Aleksandr Stiepanowicz Popow

Aleksandr Stiepanowicz Popow

Czytaj Dalej

HERCEN ALEKSANDR IWANOWICZ, pseud. Iskander

w Londynie czasopisma „Kołokoł" popierał pol. ruch wolnościowy w okresie poprzedzającym powstanie 1863 i w czasie jego trwania, współpracował ściśle z pol.

JACYMIRSKI ALEKSANDR IWANOWICZ

Popularyzował literaturę pol.

POGODIN ALEKSANDR LWOWICZ

popularyzował literaturę pol.

PYPIN ALEKSANDR NIKOŁAJEWICZ

PYPIN ALEKSANDR NIKOŁAJEWICZ, ur. 25 III (6 IV) 1833 w Saratowie, zm. 26 XI (9 XII) 1904 w Petersburgu, ros. historyk literatury i etnograf, zajmujący się także literaturą polską. Prof. uniw. w Petersburgu (od 1860), czł. Petersb. AN (1891), autor ok. 1200 prac z historii literatury ros. oraz literatur...

ROGOW ALEKSANDR IWANOWICZ

ROGOW ALEKSANDR IWANOWICZ, ur. 30 III 1935 w Leningradzie, ros. historyk i slawista. Ukończył studia na Uniw. Mosk. 1957, pod kier. M.N. Tichomirowa pracował nad Kroniką Stryjkowskiego. Pracownik Instytutu Słowianoznawstwa AN ZSRR w Moskwie i wykładowca Uniw. Mosk., ogłosił szereg prac z zakresu...

Aleksandr Aleksandrowicz Bogdanow

Do owych narzędzi zalicza: język - ułatwia rozwiązywanie problemów organizacyjnych poprzez ewolucje od potocznego do naukowego, schematy organizacyjne - wzorce i metody postępowania, normy organizacyjne - zbiór ograniczeń obwarowanych odpowiednimi sankcjami i zachętami, akceptowanych przez społeczeństwo i spełniających rolę regulatorów jego funkcjonowania.

POP (1)

Jan Pop zob. Popadia żona popa.

POP (2)

Pop Art ang. , 'sztuka pop', termin o znaczeniu dość chwiejnym, gdyż istotą pop culture jest jej efemeryczność. Pop culture (Wym.

Muzyka pop

Nikt jednak nie przypuszczał, że w ciągu kilku miesięcy John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr zostaną największymi gwiazdami muzyki pop. Ostatni fenomen muzyki pop, grupę The Spice Girls, powołali do życia menadżerowie i specjaliści od marketingu.

Muzyka pop w Ameryce w latach 60.

W czasach rozkwitu muzyki pop i rock pojawiały się wciąż nowe style. Na początku dekady artyści pisali głównie proste utwory - oparte na dwunastotonowej skali bluesy oraz trzydziestodwutonowe piosenki pop, nie trwające dłużej niż trzy minuty.

Muzyka pop w latach 70.

Pierwsze albumy punk rockowe zostały wydane w roku 1976 i były ostrą reakcją na zjawisko masowej produkcji płyt z lekką muzyką pop i rejestrowanymi na żywo koncertami.

Muzyka pop w latach 80

Jeden z najważniejszych zespołów związanych z elektroniczną muzyką pop - Human League pochodzi z północnych rejonów Anglii, z Sheffield.

Muzyka pop w latach 90.

przyniosły prawdziwy renesans muzyki spod znaku pop.

BIELAJEW ALEKSANDR DMITRIJEWICZ

ur. w Ranienburgu(obecnie Czapłygin w guberni riazańskiej), zm. 1903 w Moskwie,Ros. teolog prawosławny.

Studia teol. odbył 1872-76 w AkademiiDuch. w Moskwie, gdzie 1880 uzyskał stopień mgra teologiioraz nominację na docenta; 1893 został prof., 1899 uzyskałstopień dra teologii.

W pracy Lubow'...

BOGDANÓW ALEKSANDR ALEKSANDROWICZ, właśc. A. Malinowski

poprzez koncepcję empiriomonizmu,czyli teorię, wg której zjawiska psych, są elementamidoświadczenia organizowanego indywidualnie, a zjawiskafiz.

BORTNIANSKI DMITRIJ STIEPANOWICZ

ur. 1751 w Głuchowie(k. Czernihowa), zm. 10 X 1825 w Petersburgu, Ros.kompozytor.

Studia muz. odbył w Petersburgu i w Wenecji pod kierunkiemB. Galuppiego; 1779 objął stanowisko nadwornego muzykawielkiego księcia Pawła. Bogata twórczość kompozytorska B.obejmuje utwory instrumentalne (sonata, kwartet...

BUCHARIEW ALEKSANDR MATWOEJEWICZ

Imię zak. Teodor,ur. 1822 w guberni twerskiej (obwód kaliniński), zm.14 IV 1871 w Peresławiu Zaleskim, teolog prawosławny.

Studiował w Moskiewskiej Akademii Duch., gdzie 1846 uzyskałstopień magistra teologii, a 1847 objął katedrę Pisma św.(prof. 1852), 1854 katedrę teologii dogm. w Akademii...

CHOMIAKOW ALEKSIKJ STIEPANOWICZ

ur. 13 V 1804 w Moskwie, zm. 5 X 1860 w Tiernowskoje (gubernia kazańska), Teolog prawosł., filozof, dramaturg, poeta i publicysta, ideolog -> słowianofilstwa.

I. ŻYCIE I DZIEŁA — Studiował na uniw. w Moskwie (1822 licencjat z matematyki); 1823-25 był oficerem kawalerii; do 1827 przebywał za granicą, gdzie...

DOBROLUBOW ALEKSANDR MICHAJŁOWICZ

ur. 1876 w Warszawie, zm. prawdopodobnie 1944, Ros. poeta, zał. sekty.

Po nie dokończonych studiach fi loi. na uniw. w Petersburgu i rocznym pobycie w monasterze wyruszył na wędrówkę po Rosji, żyjąc z żebrania i pracy ciesielskiej ; więziony za wystąpienia antymilitarystyczne i odmowę służby...

FILIP, właśc. Fieodor Stiepanowicz Kołyczew

Świętyros. Kościoła prawosł., ur. 1507, zm. 2 I 1570 w Twerze,metropolita Moskwy i całej Rusi.

Pochodził z rodziny bojarskiej; w dojrzałym wieku wstąpiłdo monasteru Sołowieckiego, gdzie j a k o igumen opracowywałbiografie świętych monasteru oraz przepisywał księgiliturg.; 1551 brał udział w...