Ale jestem

Ale jestem

Czytaj Dalej

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

LIRYKA UCZUĆ NORWIDA - „SŁOWA NIE TYLKO NAS WYRAŻAJĄ ALE I SĄDZĄ”

Wiersz ten mówi o samotności Norwida jako twórcy i człowieka. Przez współczesnych mu, uznany jest za trudno rozumianego. Adresatem jest przyszłe, odległe pokolenie. Poprzez współczesność pisze do przyszłości. Twórczość to nie tylko wyrażanie tego co się myśli. Poglądy poety i jego twórczość...

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów

Rozpoczynając rozważania na ten temat, należałoby zadać sobie pytanie jakie zadanie ma spełniać utwór literacki, by można go było określić mianem wielkiego dzieła literackiego na skalę światową?

Oczekuje się, że będzie zawierał treści ogólnoludzkie, wartości nieprzemijające, nie tylko w...

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego „jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Żeromski był twórcą, który bardzo zaangażował się w sprawy kraju. Interesowało go to, co się działo na terenach Polski, był sumieniem narodu prowadząc go i wskazując mu drogę. W swoich opowiadaniach, powieściach często komentował aktualne wydarzenia. Był on twórcą młodopolskim, lecz poglądami...

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei” (J. Przyboś). Skomentuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów

Rozpoczynając rozważania na ten temat, należałoby zadać sobie pytanie jakie zadanie ma spełniać utwór literacki, by można go było określić mianem wielkiego dzieła literackiego na skalę światową?

Oczekuje się, że będzie zawierał treści ogólnoludzkie, wartości nieprzemijające, nie tylko w...

OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża;...zbiór wierszy W. Potockiego

OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża; kram rozlicznego gatunku;... między towarem na poły rzeczy, powieści, przygody, podobieństwa, przykłady... tudzież ethica do cnoty, moralia do obyczajów, sacra do nauki, seria do przestrogi wiodące poważnych i uważnych, festiva, ludicra...

Wacław Potocki - Zbiory wierszy (Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg...,Ogród, ale nie plewiony...)

Prócz utworów większych pozostawił po sobie Potocki nieprzebrane mnóstwo drobnych, które pisywał od młodu aż do późnej starości. Większą ich część zgroma­dził w dwóch olbrzymich zbiorach, obejmujących przeszło sto tysięcy wierszy. Pierwszy (wykończony przez autora w roku 1688, ale ogłoszony...

Wprowadzenie podatku liniowego rozrusza gospodarkę. Jestem za, czy przeciw.

Wprowadzenie podatku liniowego jest dobrym pomysłem na rozruszanie gospodarki. Rozwój ekonomiczny Polski jest uzależniony od rozwoju przedsiębiorstw. Natomiast rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest od wielu czynników, między innymi od podatku dochodowego. Jeżeli podatek jest zbyt wysoki ogranicza to rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego należy dążyć do obniżenia podatków dochodowych. Takim podatkiem jest podatek liniowy (19%). Od 1 stycznia 2004 r. przedsiębiorcy opodatkowani ...

Felieton "Goło ale wesoło czyli polska rzeczywistośc"

Co się dzieje w dzisiejszej, polskiej rzeczywistości? Nic dobrego, gdzie nie patrzeć wszędzie strajki, pretensje i narzekania. I z powodu, czego to wszystko? Biedy przecież nie ma, praca jak na zawołanie, zawsze się znajdzie, a w sklepach na puste półki nie można narzekać, towaru od wyboru do koloru, tylko kupować. Ale zawsze tak jest, że wszystkim nie dogodzisz. Weźmy na przykład protest pracowników zbrojeniówki. Mrzonki nierealne im się śnią, nie chcą zwolnień- a na ...

Każdy z nas jest człowiekiem, ale czy każdy chce nim być?

Niestety póki co taki nie jestem. Z pewnością nie jestem odpowiedzialny.

Dlaczego nie jestem przestępcą?

Ja nie jestem przestępcą i nie mam zamiaru nim zostać. Trzeba żyć godnie, bo być może dla świata jestem tylko człowiekiem, ale dla niektórych całym światem.

Czy jestem osobą przygotowaną do życia i pracy w XXI w.?

Reasumując, myślę, że mimo moich cech, odważnego postępowania, konsekwentnego dążenia do celu, nie jestem osobowością w pełni przygotowaną do życia i pracy w XXI wieku.

Kupuję więc jestem. Konsumpcja jako rdzeń życia indywidualnego i społecznego

Nowe stulecie przyniosło nam wiele istotnych zmian społecznych i kulturowych rzutujących na nasze codzienne zachowania. Za jeden z wielu może tu posłużyć przykład stopniowo kształtowanego już wcześniej, jednak widocznego obecnie szczególnie wyraźnie, niepohamowanego pędu do konsumpcji. Współczesna rzeczywistość zdominowana przez ciągły pośpiech, media agresywnie próbujące wywierać wpływ na nasze poglądy, władzę wielkich koncernów, przez rynek i co za tym idzie ...

Jestem globalistą

Ja jestem odmiennego zdania i nie uważam by ten proces był zagrożeniem. Jestem globalistą, bo uczestniczę w życiu społecznym na skalę globalną.

Zacznijmy może od organizacji powołanej dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa, jaką była Liga Narodów. Ale proszę nie koncentrować się tylko i wyłącznie na niej, jej członkach, zagadnieniach czysto teoretycznych, poszerzmy sobie dyskusję

Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt Ligi Narodów, który został włączony do Traktatu Wersalskiego. Wśród 32 państw założycielskich była też Polska. Liga była pomyślana jako, z jednej strony, narzędzie zachowania pokoju, "aby - jak to ujmowano - zapewnić światu ...

Jestem kobietą

Krytyczny ogląd własnej pozycji społecznej, miejsca w świecie, i wskazanie grup przynależności, a także rozważania, które z owych grup korelują ze sobą, a które są zantagonizowane - wywołujące po psychologicznemu rozterki moralne i przymus dokonywania rezygnacji z poszczególnych przynależności - jest tyleż poprawny socjologicznie, co sztuczny, więc jak zwykle nie dam rady utrzymać swojego rozważania w wyznaczonych ramach (zadanych), jeżeli mam napisać coś ...

Jestem Europejką...

To, że jestem Europejką znaczy dla mnie bardzo dużo.