Album

album amicorum,zawierająca prócz tekstu pisanego inicjały, emblematy,rysunki, malowidła, wklejane ryciny itp. Album, z tac. album 'białość, biel')