ALDONA ANNA

Aldonę, królową polską, córkę księcia litewskiego Giedymina, od 1325 żonę Kazimierza Wielkiego, ochrzczono po przyjeździe do Polski jako Annę (Hannę). Imienia Aldona nie używano do czasu romantycznej mody na imiona pogańskie; por.

LIOBYTE ALDONA

LIOBYTE ALDONA, ur.