Janusz Korczak, Aleksander Hertz, Rajmund Kolbe

Grzegorzewska Aleksander Hertz wspomina: "Głęboko utrwaliła się w mej pamięci pogadanka pt.

Arystotelizm - Aleksander z Afrodyzji

Broniąc arystotelizmu przed atakami stoicyzmu, Aleksander dąży do tego, byprzekształcić arystotelizm w system. Aleksander nie waha się odstąpić od nauki Arystotelesa.

Pierwsi mistrzowie franciszkańscy w Paryżu - Aleksander z Hales

Wiemy już, jak bardzo Bacon nie lubił Paryża i krytykował Aleksandra,jednak, pominąwszy stronniczość, opinia ta ma pewne uzasadnienie, gdy chodzio drugą część Summy, w której są liczne zapożyczenia, i trudno ustalić, w jakimstopniu Aleksander jest jej autorem.

Święty Aleksander

Aleksander, biskup (250 - 328).

Święty Aleksander Sauli

Aleksander Sauli, biskup (1534 - 1592).

OŻAROWSKI ALEKSANDER

Aleksander Ożarowski jest wybitnym znawcą i specjalistą z zakresuzielarstwa i fitoterapii.

Aleksander Bach

Aleksander Bach (1857— 1946) — uczonyrosyjski (i radziecki); twórca szkoły biochemiiw ZSRR ; pracował głównie nad chemizmemasymilacji węgla przez rośliny zielone, nad procesami-*oksydorcdukcyjnymi w żywej komórce(zwłaszcza nad procesem oddychania) oraz zajmował się badaniem —►enzymów ze szczególnymuwzględnieniem ich wykorzystania dla celówpraktycznych, przede wszystkim w rolnictwiei przemyśle spożywczym.

Aleksander II i pataria

Nieustępliwość Gottfrieda i doradców cesarskich spowodowała schizmę w Mediolanie,obłożono więc ich klątwą na synodzie rzymskim (1073), po którym wkrótce zmarł Aleksander II.

Aleksander III

Aleksander III próbował pojednania z nim, lecz Fryderyk I obstawał przy swojej decyzji, że obajpapieże mają poddać się pod jego sąd. Cesarz zażądał więc na sejmie wWűrzburgu (1165) przysięgi od biskupów, że nie uznają Aleksandra III.

Aleksander VI — polityka i tiara

Plany polityczne co do Italii wiązał Aleksander VI po śmierci Juana z osobą Cezara Borgii, którego sekularyzowałi zwolnił z godności kardynalskiej. Włosi, pragnącyzjednoczenia swego kraju, widzieli w nim i w polityce Aleksandra VI urzeczywistnienie tych pragnień.

Aleksander Wielki

Kościół etiopski uznał go za świętego; legenda żydowska przedstawiała go jako poprzednika t> Mesjasza, zaś islam uczynił Aleksandra jednym ze swoich bohaterów.

Sewer Aleksander

Aleksander i jego matka zginęli zamordowani przez żołnierzy.

Aleksander Świętochowski (1849 — 1938)

Urodził się w Stoczku na Podlasiu. Studiował filozofię w Szkole Głównej w Warszawie, a następnie filozofię w Lipsku. W latach 1867—1878 publikował liczne artykuły na łamach prasy pozytywistycznej. Od roku 1881 jest redaktorem tygodnika „Prawdami Tutaj głosi swe antyklerykalne, anty-szlacheckie i...

Aleksander Świętochowski — albo zmiana warty

Pokolenie, czy raczej grupa pokoleniowa, w której imieniu występował Aleksander Świętochowski, pragnąc przyśpieszyć jej samookreślenie i nadać jej wyrazisty kształt ideowy, ukształtowane zostało w promieniu wpływów filozofii pozytywnej, proponującej na gruncie angielskim (Mili, Spencer) minimalizm poznawczy (badanie tego, co jest dostępne badaniu, i to metodami gwarantującymi prawdziwość wyników), bezwzględną naukowość i ...

ALEKSANDER I ROMANOW (23 XII 1777 - 1 XII 1825)

Car Rosji 1801-1825, król Polski od 1815. Ur. w Petersburgu, syn Pawła I i Marii Fiodo-rowny (Zofii Wurtemberg-Montbeliard), wnuk Katarzyny II Wielkiej. Uwielbiany przez babkę, niecierpiany przez ojca, wychowywał się pod kierunkiem szwajc. filozofa Frederica La Harpe’a. Przez wiele lat mieniący się...

ROŻNIECKI Aleksander (12 II 1774 - 24 VII 1849), gen. poi.

Ur. w Warszawie. Ukończył korpus kadetów, od 1788 w służbie wojsk., uczestnik powstania kościuszkowskiego.

Od 1798 ofic. Legionów Polskich we Włoszech, potem w Legii Naddunajskiej, służył w p. jazdy legionowej, 1800 szef szwadronu jazdy legionowej, 1801 dow. p. kaw. Od 1806 w wojsku poi. na...

Aleksander Szczygieł

Aleksander Szczygieł (1906-1983) był twórcą akademickiego podręcznika z zakresu fizjologii żywienia, organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Żywności i Żywienia, wiodącej placówki badawczej nie tylko w Polsce, ale i w Europie Wschodniej, która powstała w 1963 roku przy wsparciu ONZ.