Albert Speer

Czytaj Dalej

SPEER ALBERT (1905-1981) - polityk

Architekt z wykształcenia, członek nazistowskiej partii *NSDAP od 1931 r. , zdobył zaufanie i poparcie Adolfa Hitlera dla projektów budo­wy obiektów państwowych i deko­racji masowych imprez propagando­wych, co przesądziło o jego karie­rze. W 1934 r. został architektem Hitlera, a później kolejno: szefem...

CATROUX GEORGES ALBERT (1877-1969) - generał

Francuski oficer, gubernator w In-dochinach od sierpnia 1939 r., tuż po klęsce Francji w 1940 r. został odwołany przez rząd Vichy. Udał się do Londynu, gdzie premier Winston Churchill, poszukując polityka bardziej uległego niż Charles de *Gaulle, w lipcu 1940 r. zapropono­wał mu objęcie przywództwa...

KESSELRING ALBERT (1885-1960) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, w czasie I wojny światowej służył jako artylerzysta i oficer sztabu w stopniu majora. Przeniesiony w 1933 r. do lotni­ctwa, mimo swoich 48 lat nauczył się pilotażu. W czerwcu 1936 r. ob­jął stanowisko szefa Sztabu Gene­ralnego *Luftwaffe. Od 1938 r. do­wodził 1 flotą powietrzną...

Albert Camus (1913-1960)

 

Prozaik, dramaturg, filozof i egzystencjalista. Wychował się i wykształcił w Algierze (studiował filozofię). W 1935 r. założył grupę teatralną, był reżyserem i aktorem. Ze względu na radykalne poglądy musiał opuścić Algierię w 1940 r. Okupację przebywał we Francji, gdzie działał w Ruchu...

"Aby istnieć, człowiek musi się buntować" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literackich; oceń ich postawy

Dawno, dawno temu młody członek pewnego stada, wbrew ostrzeżeniom rodziców, zbliżył się do płonącego drzewa. Nie było go jeszcze na świecie, gdy jego krewni uciekali przed wielkim pożarem. Dlatego nie potrafił sobie wyobrazić, jak groźny może stać się ogień. Jednak podszedł do tej "wielkiej...

Biografie fizyków - Einstein Albert

(1879-1955), Jeden z najwybitniejszych fizyków w historii nauki. Urodzony w Niemczech (Ulm) w rodzinie żydowskiej, studiował w Zurychu a pracę zawodową rozpoczął w Bernie jako urzędnik bankowy.

Po opublikowaniu pierwszych doniosłych prac (o ruchach Browna i korpuskularnej teorii światła) został w 1909...

Kim był Albert Einstein i na czym poległa jego teoria względności?

Cząstki i ruch Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 roku w niemieckim mieście Ulm, jednak wkrótce wraz z rodziną przeniósł się do Monachium. Albert Einstein w 1914 r.

INES ALBERT

INES ALBERT, ur.

ALBERT

Pieśń o wójcie krakowskim Albercie poemacik łaciński napisany po 1320 przez nieznanego Polaka a.

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia

MIER WOJCIECH (ALBERT), hrabia, ur.

EINSTEIN Albert

1879-1955, Jeden z największych fizyków w dziejach, którego prace wpłynęły decydująco na kształt nauki (nie tylko fizyki) i w ogóle myśli ludzkiej. W 1905, będąc urzędnikiem biura patentowego w Bernie (Szwajcaria), publikuje 3 prace: oefekcie fotoelektrycznym, o ruchach Browna i o elektrodynamice...

POTOCKI WOJCIECH (ALBERT), SZELIGA

POTOCKI WOJCIECH (ALBERT), SZELIGA, ur. : zaginiony z 1841 i Pamięci Alberta Szeligi hrabi Potockiego -pułkownika - zmarłego na Kaukazie (Vade-mecum 86, powst.

WILCZYŃSKI ALBERT

WILCZYŃSKI ALBERT, ur.

Albert Camus

Wtedy też Albert Camus został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

ADALBERT, Albert, Albrecht, Olbracht, Wojciech

Formy Albert i Albrecht stanowią fonetyczne przekształcenie imienia A. , częściej w formie Albert, występuje licznie już w średniow.

ADAMKIEWICZ ALBERT

ur. 11 VIII 1850 w Żerkowie (pow. Jarocin Pozn.), zm. 1921 w Wiedniu, Prof, patologii ogólnej i doświadczalnej UJ. Studiował w Królewcu, a potem we Wrocławiu, gdzie pracował pod kierunkiem prof. R.P. Heidenheina; 1873-76 w Królewcu był asystentem prof. W. Witti-cha, a później prof. B. Naunyna i habilitował...

ALBERT degli ABATI, Albert z Trapani Św. OCarm

Alberti, ABo l 17 (1898) 317-336; BHL 228-230; Aurenh I 80-81; L.

ALBERT z AKWIZGRANU

Żył w 1. poł. XII w., kronikarz pierwszej krucjaty; był kanonikiem w Akwizgranie. Między 1121 a 1158 napisał Chronicon Hierosolymitanum de bello sacro w 12 księgach (PL 166, 387-716), obejmujące dzieje krucjat i Królestwa Jeroz. (1095-1121);

za podstawę posłużyły A. głównie opowiadania uczestników...

ALBERT AVOGARDO Św.

Patriarcha Jerozolimy; ur. ok. 1149 w Castro di Gualteri (pn. Włochy), zm. 14 IX 1214 w Akce. W 1180 został przełożonym generalnym zak. kanoników regularnych w Montarau, 1184 bpem w Bobbio, 1185 bpem Vercelli; pośredniczył w sporze między Klemensem III a Fryderykiem I Barbarossa;

1204 wybrano A. patriarchą...