Akademia

Czytaj Dalej

AKADEMIA

Akademia Carraccich, Akademia Bolońska, Accademia dei Desiderosi, Accademia degli Incamminati, prywatna uczelnia artystyczna zał. Akademia Umiejętności w latach 1873-1919 nazwa Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (1919-1951).

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU)

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU), do 1919 Akademia Umiejętności (AU), najwyższa pol. Akademia dzieliła się na wydziały, w ich zaś obrębie powstawały komisje, o dużych uprawnieniach autonomicznych, skupiające uczonych także spoza Akademii i będące gł.

AKADEMIA DUCHOWNA

AKADEMIA DUCHOWNA W PETERSBURGU — przeniesiona 1842 z Wilna, której car nadał tytuł Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Kościelnej; istniała do 1918.

AKADEMIA FLORENCKA

W historii powstania i rozwoju AF wymienia sie kilka znaczacych dat:1438—gdy Georgios Gemistos Plethon przez swoje wykłady o Platonie natchnałKosme Medyceusza mysla o załozeniu akademii; 1454—powstanie perypatetycznejAkademii Rinucciniego-Acciaiuoliego-Argyropulosa; 1459—gdyMarsilio Ficino (z inspiracji i mecenatu Kosmy Medyceusza) ukierunkował swojebadania i prace zdecydowanie na platonizm; 1462—własciwy poczatek AF,gdy Ficino otrzymał od Kosmy ...

AKADEMIA MOHYLAŃSKA

Jabłonowski, Akademia Kljowsko-Mohllańska, Kr 1899-1900; A. Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska, Kr 1966; Z. Chyżniak, Kyjewo-Mohylańska Akademia, Kyjiw 1970.

Dzieje platonizmu - Akademia Platońska

Drugi okres Akademii Platońskiej, czyli Średnia Akademia, jest epokąsceptycyzmu akademickiego, którego wybitnymi przedstawicielami byli Arkezylaos(scholarcha Akademii w połowie III w.

AKADEMIA LUBRAŃSKIEGO, Lubranscianum

Akademia Krak. miała stać się zalążkiem niezrealizowanej Akademii Wielkopolskiej. Pniewski, Akademia Poznańska.

Wyjaśnij przyczyny powstania i działalności Akademii Krakowskiej w średniowieczu

Termin „akademia” znany był już od czasów Akademii Platońskiej. Pierwszą siedzibą Akademii był zamek na Wawelu, a następnie podkrakowski Kazimierz. Pierwowzorem dla Akademii był uniwersytet w Bolonii.

AKADEMIA WILEŃSKA (Uniwersytet Wileński)

Akademie Medyczna zlikwidowano ostatecznie w sierpniu1842, a Akademia Duchowna została przeniesiona do Petersburga. Wywiezionoz Wilna ksiegozbiór Akademii Medycznej, a zbiory przyrodnicze (zoologiczne,anatomiczne, mineralogiczne, botaniczne, chemiczne, farmakologiczne orazwyposazenie klinik) przekazano uczelniom ros.

OŚWIECENIE - Akademie i towarzystwa naukowe

Akademia Nauk w Paryżu wzięła wzór z londyńskiego Towarzystwa Królewskiego (The Royal Society),które powstało w 1660 roku i dwa lata później otrzymało od Karola II zatwierdzenie.

POLSKA AKADEMIA LITERATURY (PAL)

W 1934 ustanowione zostały doroczne odznaczenia PAL (Wawrzyn Akademicki - złoty i srebrny), przyznawane przez ministra WRiOP na wniosek Akademii, oraz Nagroda PAL dla Młodych, nadawana pisarzom, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Platon i Akademia Platońska

W dziejach Akademii Platońskiej wyróżnia sie 3 okresy: 1) Akademia stara albo pierwsza, tj. Akademia Platońska istniała ponad 900 lat, do 529 n.

AKADEMIA KRAKOWSKA (Uniwersytet Krakowski, Uniwersytet Jagiellonski)

Zjednoczenie Akademii Medycznej z macierzystym uniwersytetemnastapiło dopiero w 1993. Przetrwał on jako samodzielny Papieski WydziałTeologiczny do dnia 8 XII 1981, kiedy został przekształcony w trójwydziałowaPapieska Akademie Teologiczna w Krakowie.

AKADEMIA BRANIEWSKA

Brachvogel, Das Priesterseminar in Braunsberg, Braunsberg 1932; Index lectionum in Lyceo Regio Hosiano Braunsbergemi 1821-1904; Verzeichnis der Vorlesungen am Königlichen Lyceum Hosianum (an der Königlichen oder Staatlichen Akademie) zu Braunsberg 1905-1934; Staatliche Akademie zu Braunsberg, Personal und Vorlesungs-Verzeichnis 1935-44145; SW 5(1968) 5-110.

Akademia platońska

W dziejach Akademii Platońskiej wyróżnia sie 3 okresy: 1) Akademia stara albo pierwsza, tj. Akademia Platońska istniała ponad 900 lat, do 529 n.

Eklektyzm w Akademii w I wieku przed Chrystusem - Filon z Laryssy i Antioch z Askalonu

Filon zmierza wyraźnie ku dogmatyzmowi, w którym coraz bardziej zatapiasię Akademia. Antioch jest przekonany, że Akademia, Stoa i Perypat są zesobą w zasadniczych punktach zgodne.

POLSKA AKADEMIA NAUK (PAN)

miejsce w strukturze organizacyjnej Akademii zajmują wydziały grupujące pokrewne dziedziny nauk (m. specjalistyczny księgozbiór EBL) Akademia prowadzi własne biblioteki ogólne w Warszawie i Krakowie, ponadto podlegają jej: Bibl. Akademii.

AKADEMIA PLATOŃSKA

-> Akademia Florencka. Landsberg, Wesen und Bedeutung der platonischen Akademie, Bo 1923; O. Seel, Die platonische Akademie, St 1953.

AKADEMIA ZAMOJSKA

Następnie zreformowania anachronicznej już zupełnie Akademii podjął się 1745 ordynat Tomasz Zamoyski z upoważnienia pap. Dzięki reformom 1746-84 rozpoczął się okres powolnego dźwigania się Akademii z upadku.

Akademia Krakowska

W Akademii Krakowskiej funkcjonowały następujące wydziały: sztuk wyzwolonych (1 katedra), medycyny (2 katedry) i prawa (8 katedr, w tym 5 prawa rzymskiego). Przy braku czwartego fakultetu uczelnia posiadała status akademii, nie uniwersytetu.