Afryka przedkolonialna

Zulusi Ostatnimi wielkimi zdobywcami afrykańskimi byli Zulusi, grupa ludów żyjących w południowej Afryce, które zostały zjednoczone na początku XIX w.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Afryka pod kolonialnym panowaniem

W południowej części kontynentu Angola (Portugalska Afryka Zachodnia) i Mo­zambik (Portugalska Afryka Wschodnia) należały do Portugalii, Rodezja Północ­na (dzisiejsza Zambia), Rodezja Południowa (dzisiejsze Zimbabwe) i Niasa (dzisiejsze Malawi) tworzyły Brytyjską Afrykę Centralną, a od 1957 roku Fede­rację Rodezji i Niasy, zaś Beczuana (dziś Botswana), Suazi i Basuto (dziś Lesotho) - Brytyjską Afrykę Południową.

AFRYKA - HISTORIA

Stosunki międzypaństwowe: strukturą regionalną oraz międzynarodowoprawną zrzeszającą wszystkie państwa Afryki (również RPA od 1994) jest Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA, założona 1963), istnieją także organizacje i koalicje regionalne; niepodległe państwa Afryki pozostawały w granicach, wytyczanych administracyjnie w czasach podziałów kolonialnych, dzieląc zwarte grupy etniczne; mimo zasady integralności terytorialnej i ...

AFRYKA - UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI

Ahaggar, Tibesti, Darfur, Adamawa, Lunda); we wschodniej części Afryki system Wielkich Rowów Afrykańskich (od obniżenia rzeki Zambezi do południowego krańca Morza Czerwonego), rozdzielający wysoko położone zrębowe wyżyny i masywy górskie z licznymi stożkami wulkanicznymi (największe: Kilimandżaro, Kenia); w obrębie rowów kryptodepresje (Tanganika -dno jeziora 662 m poniżej poziomu morza, Niasa -334 m); Afryka Wschodnia ograniczona ...

Rozmieszczenie ludności na świecie - AFRYKA

1990 na obszarze Afryki było 17 miast z ludnością ponad 1 mln (największe: Kair 6,88 mln mieszkańców - 1993, Kinszasa 3,80 mln mieszkańców - 1991, Aleksandria 3,38 mln mieszkańców - 1994, Casablanca 2,97 - 1993).

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Afryka Wschodnia

Tu też narodził się afrykański proletariat przemysłowy (liczny w owym czasie tylko w Południowej Afryce). Tylko Brytyjczycy w Brytyjskiej Afryce Wschodniej dość dobrze traktowali Afrykanów.

AFRYKA

Zakwitło z powrotem życie synodalne; Kościół afryk. MISJE W AFRYCE — podzielić można na dwa okresy; do końca XVIII w. Serca Jezusowego z Werony, Lyońskie Seminarium Misji Afryk.

AFRYKA - PROBLEMY ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA

Afryka jest olbrzymim kontynentem ( 30.

Afryka

odbyły się pierwsze powszechne wybory parlamentarne, które wygrał Afrykański Kongres Narodowy na czele z Nel­sonem Mandelą, który został pierwszym nie-białym prezydentem Republiki Południowej Afryki.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kolonializm portugalski i belgijski

  Najgorzej (poza Afryką Południową) przedstawiała się sytuacja Afrykanów w koloniach portugalskich (gdzie tylko nieliczni, zasymilowani, mieli szansę uzyskać status obywateli portugalskich, a losem reszty były roboty przymusowe) oraz w Kongo Belgijskim, w którym bardzo źle traktowani Afrykanie nie mieli szansy na zdobycie wykształcenia.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Niepodległość Namibii

  Afryka Południowo-Zachodnia (od 1919 r. Trwała wojna wyzwoleńcza, prowadzona na ograniczoną skalę przez siły Orga­nizacji Ludów Afryki Południowo-Zachodniej (SWAPO), kierowanej przez Sa­ma Nujomę.

