - 12 X 1813), partyzant ros.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny niem., od 1805 w armii ros. Brał udział w ekspedycji na Korfii, od 1810 w Armii Dunaj-skiej. W kampanii 1812 początkowo ofic. art. Na rozkaz Kutuzowa udał się w przebraniu chłopskim z obozu w Tarutinie do Moskwy w celu zamordowania Napoleona.

Zorganizował z maruderów...

GORCZAKOW Aleksandr (1764 - 1825), gen. ros.

Służył pod rozkazami swego wuja, Suworowa, brał udział w jego wyprawie 1799 do Włoch i Szwajcarii, walczył pod Zurychem. 1807 dowodził korpusem pod Lidzbarkiem Warmińskim i Frydlandem. 1812 zarządzał min. wojny.

KAMIEŃSKI Aleksandr (1731 - 9 I 1807), marsz, ros.

Uczestnik wyprawy Suworowa do Italii. W kampanii 1806 objął dow. armii ros., skoncentrowanej na płn. wschód od Warszawy. Nieudolny ze względu na podeszły wiek, zdał się na znacznie młodszych podkomendnych, Bennigsena i Bux-hówdena, którzy po bitwach pod Pułtuskiem i Gołyminem zdołali wyprowadzić...

OSTERMAN-TOŁSTOJ Aleksandr Iwanowicz (1770 - 1857), gen. ros.

Syn gen., uczestniczył w wojnie z Turcją 1787-1791. W kampaniach 1805— -1807 przeciwko Francji dowodził dyw. piech. W kampanii 1812 stał na czele 4 korpusu piech. Odznaczył się pod Ostrownem, pod Moźajskiem zmienił korpus Rajewskiego i walczył w centrum ros. ugrupowania.

1813 wyróżnił się pod...

RIMSKI-KORSAKOW Aleksandr Michajłowicz (1753 - 1840), gen. ros.

Walczył z rewolucyjną Francją już w 1794 w Holandii, potem posłany do Persji. Uczestnik wyprawy Suworowa do płn. Włoch w 1799, dowodził oddzielnym korpusem. Pobity przez Massenę pod Zurychem. W 1801 mianowany gen. kaw., potem przez 30 lat gub. Litwy. Odwołany po wybuchu powstania listopadowego.

SIESŁAWIN Aleksandr Nikiticz (1780 - 1858), gen. ros.

Ukończył korpus kadetów, służył w art. gwardii. Uczestnik wojen z Francją 1805-1807 i Turcją 1806-1812.

W początkach kampanii 1812 kpt., adiutant Barclaya de Tolly. W IX, już po bitwie pod Możajskiem, stanął na czele konnego oddziału partyzanckiego. Pierwszy zorientował się, że Napoleon...

SUWOROW Aleksandr Wasiliewicz (24 IX 1729 - 18 V 1800), feldmarsz. ros.

Ur. w Moskwie, brał udział w wojnie siedmioletniej. 1768-1772 jako płk walczył z konfederatami barskimi, wyparł ich z Lubelszczyzny, pobił Dumourieza i hetmana Michała Kleofasa Ogińskiego, oblegał Kraków i zmusił do kapitulacji garnizon Wawelu. W czasie wojny ros.-turec. 1773-1774 wyróżnił się...

TORMASOW Aleksandr Pietrowicz (1752 - 1819), gen. ros.

Od 1772 w służbie wojsk. Brał udział w wojnie z Turcją 1787-1791, 1803-1808 gub. kijowski, potem ryski. 1808-1811 główno-dow. wojsk w Gruzji i na linii kaukaskiej. W kampanii 1812 stał na czele 3 Armii Zachodniej (Obserwacyjnej), broniącej Wołynia. Odniósł tu kilka sukcesów w walkach z korpusami...

TUCZKOW Aleksandr Aleksiejewicz (3 III 1778 - 7 IX 1812), gen. ros., brat Nikołaja, Pawła i Siergieja

Uczestnik wojny z Francją 1807 i Szwecją 1808, kiedy to dowodził p., następnie był dyżurnym gen. u boku dow. korpusu finlandzkiego, Barclaya de Tolly. W 1812 jako gen.-mjr dowodził bryg. w 3 dyw. piech. Odznaczył się pod Witebskiem i Smoleńskiem. Poległ pod Moźajskiem w czasie kontrataku 3 dyw. na...