ALBANO (miasto Albano Laziale)

Diec. podmiejska Rzymu, jedna z 6 rządzonych przez kard.-bpów do 1961, odkąd pozostawiając im tytuł diec. mianuje się bpa rezydencjalnego ; wchodzi w skład metropolii rzymskiej.

Chrześcijaństwo głoszone było w A. już w czasach apost.; pierwszym znanym bpem A. był Dionizy, uczestnik synodu w Mediolanie...