Akwizycja

Czytaj Dalej

Rodzaje akwizycji

Rodzaje ze względu na podejście do zastrzeżeń konsumenta Podział akwizycji ze względu na podejście do zastrzeżeń konsumenta co do oferowanych produktów: Akwizycja uznająca sprzeciw- polega na uznaniu za słuszny sprzeciw konsumenta i dostrzeżenie braku konieczności zakupu danego produktu Akwizycja odwlekania ustosunkowania się akwizytora do sprzeciwu konsumenta- jest to podejście stawiające na dalszy plan potrzeby konsumenta, poprzez odwlekanie wydania ...

Akwizycja

Ze względu na dość wysokie koszty kontakt akwizycyjny wymaga wcześniejszego przygotowania, zwłaszcza w handlu zagranicznym (koszty przejazdów, hoteli i diet). Ogromne znaczenie w prowadzeniu skutecznej akwizycji ma doświadczenie oraz pewne predyspozycje.

Akwizycja

Fazy akwizycji Proces akwizycji odbywa się w sekwencyjnie przebiegających fazach: Poszukiwanie i klasyfikacja potencjalnych nabywców oraz ustalenie priorytetów wyboru. fazy akwizycji.

KOSZTY AKWIZYCJI

powinna następować dalej w podziale na koszty akwizycji bezpośrednie i pośrednie, a w ich ramach według grup, podgrup i rodzajów ubezpieczeń.

Proces akwizycji

Etapy Proces akwizycji to ciąg następujących po sobie etapów służących osiągnięciu celu jakim jest zdobycie nowych klientów oraz doprowadzenie do transakcji lub też uzyskanie zamówień od potencjalnych nabywców. Działania posprzedażowe Ostatnim etapem w procesie akwizycji są działania posprzedażowe.

Proces obsługi klienta - akwizycja

3 Przydzielając terytorium lider bierze pod uwagę czy w danym mieście nie ma zakazu akwizycji lub czy nie należy wykupić odpowiedniego pozwolenia.

Fuzje i akwizycje

Fuzja– kilka przedsiębiorstw łączy swoje majątki w jeden;

Fuzja egalitarna – połączenie dwóch podmiotów o podobnej wielkości

Fuzja wchłonięcia – gdy podmioty są różnej wielkości i mają różny potencjał

Są jeszcze inne rodzaje fuzji – ale nie omawiamy

Warto zwrócić uwagę...

Komputerowa akwizycja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenie skutków oddziaływania niskich temperatur

Postęp wiedzy i nowe osiągnięcia techniczne powodują, że poszukuje się nowych metod kojarzenia informacji uzyskiwanych różnymi sposobami. Dzięki bezpośrednim związkom optoelektroniki i mikroelektroniki procesy przetwarzania informacji ulegają skróceniu, a możliwości analityczne...