Albert Wielki

Niestety, nie są nam dostępne pisma matematyczne Alberta - komentarzedo Elementów Euklidesa, Perspektywy Almagesta itd, - toteż trudno n am ocenić,na ile zarzut Bacona, że Albert nie znał matematyki, był słuszny.

CAMUS ALBERT

Tima, Das Problem der Absurdität bei Albert C, Mn 1971; B. Hoy, Essai de bibliographie des études en langue française consacrées à Albert C, 1937-1970, P 1972; E. Verweyen, Neubesinnung auf Albert C, ThRv 72 (1976) 177-182.

Albert Wielki

W każdym razie Albert wyraźnie podkreśla jedność duszy ludzkiej. Albert przekazał więc neoplatonizm arabskimistyce niemieckiej przez pomost, którym była szkoła albertyńska sięgającaaż do Mistrza Eckharta.

EINSTEIN ALBERT

Infeld, Albert E. Lanczos, Albert E. Herneck, Albert E. Hoffmann, Albert E. Knap, Albert E. Morrison, Albert E.

CHMIELOWSKI ADAM, brat Albert

-> albertynów (1888) i albertynek (1891). Wolskiej Brat Albert (Głos Brata Alberta 7(1938) 65-68; pierwodruk, w: Dzbanek malin, Medyka 1929), osnuty na kanwie osobistych wspomnień (Ch. Gałuszki Hymn o bracie Albercie (Głos Brata Alberta 7(1938) 33-34).

Albert Camus

Wtedy też Albert Camus został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.

EHRHARD ALBERT JOSEPH MARIA

Festgabe Albert E. Altaner, Albert E. Dempf, Albert E. Hoeck, Der Nachlass Albert E. Winkelmann, Albert E. Trippen, Albert E.

HAUCK ALBERT

Albert H. Scholz, Der Geschichtsschreiber Albert H. Loock, Christus und die Geschichte Betrachtungen zum Werke Albert H. Graf, Albert H.

Kim był Albert Einstein i na czym poległa jego teoria względności?

Cząstki i ruch Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 roku w niemieckim mieście Ulm, jednak wkrótce wraz z rodziną przeniósł się do Monachium. Albert Einstein w 1914 r.

BÉGUIN ALBERT

Albert B. Albert B. Jurt, Das kritische Denken Albert B.

GELIN ALBERT SS

Albert G. Mémorial Albert G. Etaix, Bibliographie de Monsieur Albert G. Mémoriul Albert G.

ALBERT WIELKI, Albert z Lauingen, Albert z Kolonii, Albert z Boilstädt Św. OP

Magni indagaloris rerum naturalium, R 1944; Studia Albertina. Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka, PF 43 (1947) 87-104; Z.   Studia Albertina.

Nominales - Ockhamizm przyrodoznawczy: Albert z Saksonii

Pośród licznych uczniów Burydana wybija się Albert z Saksonii zwany też Albertem z Helmstedt, a także Albertus Parvus (dla odróżnienia od św.

Święty Albert Wielki

Albert Wielki, biskup, doktor Kościoła. Albert był jednym z największych umysłów chrześcijańskiego średniowiecza. Albert przedstawiany jest w habicie dominikańskim, czasami w mitrze lub jako profesor.

ADALBERT, Albert, Albrecht, Olbracht, Wojciech

Formy Albert i Albrecht stanowią fonetyczne przekształcenie imienia A. , częściej w formie Albert, występuje licznie już w średniow.

FRYDERYK ALBERT bł.

sióstr wincentynek w Lanzo; jegoimienia powstały dzieła oświatowe i charytatywne (w TurynieClinica Albert oraz Istituto Albert); beatyf.

GRZEGORZ VIII, Albert de Morra CRSA

, Albert de Mora, chanoine prémontré? Dalzell, The „Forma dictandi" Attributed to Albert of Morra and Related Texts, MSt 39(1977) 440-465; E.

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii)

: Sancti Doctoris EcclesiaeAlberti Magni, Ordinis Fratrum Praedicatorum, Opera omnia, ad fidem codicummanuscriptorum edenda, apparatu critico, notis prolegomenis, indicibus instruendacuravit Institutum Alberti Magni Coloniense Bernhardo Geyer praeside (ab 1978Wilhelmo Kübel praeside).

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Teologia a filozofia

Stanowisko filozoficzne i teologiczne A. wywodzi siez przekonania, ze wiedza przyrodzona, której całokształt nazywa za Arystotelesemfilozofia, nie grozi konfliktem z teologia, gdyz sa to dziedziny rózne—zarówno co do przedmiotu, celu jak i metody. Teologia mówi w swietle Objawieniao Bogu jako o dobru najwyzszym...

ALBERT WIELKI (Albert z Lauingen, Albert z Kolonii) - Filozofia bytu

Filozofie teoretyczna („realna”, w odróznieniu od „moralnej”i „racjonalnej”, czyli etyki i logiki) dzieli A., za Arystotelesem, na:

a) fizyke,której przedmiotem jest „ciało zmienne” („corpus mobile”);

b) matematyke, zajmujacasie ilosciowym aspektem rzeczy materialnych;

c) metafizyke, która badabyt jako byt...