Aforyzm

Czytaj Dalej

PRZYSŁOWIA MÓW POTOCZNYCH, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, zbiór aforyzmów A.M. Fredry

Przeważająca część aforyzmów ma charakter ogólny są one na ogół krótkie, nierzadko jednozdaniowe, przy czym podstawą sądów wartościujących jest w nich zdrowy rozsądek. Mniejsza część aforyzmów to mikro traktaciki, w których Fredro komentuje współcz.

Analiza wybranego aforyzmu Friedricha Nietzschego

Jednakże chcąc analizować przytoczony na początku aforyzm musimy pamiętać o tym jak autor był ustosunkowany do idei, norm i założeń chrześcijaństwa.

MYŚLI NIEUCZESANE, cykl aforyzmów S. J. Leca

MYŚLI NIEUCZESANE, cykl aforyzmów S.

SENTENCJA, aforyzm, gnoma, maksyma

SENTENCJA, aforyzm, gnoma, maksyma, krótkie, zwykle jednozdaniowe prozaiczne lub rymowane wypowiedzenie zawierające myśl ogólną odnoszącą się do sfery zjawisk filoz.

„Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź słuszność aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi.

Literatura od najdawniejszych czasów jest istotnym dopełnieniem ludzkiego życia. Już w starożytności wyznaczono jej ważne zadanie; Arystoteles przypisał literaturze funkcję oczyszczającą, tragedia antyczna miała być wstrząsem uczuciowym, wyzwalającym i oczyszczającym widza z win. Wzbudzała...

„Żaden utwór literacki nie przerobi ludzi, są wszakże takie, które ich pobudzają do przetwarzania się.” Potwierdź słuszność aforyzmu Świętochowskiego wybranymi przykładami literackimi

Literatura od najdawniejszych czasów jest istotnym dopełnieniem ludzkiego życia. Już w starożytności wyznaczono jej ważne zadanie; Arystoteles przypisał literaturze funkcję oczyszczającą, tragedia antyczna miała być wstrząsem uczuciowym, wyzwalającym i oczyszczającym widza z win. Wzbudzała litość...

AFORYZM

(gr. aforizo ograniczam, oddzielam, definiuję), Dobitna, krótka wypowiedź, najczęściej jednozdaniowa, zawierająca myśl ogólną natury mor., psychol., filoz. lub estetycznej, podana w sposób subiektywny (nosząca znamiona czyjegoś osobistego sądu), np. Chrystus wam ziarna życia rozeslal po świecie, Ale od...