ALBANY

Diec. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pn., powstała 1847 z części diec. nowojorskiej ; wchodzi w skład metropolii Nowego Jorku ; w 2. poł. XIX w. wydzielono z niej pewne obszary na rzecz diec. Ogdensburg oraz Syracuse.

Pierwszy bp A., John Mc-Closkey, późniejszy abp Nowego Jorku, został 1875 pierwszym w...