Adwokat

Adwokat

Czytaj Dalej

Adwokat

Adwokat jest także członkiem adwokatury, a adwokatura (tradycyjnie palestra) to: - ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

Adwokat - kompetencje i adwokatura

Adwokat jest także członkiem adwokatury, a adwokatura (tradycyjnie palestra) to: - ogół adwokatów i aplikantów adwokackich.

ADWOKACI KURII RZYMSKIEJ

spełniali funkcję adwokatów ubogich, adwokatów—y Kamery Apost. , AAS 26 (1934) 449-492) uprawnienia adwokatów ratalnych posiadają: 1° advocan consistoriales, jako właściwi adwokaci Roty rzym.

"Adwokat i róże", czyli tęsknota do doskonałości

Rok później Adwokat i róże wraz z Ptakiem i Żeglarzem ukazały się w pierwszym wydaniu książkowym jego dramatów; również w 1930 r.

ADWOKACI św. PIOTRA

Henrykowi II (Kronika Thietmara, Pz 1953, VI 101-102); nie wiadomo, jakie stąd wynikały uprawnienia i obowiązki; należy przypuszczać, że były one analogiczne do uprawnień i obowiązków adwokatów poszczególnych kościołów czy klasztorów.

ADWOKAT DIABŁA

Łac. advocatus diaboli, pop. nazwa kardynała promotora wiary, łac. Promotor fidei, tj. rzecznika publicznego w procesie beatyfikacyjnym a. kanonizacyjnym przed Kongregacją Obrzędów, S. Congregatio Rituum, w kościele rz.-kat., zgłaszającego zarzuty przeciw wnioskowi i osobie kandydata; przen. obrońca sprawy...

ADWOKAT

Adwokatury te zamierały stopniowo, utrzymała się natomiast adwokatura sądowa i praktyka zasięgania przez sąd rady u a. Grabowski, Adwokatura w ustawodawstwie kościelnym, AK 33 (1934) 249-262; 34 (1934) 147-164; 35 (1935) 237-262; F.