AFRYKA - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Kontynent położony w większości na półkuli wschodniej, po obu stronach równika; powierzchnia wraz z wyspami (największa Madagaskar) 30,3 mln km2 -drugi co do wielkości kontynent świata; od Europy oddzielony Morzem Śródziemnym (najmniejsza odległość w Cieśninie Gibraltarskiej -14 km), od Azji Kanałem Sueskim i Morzem Czerwonym; od zachodu Afrykę oblewa Ocean Atlantycki, od wschodu Ocean Indyjski; największa rozciągłość południkowa 8 tys.

AFRYKA - KLIMAT

Położenie Afryki po obu stronach równika powoduje wyraźną symetrię w układzie stref klimatycznych; środkowa część kontynentu leży w strefie klimatów równikowych, od równikowego wilgotnego (opady całoroczne) do podrównikowego suchego (krótka pora deszczowa w lecie); największe opady na wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej (ponad 3000 mm rocznie, ponad 9000 mm na stokach Kamerunu); wraz ze wzrostem szerokości geograficznej roczna suma ...

AFRYKA - ŚWIAT ROŚLINNY

Roślinność Afryki jest bardzo bogata i różnorodna; w obszarze śródziemnomorskim (północne wybrzeża Afryki i góry Atlas) rosną wiecznie zielone twardolistne lasy i zarośla typu makii, a z roślin uprawnych oliwki; dalej na południe skąpa, skrajnie kserofityczna roślinność pustynna Sahary (z drzew gł.

AFRYKA - ŚWIAT ZWIERZĘCY

Swoiste piętno nadaje faunie Afryki pierwsza z tych krain; cechuje ją najbardziej urozmaicona fauna kręgowców ze wszystkich krain i obfitość rodzin endemicznych, których liczbą ustępuje tylko Ameryce Południowej; występuje tu 38 rodzin ssaków, nie licząc nietoperzy, w tym 12 rodzin endemicznych, wśród nich żyrafy, hipopotamy, mrówniki, 3 rodziny owadożernych (wodnice, złotokrety, ryjoskoczki) i 6 rodzin gryzoni; w pozostałych rodzinach ...

AFRYKA - LUDNOŚĆ

708 mln mieszkańców (1994), ponad 12% ludności świata; średnia gęstość zaludnienia 23 osoby na km2, największa (ponad 1200 osób na km2) w dolinie Nilu w Egipcie, stosunkowo wysoka (200-300 osób na km2) w południowej Nigerii, nadmorskiej strefie Maghrebu, regionie górniczo-przemysłowym Witwatersrand w RPA; większa część Sahary, pustyni Namib, Kalahari i Kotliny Konga bezludne; ludność miejska 34% (najmniej zurbanizowany kontynent świata); 1989 w ...

AFRYKA

Afrykanka opera (Paryż 1865, Warszawa 1870 w wersji wł. bohaterka, niewolnica Selika (sopran), jest Hinduską, a nie Afrykanką. Afryko, biorę cię w posiadanie! Z Afryki zawsze coś nowego, łac.

Świat islamu po II wojnie światowej. Konflikt bliskowschodni - Afryka Północna

  Przegląd dziejów świata islamu, stanowiącego niezależny od zachodniego krąg kulturowy, rozpoczniemy od krajów Maghrebu, czyli Afryki Północnej, znajdujących się pod bezpośrednim panowaniem francuskim (Algieria od 1830, w całości od 1847 roku), bądź pod francuskim protektoratem, w ramach, którego utrzymano iluzoryczną władzę sułtana (Maroko od 1912 roku), bądź beja (w Tunezji od 1885 roku).

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Liberia

 

Pozbawiona znaczenia była formalnie niepodległa od 1847 roku Liberia, ściśle uzależniona od USA.

Znajdowała się ona od 1944 do 1980 roku pod autorytarnymi rządami prezydentów Williama Tubmana, a potem Williama Tolberta. W 1980 roku Tolbert został obalony przez sierżanta Samuela Doe.

Jego...

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Kolonie francuskie

Tysiące Afrykanów poznały Europę pracując we Francji, bądź służąc w jej armii w Europie, Algierii i Indochinach.