Małe akweny metodą „zrób to sam"

 

Jeszcze dziesięć lat temu sytuacja rodzimych żab, ropuch i traszek wyglądała znacznie gorzej niż dzisiaj. Ubywało terenów, na których mogły występować, ponieważ coraz więcej drobnych zbiorników wodnych, gdzie składały skrzek i rozwijały się w stadium larwalnym (kijanki), zamieniano na...