TYSZYŃSKI ALEKSANDER

TYSZYŃSKI ALEKSANDER, ur.

WAT ALEKSANDER, właśc. nazwisko Chwat

WAT ALEKSANDER, właśc.

WINKLEWSKI ALEKSANDER FRANCISZEK

WINKLEWSKI ALEKSANDER FRANCISZEK, ur.

ORŁOWSKI Aleksander

1777-1832, Malarz, grafik, jeden z najwybitniejszych rysowników w 1. poł. XIX w. (tusz, węgiel, ołówek, kredki), uczeń Norblina (dzięki protekcji Izabeli Czartoryskiej), a także Bacciarellego i Lesseura. Po 1802 przeniósł się z Warszawy do Petersburga. Ogromny i bogaty dorobek art. obejmuje pejzaże, studia...

ZATORSKI ALEKSANDER PAWEŁ

ZATORSKI ALEKSANDER PAWEŁ, ur.

BOCHEŃSKI ALEKSANDER

BOCHEŃSKI ALEKSANDER, ur.

POCIEJ Aleksander

Hrabia, oboźny litewski, walczył w 1794 w obronie Pragi; po wojnie wrócił na Litwę, wspierał rodaków uchodzących za granicę i łożył znaczne sumy na Legiony polskie.

Koniem i odwagą, i sztuką krzyżową, pociejowską plagą dawne przysł. lit.; atakować dzielnie robiąc szablą na krzyż, metodą...

Aleksander Rothert

Aleksander Rothert jest jednym z czołowych przedstawicieli nurtu "Industrial engineering".

MINKOWSKI ALEKSANDER

MINKOWSKI ALEKSANDER, ur.

ROGALSKI ALEKSANDER

ROGALSKI ALEKSANDER, ur.

ŚCIBOR-RYLSKI ALEKSANDER

ŚCIBOR-RYLSKI ALEKSANDER, ur.

Aleksander Sołżenicyn

W szkole i na studiach Aleksander był pilnym uczniem i zapalonym komunistą. Aleksander Sołżenicyn został zrehabilitowany i rozpoczął pracę jako nauczyciel w Riazaniu w środkowej Rosji.

Aleksander Wielki

Teraz jako Król Królów i Pan Azji, rządząc imperium z Babilonu, Aleksander zaczął nosić szaty perskie i kazał sobie oddawać cześć boską.

Aleksander Wielopolski i jego reformy

Odwilż posewastopolska, która miała miejsce w Rosji po przegraniu przez nią wojny krymskiej (1853-56) i zajęcie się przez carat reformą wielu dziedzin życia (uwłaszczenie, reforma sądowa, administracyjna, wojskowa, oświatowa), skłoniły Aleksandra II do złagodzenia polityki wobec Królestwa, w którym narastało niezadowolenie z poczynań władz.

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - SCHIZMA PAPIESKA — ALEKSANDER III I WIKTOR IV

Aleksander III natomiast, poparty przez wpływowy zakon cystersów, zyskiwał sobie zwolenników poza granicami Cesarstwa. Mimo to Aleksander nie zdołał utrzymać się we Włoszech i musiał szukać schronienia we Francji.

Aleksander

 

- urodził się: 1461, zmarł: 1506

- na tronie w latach 1501 - 1506

- piąty władca z dynastii Jagiellonów

- poprzednik: Jan I Olbracht

- następca: Zygmunt I Stary

- syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki

- żona Helena, córka wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego i Zofii...

Aleksander - Władca prywatnie

Matka Aleksandra, osoba głęboko religijna, początkowo w ogóle sprzeciwiała się temu związkowi, potem usiłowała nawrócić synową na katolicyzm. Helena i Aleksander nie mieli dzieci.

Aleksander - Działalność publiczna

Po śmierci Jana Olbrachta (rok 1501) Aleksander, rywalizując z braćmi, starał się o koronę polską. W roku 1501 wielki książę Aleksander został koronowany na Wawelu przez swego brata, kardynała Fryderyka.

Aleksander - Bilans panowania

  Krótkie rządy Aleksandra Jagiellończyka przyniosły ważne zmiany w ustroju politycznym państwa i ukształtowały równowagę między szlachtą średnią a możnowładztwem.

Józef Aleksander Sułkowski

  Józef Aleksander Sułkowski urodził się w 1695 roku.