DMOCHOWSKI ALEKSANDER ks.

ksiądz Aleksander D.

EPIMAK i ALEKSANDER

Święci, męczennicy, zm. ok. 250 w Aleksandrii.

Wg listu pap. Dionizego (259-268) do bpa Fabiusza z Antiochii (EuzebHist VI 41) byli podczas prześladowań za ces. Decjusza (249-251) więzieni i torturowani, a nast. uśmierceni rozżarzonym żelazem; zwłoki E. prawdopodobnie sprowadzono do Rzymu i razem z jego...

EPIPOD i ALEKSANDER

Święci, męczennicy z czasów prześladowania Kościoła lyońskiego przez ces. Lucjusza Weru-sa (161-169) i Marka Aureliusza (161-180).

E. ur. ok. 160 w Lyonie, przyjaźnił się od dzieciństwa z A., chrześcijaninem pochodzenia gr.; po wspólnych studiach podjęli razem życie wg rad ewangelicznych i...

EYSYMONTT ALEKSANDER ks.

Grochowski, Polacy na Dalekim Wschodzie, Harbin 1928, 27-47; 25 lat pracy kapłańskiej księdza Aleksandra E. Poświęcam księdzu AleksandrowiE.

FAJĘCKI ALEKSANDER ks.

ksiądz Aleksander F.

FEDOROWICZ ALEKSANDER ks.

Pindera, Rota Eucharystii w chrześcijańskim życiu wewnętrznym według księdza Aleksandra F. Tarka, Liturgiczna formacja wspólnoty parafialnej według księdza Aleksandra F.

FIGIELSKI STANISŁAW ALEKSANDER ks.

ksiądz dr Stanislaw Aleksander F.

FREDRO ALEKSANDER

Aleksander F. Pigoń, W pracowni Aleksandra F. Sivert, Aleksander F. Wyka, Aleksander F. Aleksander F. lnglot, Komedie Aleksandra F.

FREDRO ALEKSANDER ANTONI bp.

Sacrum et decorum epoki baroku zrealizowane w katedrze przemyskiej przez bpa Aleksandra F. Mecenat artystyczny Aleksandra F. Osiemnastowieczne rezydencje biskupa przemyskiego Aleksandra F.

GAŁUSZKA JÓZEF ALEKSANDER

ur. 17 III 1893 wSzczurowej k. Brzeska, zm. 6 IX 1939 w Annopolu, poeta.

Studiował (od 1919) filozofię na U J ; 1929 został członkiemzarządu krak. oddziału Związku Zawodowego LiteratówPol.; 1931-34 redagował „Gazetę Literacką".

Debiutowałzbiorem Promień i grom (Kr 1919), zawierającym wiersze,które...

GINTOWT - DZIEWAŁTOWSKI ALEKSANDER KAZIMIERZ abp.

ur. 26 II 1821 w Wojszkanach k. Kowna, zm.14 VIII 1889 w Duderhoffie k. Petersburga.

Po studiachfiloz.-teol. w seminarium duch. w Wilnie przyjął 1845 święceniak a p ł . ; od 1849 był prob, w Janiszkach, a 1855-65 parafiipobernardyńskiej w Kownie i dziekanem kowieńskim;usunięty z G r o d n a za sprzeciw...

GROMADZKI ALEKSANDER, Hromadskyj Ołeksij

ur. 1XI 1882 w Dokudowie k. Białej Podlaskiej, zm. 7 V 1943pod Śmiga (Wołyń), metropolita prawosł., egzarcha Ukrainy.

Ukończył seminarium duch. w Chełmie ( 1 9 0 4 ) i AkademięDuch. w Kijowie; od 1908 był członkiem konsystorzaprzy soborze katedralnym w Chełmie, nauczycielem religii wmiejscowych...

GROZA ALEKSANDER KAROL

Aleksander Karol, w; Sto lat myśli polskiej.

GUSIEW ALEKSANDER FIEDOROWICZ

ur. 1842 w gubernitwerskiej, zm. 1904, prawosł. teolog.

Studiował w seminarium duch. w Twerze, a nast. w AkademiiDuch. w Petersburgu, gdzie 1871 uzyskał stopień kandydatateologii; był wykładowcą teologii dogm. i mor. w seminariumduch. w Kazaniu; równocześnie uczył pedagogiki ijęzyka ros. w przycerkiewnej...

HERTZ ALEKSANDER

Buczyńska- Garewicz, Nowa książka Aleksandra H. Aleksander H. Podgórecki, Aleksander H.

HORAIN ALEKSANDER bp.

żmudzkiejkanonikiem i prałatem kapituły w Worniach; 1731 zostałbpem sufraganem żmudzkim, zarządzającym w imieniu stryja,bpa żmudzkiego Aleksandra Mikołaja (1716-35); był teżwizytatorem gen.

HUMBOLDT ALEKSANDER von

ur. 14 IX 1769 w Berlinie,zm. 6 V 1859 tamże, przyrodnik, podróżnik, mąż stanu,mł. brat Wilhelma.

Od 1787 studiował we Frankfurcie n. Odrą, Getyndze,Hamburgu i Freibergu; 1792-94 był pracownikiem nadzorugórniczego, administracji prus.; odbył liczne podróżenauk., m.in. w towarzystwie J.G. Forstera...

LEGNICKI Aleksander (1866 - 1934)

Na próżno wyłowiony

Prawnik, działacz społeczny i polityk. Pochodził ze średnio zamożnej rodzinyurzędniczej, ale bardzo szybko udało mu się zrobić karierę adwokacką. Prowadziłnajsłynniejszą kancelarię prawniczą w Moskwie i przed 1914 rokiem należał donajbogatszych ludzi w RosjL Chętnie jednak...

STAVISKY Aleksander Serge (? - 1934) i inni

Burza wokół spekulanta

Ukrainiec z pochodzenia, naturalizowany we Francji, bankier i spekulant,sprawca jednej z największych afer finansowych okresu międzywojennego, któradoprowadziła Francję na krawędź wojny domowej. W 1931 roku Stavisky zakładabank Credit Municipale de Bayonne.

W grudniu 1933 roku...

WAT Aleksander (Aleksander Chwat) (1900 - 1967)

Przebacz, błagam, nie rozpaczaj

Poeta, prozaik, tłumacz, współtwórca polskiego futuryzmu. Jego najsłynniejszymdziełem był "pamiętnik mówiony" (nagrywany na magnetofonie) Mój Wiek, będącyzapisem wspomnień z czasów drugiej wojny światowej i wstrząsającym świadectwemczasów spędzonych w Kazachstanie...