'Ala ad-Din Muhammad II

Czytaj Dalej

NUR AD - DIN I SZAMS AD - DIN

Dwaj bracia, synowie wezyra sułtana egipskiego, bohaterowie opowieści z Baśni z 1001 nocy (zob. Tysiąc). Syn Nur ad-Dina, Hasan Badr ad-Din, dzięki interwencji pewnej dżinniji (zob. Dżinny) poślubił Sitt al-Husn, piękną córkę swego stryja, Szams ad-Dina, która była przeznaczona obrzydłemu garbusowi...

DŻAMAL ad - DIN al - AFGHANI

9 III 1897 w Stambule, muzułm. potrzeb życia, oparte na reinterpretacji -» Koranu; jego uczniem i kontynuatorem idei był Muhammad Abduh.

CORPUS ANTIQUISSIMORUM POETARUM POLONIAE LATINORUM usque ad Ioannem Cochanovium (CAPPL)

Po II wojnie świat, podjętowydawnictwo 1950 t o m e m Dantyszka (t.

CHAJR - AD - DIN

ok. 1465-1546, Korsarz algierski, sławny pod przydomkiem Barbarossa. Gdy jego brat Arudż (a. Koruk) zdobył Algierię na Hiszpanach, Barbarossa przyjął zwierzchnictwo Turcji (1518) i rozszerzył jego zdobycze.

Jako admirał floty tur. 2 razy pobił Andrea Dorię (zob.) i spustoszył Wybrzeża Grecji, Włoch i...

AD AD

była -» Asztarte; pod koniec II tysiąclecia prz.

AD BESTIAS

II w.

AD CENAM AGNI PROVIDI

244; AH II 46; Karyłowski 60; Gładysz 102-103; MMMAe I 3; LH 11 413.

AD COMPLENDUM

Gaston, DACL I 462-467; Jungmann MS II 523; Martimort I 455.

AD MAIOREM DEI GLORIAM

Komentarze, Kr 1968, II 404-416); częste motto lub słowa umieszczane na kościołach, kolegiach i domach jezuitów; dewiza zamykająca książki, głównie jezuitów, rzadziej innych autorów.

IBN ARABI, Abu Bakr Muhammad ibn Ali Muhji ad - Din

Ate§, Eis III 707-711 (bibliogr.