RIVOLI, osada w płn. Włoszech, nad rz. Adygą, w okolicach Werony

, maszerujących pięcioma kolumnami wzdłuż doliny Adygi.