Albania

Albania

Czytaj Dalej

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Albania

od Albami odesłania do kraju radzieckiej misji wojskowej, a w kwietniu tego roku Xhoxhe zażądał na posiedzeniu Biura Politycznego KC zgłoszenia prośby do Jugosławii o przyjęcie Albanii w skład Jugosławii w charakterze re­publiki związkowej.

ALBANIA - działania wojenne 1939-45

Przywódca oddziałów komunistycznych Enver Hodża, przyjmując, że sytuacja na frontach europejskich zmusi wkrótce Niem­ców do wycofania się z Albanii, wy­prowadził swoje oddziały z FWN, co było powodem wybuchu wojny domowej na południu kraju.

ALBANIA - działania wojenne 1939-45

Przywódca oddziałów komunistycznych Enver Hodża, przyjmując, że sytuacja na frontach europejskich zmusi wkrótce Niem­ców do wycofania się z Albanii, wy­prowadził swoje oddziały z FWN, co było powodem wybuchu wojny domowej na południu kraju.

Wschód i Zachód od układów wschodnich do drugiej zimnej wojny (1970 - 1979) - Państwa komunistyczne. Albania

Równocześnie-po śmierci Mao Albania znalazła pretekst do uwolnienia się spod kłopotliwej kurateli chińskiej, kryty­kując nie dość stanowcze przestrzeganie „myśli przewodniczącego Mao" przez jego następców.

Zachowawcze reformy (Bułgaria, Albania)

Albania – w całkowitej izolacji do 1985 r. Następuje zmiana konstytucji i nazwy państwa na Republikę Albanii.

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Albania zrywa z Moskwą

  Albańczycy wyjechali jednak bez szwanku, bo w tym czasie aresztowano w Albanii radzieckich ekspertów i zajęto kilka radzieckich okrętów w porcie wojennym na wyspie Sazan koło Vlory. Albania zerwała wszelkie stosunki z ZSRR, wystąpiła z RWPG, a potem z Układu Warszawskiego.

ALBANIA

na pograniczu Albanii i Macedonii, sufragania metropolii Bar; bpi nie mieli stałej rezydencji ani kościoła katedralnego; diec.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Rewolucja w Albanii

 

Jeżeli obywatele NRD wyjeż­dżali przez Węgry do Austrii, a bułgarscy Turcy (w liczbie ok. 300 tysięcy) emigrowali do Turcji, to Albańczycy w 1990 roku masowo prosili o azyl w am basadach krajów zachodnich. W ciągu 1990-1991 roku miało miejsce wiele, częściowo udanych prób porwania statków i (nieraz z...

ALBANIA (kraj)

Gill, Pope Calllstus HI and Scanderbeg the Albanian, OCP 33 (1967) 534-562; G.

„ALBANIA”

P. złożony z Albańczyków, utworzony przez kard. Ruffo, walczył w 1800 przeciwko Francuzom w Kalabrii. Istniał też bat. strz. albańskich Cacciatori Albanesi.