Albrecht

Czytaj Dalej

ALT ALBRECHT

Festschriß für Albrecht A. Elliger, Albrecht A. Albright, Albrecht A. Bardtke, Albrecht A. Noth, Albrecht A. Herrmann, Albrecht A.

DÜRER ALBRECHT

Bainton, Albrecht D. Białostocki, Albrecht D. Winkler, Albrecht D. Białostocki, Albrecht D. Wideranders, Albrecht D. Gutowski, Albrecht D.

BENGEL JOHANN ALBRECHT

Benz, Johann Albrecht B. Ein Beitrag zur Biographie und Theologie des würtembergischen Theologen Johann Albrecht B„ Wit 1968; tenże, Johann Albrecht B.

Książęta i Albrecht Pruski

Albrecht Hohenzollern, synmargrabiego brandenburskiego Fryderyka i Zofii Jagiellonki, wielki mistrz zakonu krzyżackiego (od 1511), widział w niej czynnik reformy państwa i osiągnięcia swoich celów politycznych.

EYB ALBRECHT von

Hermann, Albrecht von E. Hiller, Albrecht von E. Schöne, Der Stil des Albrecht von E.

ALBRECHT Janusz (1892 - 1941)

Albrecht otrzymał odniego jedynie list następującej treści: "Kochany Januszu! W tej sytuacjipułkownik Albrecht napisał list do rodziny: "Kochani!

ADALBERT, Albert, Albrecht, Olbracht, Wojciech

Formy Albert i Albrecht stanowią fonetyczne przekształcenie imienia A.

THAER Albrecht Daniel

THAER Albrecht Daniel (1752—1828) —lekarz i rolnik niemiecki; pierwszy zwrócił uwagęna znaczenie nauk przyrodniczych dia rolnictwa,na płodozmiany oraz obliczanie kosztów i zyskówz uprawy poszczególnych roślin; w Niemczedijest uważany za ojca naukowego rolnictwa;założycie!

ALBRECHT HOHENZOLLERN

(wym. hęencollern), 1490-1568, ostatni wielki mistrz krzyżacki. W 1525 przeprowadził sekularyzację zakonu i złożył 10 kwietnia w Krakowie hołd Zygmuntowi Staremu jako dziedziczny, książę lenny Prus. Rozwijał działalność wydawniczą także w jęz. polskim; założył w 1544 uniwersytet królewiecki;...

von WALLENSTEIN Albrecht Wenzel Eusebius

Właśc. Waldstein, czes. Waldśtyn, 1583-1634, ze szlacheckiego rodu czeskiego, wychowany w protestanckim otoczeniu nm., w 1606 przeszedł na katolicyzm.

Głównodowodzący wojsk cesarskich w czasie wojny 30-letniej. Posądzonemu o zdradę odebrano dowództwo, po czym został zamordowany przez własnych oficerów z...

ALBRECHT MARCIN OFMRef

Imię zak. Placyd, ur. 1662 w Wałczu, zm. po 1721, misjonarz. Dnia 5 X 1679 wstąpił do nowicjatu wielkopolskiej prow, reformatów w Łabiszynie; jako socjusz o. Cypriana Rujewskiego, kustosza prowincji, uczestniczył 1688 w kapitule generalnej zak. w Rzymie;

za zgodą gen. zakonu Marka Zarzosy pozostał tam i...

ALBRECHT II, Albert abp. Magdeburga

ur. ok. 1170, zm. 15 X 1232. Studiował w Hildesheim, Paryżu i Bolonii; był zwolennikiem Filipa Szwabskiego w jego walce o tron w Niemczech; 1205 został przez niego mianowany abpem Magdeburga; pap. Innocenty III potwierdził tę nominację 1206.

Po zamordowaniu Filipa Szwabskiego 1208, popierał Fryderyka II...

ALBRECHT V

ur. 29 II 1528 w Monachium, zm. 24 X 1579 tamże, Książę bawarski. Od 1550 jako władca Bawarii konsekwentnie prowadził rozpoczętą przez ojca, księcia Wilhelma IV, rekatolizację kraju. Kierowniczą rolę w tym dziele powierzył jezuitom, dla których ufundował 2 kolegia (Ingolstadt, Monachium) i przekazał...

ALBRECHT BRANDENBURSKI, Hohenzollern kard.

ur. 28 VI 1490 w Berlinie, zm. 24 IX 1545 w Moguncji, Elektor, abp moguncki. A. pochodził z rodziny elektorów brandenburskich; studiował w zał. przez nią uniw. we Frankfurcie nad Odrą;

był przyjacielem i mecenasem humanistów; dzięki poparciu rodziny został 1513 abpem Magdeburga i administratorem bpstwa...

ALBRECHT NIEDŹWIEDŹ

ur. ok. 1100, zm. 18 XI 1170, Syn Ottona Bogatego, ojciec Ottona I, margrabiego brandenburskiego, i Bernarda I, księcia saskiego, twórca Marchii Brandenburskiej, niedoszły książę saski (1138). W 1125-31 był margrabią Łużyc;

1134 cesarz Lotar III nadał mu saską Marchię Północną (pn.-zach. od...

ALBRECHT PRUSKI

ur. 17 V 1490 w Ansbach (Fran-konia), zm. 20 III 1568 w Tapiawie k. Królewca, Ostatni wielki mistrz zak. krzyżackiego i pierwszy książę pruski.

Był synem Fryderyka Hohenzollerna,, margrabiego Branden-burg-Ansbach, i Zofii, córki Kazimierza Jagiellończyka; od młodych lat przeznaczony do stanu duch...

AUGUSTI FRIEDRICH ALBRECHT, Josua ben Abraham Herschel

ur. 30 VI 1691 we Frankfurcie nad Odrą, zm. 13 V 1782 w Eschenberge, Pastor ewang. i egzegeta. Pochodził z rodziny żyd.; studiował w Brześciu Litew. i Stambule;

w czasie podróży do Palestyny dostał się do niewoli tur.; po wykupieniu z niej kontynuował studia w Pińczowie, Krakowie i Pradze; nast. udał...

DENHOFF JERZY ALBRECHT bp.

ur. 7 IV 1640, zm. 16 III 1702 w Kielcach.

Studiował w kolegium jez. w Rzymie; po powrocie, dzięki bpowi A. Olszowskiemu, otrzymał kanonię chełmińską; mianowany 1674 prymasem, Olszowski uczynił go swoim referendarzem; otrzymał też probostwo w Piotrkowie Trybunalskim oraz inne intratne beneficja;

1685...

ADAM Albrecht (1786 - 1862), rysownik bawar.

Ur. w Nordlingen, uczestnik kampanii 1812 jako ofic. biura topograficznego 4 korpusu ks. Eugeniusza Beauhamais. Zwolniony zaraz po pożarze Moskwy, zdołał wydostać się z Rosji i uniknął w ten sposób koszmaru odwrotu. W 1818 wydał serię rysunków przedstawiających pierwszą część kampanii ros. Zm. w...

NEIPPERG Adam Albrecht von (8 VI 1775 - 22 II 1829), feldmarsz. austr.

W 1790 rozpoczął służbę w kaw., odznaczył się w bitwach pod Je-mappes i Neerwinden w walce z rewolucyjną Francją. 1794 wzięty do niewoli przez Francuzów, torturowany jako domniemany franc. emigrant, stracił oko. 1795 brał udział w oblężeniu Moguncji, 1796 dowodził posiłkami wysłanymi znad...