'Ala ad-Din Tekesz

Czytaj Dalej

NUR AD - DIN I SZAMS AD - DIN

Dwaj bracia, synowie wezyra sułtana egipskiego, bohaterowie opowieści z Baśni z 1001 nocy (zob. Tysiąc). Syn Nur ad-Dina, Hasan Badr ad-Din, dzięki interwencji pewnej dżinniji (zob. Dżinny) poślubił Sitt al-Husn, piękną córkę swego stryja, Szams ad-Dina, która była przeznaczona obrzydłemu garbusowi...

CHAJR - AD - DIN

ok. 1465-1546, Korsarz algierski, sławny pod przydomkiem Barbarossa. Gdy jego brat Arudż (a. Koruk) zdobył Algierię na Hiszpanach, Barbarossa przyjął zwierzchnictwo Turcji (1518) i rozszerzył jego zdobycze.

Jako admirał floty tur. 2 razy pobił Andrea Dorię (zob.) i spustoszył Wybrzeża Grecji, Włoch i...

DŻAMAL ad - DIN al - AFGHANI

ur. 1838 w Asadabadzie (zach. Iran), zm. 9 III 1897 w Stambule, muzułm. reformator.

Podczas pielgrzymki do Mekki (1857) stwierdził rei. jedność ludności muzułm.; ok. 1870 rozpoczął działalność polit., głosząc idee panislamizmu, zwł. podczas podróży do Iranu, Iraku, Turcji oraz Egiptu, gdzie 1871-79...

IBN ARABI, Abu Bakr Muhammad ibn Ali Muhji ad - Din

ur. 7 VIII 1165 w Murcji (Hiszpania), zm. 16 XI 1240w Damaszku, arab. mistyk.

W 1173 zamieszkał w Sewilli, gdzie przebywał z przerwamido 1194; tam oraz w in. miastach Hiszpanii i Afryki Pn. zapoznałsię z nauką islamu (fikh) oraz —> hadithami; 1194 opuściłHiszpanię arab. i udał się do Mekki (—> hadżdż)...