ALEKSANDER bp. Hierapolis (Syria)

zm. 434 w Famotin (Egipt), Jeden z przywódców opozycji przeciw -> Cyrylowi Aleks, i decyzjom Soboru Efes. 431.

Wraz z patriarchą Janem z Antiochii i bpem Teodoretem z Cyru wziął udział w separatystycznym synodzie efeskim 43 bpów, odbytym w 4 dni po pierwszej sesji Soboru Efes., protestując przeciw powziętym...

ALEKSANDER bp. Trydentu

2 VI 1444 w Wiedniu, Z domu Piastów mazowieckich; syn Ziemowita IV, księcia płockiego i Aleksandry, siostry Władysława Jagiełły.

ALEKSANDER z ABON TEICHOS (Paflagonia nad M. Czarnym)

ur. ok. 105, zm. ok. 175, Lekarz ze szkoły Apoloniusza z Tiany, twórca kultu —> Glikona-Asklepiosa. W tym celu w rodzinnym mieście założył ośrodek kultu proroka, z którym związał 3-dniowe obchody misteryjne, wzorowane na misteriach eleuzyńskich;

w czasie ich trwania A. wygłaszał „proroctwa" w imieniu...

ALEKSANDER z AFRODYZJI

nazywany —> aleksandrynizmem); ostatnim scholarcha w perypate-cie ateńskim; autorem traktatów o duszy, przeznaczeniu, o apo-riach z zakresu fizyki i etyki, o mieszaninach, demonach, a także komentarzy do dzieł Arystotelesa {Analityki pierwsze, Topiki, De sensu, oraz komentarzy do pierwszych pięciu ksiąg Metafizyki).

ALEKSANDER z HALES, Alexander Halensis OFM

Aleksandra IV De fontibus paradisi z 1255.

ALEKSANDER z LYKOPOLIS

Żył w IV w., filozof-neo-platonik. W polemizującym z tezami manichejskimi traktacie Pros tas Manichaiu doxas (wyd. A. Brinkmann, A. Lycopolensis Contra Manichaei opiniones disputatio, 1895) zwalczał przekonanie o dwojakiej przyczynie świata (Bóg i materia) oraz ma-nichejską antropologię i ascezę; A...

ALEKSANDER z MALONNE (Belgia) bp.

zm. 9 III 1156 w Płocku, Brat Waltera, bpa wrocławskiego; 1129-56 bp płocki. Bliski współpracownik Bolesława Krzywoustego (pochowanego w katedrze płockiej), sprawował prawdopodobnie w jego imieniu funkcje świeckie w zarządzaniu Mazowszem; przyczynił się wydatnie do odbudowy zniszczonej najazdami Prusów i...

ALEKSANDER z PADWY OFMRef

ur. ok. 1560, zm. 12 V 1624 w Warszawie, Organizator zakonu franciszkanów-re-formatów w Polsce.

Jako członek mediolańskiej kustodii OFMRef otrzymał 13 VII 1621 nominację na komisarza apost. w celu założenia tego zak. w Polsce; z grupą 6 wł. i kilkunastu pol. zakonników przebywających we Włoszech i...

BARANOWSKI, Bekanowski ALEKSANDER SJ

ur. 10 III 1682 na Litwie, zm. 13 II 1755 w Nowogródku, Teolog.

Do zakonu wstąpił 1704 w Wilnie; studiował w Akademii Wil. filozofię (1706-09) i teologię (1712-16), którą nast. wykładał tamże 1720-32; przez wiele lat był prof, w kolegium i prefektem szkół w Nowogródku.

Ogłosił pracę Questiones...

BASTRZYKOWSKI ALEKSANDER ks.

Aleksander B. Aleksander B.

BEREŚNIEWICZ ALEKSANDER KAZIMIERZ bp.

biskup Aleksander Kazimierz B.

BIRKENMAJER ALEKSANDER

Konstantego Michalskiego i Aleksandra B. 1, 83-105; tenże, Aleksander B.

BŁOK ALEKSANDER ALEKSANDROWICZ

Żirmunskij, Poezija Aleksandra B. Timofiejew, Tworczestwo Aleksandra B„ Mwa 1963; N. Puť Aleksandra B.

BOGUSZEWSKI KRZYSZTOF ALEKSANDER ks.

zm. 1635w Poznaniu, Artysta malarz. W 1623 otrzymał od króla ZygmuntaIII Wazy nominację na serwitora król.; 1628-29 pracowałdla opactwa cystersów w Paradyżu (k. Świebodzina), ok. 1630przyjął święcenia kapł. i został prob, parafii św. Wojciechaw Poznaniu.

W zakresie sztuki malarskiej byt samcyukiem...

BONINI ALESSANDRO, Aleksander z Alessandru, zw. Aleksander Mł. lub Mniejszy (dla odróżnienia od Aleksandra z Haies) OFM

Ve 1572 jako dzieło Aleksandra z Hales), In libros„De anima" (Ox 1481), In IV libros Sententiarum (2 wersje);komentarze bibl. Super Ioannem, Super Eccleslasticum, In Apocalipsim(P 1647), wydane jako dzieło Aleksandra z Hales, orazQuodlibet.

BRANDOWSKI ALEKSANDER ks.

ur. 27 XII 1837 w Lisewiek. Żerkowa (mylnie w PSB), zm. 29 XII 1903 w BorkuWlkp., Duszpasterz, historyk.

Święcenia kapł. przyjął 1864 w Poznaniu, a 1868 został prob,w Borku; wykorzystując materiały archiwum par. i miejskiego,napisał historię miejscowych kościołów — Encyklopedyzm w dwóchkościołach...

BRÜCKNER ALEKSANDER

Otrębski, Aleksander B. Parandowski, Aleksander B. oraz paru innych sprawach — po ludzku, RuL 12(1971) 283-292 ; W trzydziestolecie śmierci Aleksandra B.

BRZEZIŃSKI ALEKSANDER ks.

ur. 13 III 1878, zm. 1940(7)na terytorium Węgier lub Rumunii, Redaktor, wydawca.

Po studiach w seminarium duch. we Włocławku przyjął 1902święcenia kapł.; 1909-22 pracował w duszpasterstwie i był prefektemw Koninie i Sieradzu.

W okresie międzywojennym prowadziłdziałalność redakcyjno-wydawniczą...

CHWILOWICZ ALEKSANDER FDP

ur. 26 VII 1880 w Koszulach (k. Słupcy), zm. 20 IX 1967 w Bostonie (Stany Zjedn.), Działacz zakonny.

Studia teol. odbywał w seminarium duch. w Warszawie (1901-03) i w Mödling k. Wiednia (1909-12); do zgrom, wstąpił 1914 w Rzymie; święcenia kapł. przyjął 1921 ; z polecenia ks. L. Orione przybył 1923 do...

DANILEWICZ ALEKSANDER KAZIMIERZ OST

Pseud. Taczalski, imię zak. Onufry od Najśw. Sakramentu, ur. 27 I 1695 w Oszmiańskiem (Białoruska SRR), zm. 24 XII 1753 w Łucku, historyk, pisarz ascetyczny.

Do zakonu wstąpił ok. 1713, gdzie odbył studia teol. i 1718 przyjął święcenia kapł.; był lektorem filozofii i teologii, przełożonym...