SUWOROW Aleksandr Wasiliewicz (24 IX 1729 - 18 V 1800), feldmarsz. ros.

Ur. w Moskwie, brał udział w wojnie siedmioletniej. 1768-1772 jako płk walczył z konfederatami barskimi, wyparł ich z Lubelszczyzny, pobił Dumourieza i hetmana Michała Kleofasa Ogińskiego, oblegał Kraków i zmusił do kapitulacji garnizon Wawelu. W czasie wojny ros.-turec. 1773-1774 wyróżnił się...

TORMASOW Aleksandr Pietrowicz (1752 - 1819), gen. ros.

Od 1772 w służbie wojsk. Brał udział w wojnie z Turcją 1787-1791, 1803-1808 gub. kijowski, potem ryski. 1808-1811 główno-dow. wojsk w Gruzji i na linii kaukaskiej. W kampanii 1812 stał na czele 3 Armii Zachodniej (Obserwacyjnej), broniącej Wołynia. Odniósł tu kilka sukcesów w walkach z korpusami...

TUCZKOW Aleksandr Aleksiejewicz (3 III 1778 - 7 IX 1812), gen. ros., brat Nikołaja, Pawła i Siergieja

Uczestnik wojny z Francją 1807 i Szwecją 1808, kiedy to dowodził p., następnie był dyżurnym gen. u boku dow. korpusu finlandzkiego, Barclaya de Tolly. W 1812 jako gen.-mjr dowodził bryg. w 3 dyw. piech. Odznaczył się pod Witebskiem i Smoleńskiem. Poległ pod Moźajskiem w czasie kontrataku 3 dyw. na...