Agnieszka

Czytaj Dalej

Święta Agnieszka z Pragi

Agnieszka z Pragi (Agnieszka Czeska), królewna, ksieni (1205 - 1282). Agnieszka z Pragi przedstawiana jest w habicie franciszkańskim.

Święta Agnieszka

Agnieszka, dziewica, męczennica. Agnieszka, całkowicie obnażona nastadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu.

AGNIESZKA z PRAGI, zw. też Agnieszką Czeską, bł. OSCI

ur. 1205 w Pradze, zm. 2 III 1282 tamże, Córka Przemysła Ottokara I, króla Czech, i Konstancji, siostry króla węg. Andrzeja II. A. mając zostać żoną jednego z trzech synów Henryka Brodatego, 1216 przybyła na Śląsk wraz ze starszą siostrą Anną i wychowywała się w Trzebnicy, prawdopodobnie pod opieką...

Święta Agnieszka z Montepulciano

Agnieszka z Montepulciano, dziewica, zakonnica (1268 - 1317).

AGNIESZKA Św.

Męczenniczka rzym. z przełomu III i IV w., prawdopodobnie z okresu prześladowań za cesarza rzym. Dioklecjana, jedna z najpopularniejszych świętych starożytności chrześcijańskiej.

I. Kult — A. żywy już w IV wieku potwierdzają wykopaliska archeol. : płyta z napisem Hague sanctissima, zamykająca...

AGNIESZKA z ASYŻU Św.

ur. 1198 w Asyżu, zm. 27 VIII 1253 tamże, Młodsza siostra św. Klary, jej pierwsza towarzyszka i współzałożycielka II zakonu franciszkańskiego (klarysek).

W 1219 przyjęła habit z rąk św. Franciszka; założyła klasztory we Florencji, Mantui, Padwie i Wenecji; kult A. zatwierdził 1752 pap. Benedykt...

AGNIESZKA z MONTEPULCIANO Św. OP

ur. 1268 w Gracciano Vecchio (Włochy), zm. 20 IV 1317 w Montepulciano, Mistyczka dominikańska. W 9 roku życia wstąpiła do sióstr sakinek, luźnego efemerycznego zgrom., które nazwę swą wzięło od kroju i rodzaju habitów (wł. sacco worek); 1282 pełniła urząd ekonomki, a w rok później przełożonej...

HILBERT AGNIESZKA

Imię zak. Maria Koleta, ur. 29XI 1865 w Opolu, zm. 13 V I I 1 9 3 8 w Hamburgu (stan NowyJork), działaczka polonijna.

Zdobyła dyplom nauczycielki u boromeuszek w Cieszynie,do których wstąpiła 1882, składając 1883 śluby czasowe, a1888 wieczyste; na zaproszenie ks. Antoniego Jaworskiego,proboszcza parafii...

Etyka zawodowa w pracy biurowej (aut.Witoszek Agnieszka)

Wyraz Etyka pochodzi od greckiego słowa ethicos. Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych właściwości wspólnych i swoistych ocen i norm zachowań człowieka, które mogą być moralnie dobre lub złe.Etyka bada społeczne i psychologiczne żródła powstawania poglądów moralnych, ich funkcję społeczną i historyczny rozwój kryteriów ocen moralnych. Praca jest nie tylko obowiązkiem, ale tworzy również uprawnienia: do godziwej zapłaty, do ...