Alberta

Alberta

Czytaj Dalej

PIEŚŃ O WÓJCIE ALBERCIE

PIEŚŃ O WÓJCIE ALBERCIE (inc. Po wydostaniu się z więzienia za okupem Albert udał się do Czech, gdzie w nędzy zakończył życie.

Uczniowie Alberta

Poza t ym Albert oddziałał na Jana z Fryburga, który był uczniem Ulryka,Bertolda z Moosburga - autora wybitnego neoplatońskiego komentarza do Elementówteologii Proklosa, Teodoryka z Fryburga, Jana Nidera i Dionizego Ryckela- kartuza.

Porównanie i próba oceny koncepcji nauki w ujęciu Koła Wiedeńskiego i Alberta Einsteina.

Tymczasem Albert Einstein, mimo przyjaźni ze Schlickiem, w swojej przenikliwości, odżegnywał się zdecydowanie od neopozytywistycznych koncepcji.

GUGLIELMOTTI ALBERTO OP

Calisse, Commemorazione del padre Alberto G. Tosi, La vita e le opere del padre Alberto G. Taurisano, ECat VI 1273-1274; Alberto G.

Postawy obywateli wobec zagrożenia - „Dżuma” Alberta Camusa

„Dżuma” Alberta Camusa to parabola, w której wydarzenia i świat przedstawiony są pretekstem do głębszych przemyśleń, do przekazania prawd o ludzkiej egzystencji. Jego poglądy są dokładnym odbiciem myślenia Alberta Camusa.

Życie i twórczość Alberta Camusa

Po maturze (1930) i silnym ataku gruźlicy Albert opuszcza rodzinę, zamieszkuje u wuja, postanawia zostać literatem. Albert rozszerza swoje studia o dzieje filozofii (praca dyplomowa w 1936 r.

Przedstaw poglądy filozoficzno - teologiczne Alberta Wielkiego i jego recepcję arystotelizmu

Albertus Magnus, Albert von Bollstdt, Albert z Lauingen, filozof, teolog i przyrodnik.

Teoria Względności Alberta Einsteina

W roku 1887 Albert Michelson i Edward Morley przeprowadzili powyższy eksperyment bardzo starannie.

CASTELLANO ALBERTO OP

Rituale romano" di Alberto C, w: Miscellanea liturgica in onore di sua eminenza il cardinale Giacomo Lercaro arcivescovo di Bologna, R 1967, II 629-647.

Giovanni Alberto Ristori

Giovanni Alberto Ristori (1692—1753) działał w Dreznie jako kapelmistrz i kompozytorzespołu Comedie Italienne.

Dżuma Alberta Camusa parabola o wspolczesnym czlowieku i jego problemach egzystencjalnych

Akcja "Dżumy " rozgrywa sie w roku 194X w Oranie w Algierze. W miescie tym zaczynaja pojawiac sie zdechle szczury. Pojawiaja sie przypadki goraczki, wzrasta liczba zmarlych.

Doktor Rieux wie, ze w Oranie wybuchla epidenia Dżumy. Zwoluje narade komisji sanitarnej i stara sie uswiadomic wszystkim skale...

Heroiczne tworzenie siebie w świecie grozy i absurdu treścią „Dżumy” - powieści parabolicznej Alberta Camusa

Na tym podłożu rozwinął się powojenny egzystencjalizm francuski, którego poglądami zainteresował się Albert Camus. Albert Camus chciał, aby utwór traktowano jako rzecz o wojnie, katakliźmie, złu.

Bunt a rewolucja wg Alberta Camusa

Bunt – jest twórczy, jego celem jest zmiana historii, jest pozytywny, czerpie z wartości moralnych, mieszanina racjonalności i moralności, jest nieustający , ceni osobę i jej nienaruszalność, narzuca granicę historii, jestem mimo histori i przeciw jej determinizmowi występuję.

Rewolucja – jest sztuczna...

Bunt i rewolucja według Alberta Camusa

Bunt – sprzeciw, protest, spontaniczne wystąpienie. Wyróżniamy bunt jednostki i społeczeństwa. Bunt jest wpisany w naturę człowieka. Bunt prowadzi do wszelkich działań. Bunt zmusza do aktywności. Człowiek, buntuje się przeciw wszystkiemu.

Według Camusa człowiek jest w świecie wygnańcem. Absurd...

ALBERT z SARTEANO, Alberto Berdini OFM

ur. 1385 w Sarteano (Toskania), zm. 15 VIII 1450 w Mediolanie, Humanista, kaznodzieja i działacz na rzecz zjednoczenia Kościołów zach. i wschodniego. W 1405 wstąpił do zak.; studia human, odbył w Weronie, gdzie wykładał wówczas G. Guarini ; tam też występował przeciw kierunkowi, jaki reprezentował w...

BOLOGNETTI, Bolognetto ALBERTO kard.

Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska, Wwa i934 (passim); Alberti B.

GRZEGORZ XVI, Bartolomeo Alberto Cappellari OSBCam

ur. 18 IX 1765 w Belluno (pn.-wsch. Włochy), zm.1 VI 1846 w Rzymie, papież od 2 II 1831.

Pochodził z rodziny szlacheckiej; 1783 wstąpił do kamedułówi 1786 złożył śluby zak., a 1787 przyjął święcenia kapł.;od 1790 był prof, nauk przyr. oraz filozofii w Murano k. Wenecji;1805 objął opactwo św...

Stanisław Wokulski i Karol Borowiecki jako bohaterowie absurdalni w zestawieniu z "Lalką i perłą" Olgi Tokarczuk i "Mitem Syzyfa" Alberta Camusa

Bolesław Prus pisał "Lalkę" w latach 1887-1889, Reymont swoją "Ziemię obiecaną" zaczął obmyślać już w roku 1896. Obie powieści ukazywały się w odcinkach w prasie, obie w "Kurierze Codziennym" - "Lalka" była wydawana na bieżąco w czasie powstawania, "Ziemia obiecana" w latach 1897-1898. Oba utwory dzieli więc cała dekada. Dla Reymonta i jemu współczesnych Prus był już uznanym pisarzem, przedstawicielem ustępującego pokolenia. Jakkolwiek twórczość obu pisarzy nie ...

Refleksja nad rozdziałem America Backwards książki Michela Alberta "Kapitalizm kontra kapitalizm"

W niniejszej książce autor przedstawia kapitalizm jako nie mający już swojego konkurenta system społeczno gospodarczy. Czy system zakładający, że walka konkurencyjna jest kluczem do sukcesu, po upadku bloku socjalistycznego, został tej konkurencji pozbawiony? Autor jednak twierdzi, że nie, gdyż Gospodarka kapitalistyczna dzieli się na dwa modele: „Anglosaski”, i „Niemiecko-Japoński”, które ze sobą konkurują. Z powyższym założeniem się w zupełności zgadzam,