Co to jest adres MAC i adres IP

adres MAC - 12-znakowy numer, unikatowy dla każdego egzemplarza karty sieciowej. adres IP - numer pozwalający na identyfikację komputera lub innego urządzenia w sieci komputerowej, w internecie wykorzystywane są tzw.

Adres sieciowy

Adres sieciowy nie musi być zgodny składniowo z adresem wykorzystywanym w jednostkach protokołu warstwy sieciowej, jedynie semantyka obu adres powinna być zgodna, tak aby dane zostały przekazane do wskazanego użytkownika warstwy sieciowej.

Ukrycie prawdziwego adresu URL strony.

Jak Ci się podoba taki adres: http://www. Oprócz tego, symbol @ może być zastąpiony przez swój odpowiednik hexadecymalny %40, co jeszcze bardziej "zaciemni" adres.

Postulaty Polaków pod adresem prawa

• większość Polaków opowiada się za gwarancyjną funkcją konstytucji.

• grupy zawodowe powinny mieć możliwość stanowienia własnego prawa,

• autonomii prawnej grup wyznaniowych, narodowych i regionalnych.

• referendum powinny być rozstrzygane ważne dla społeczeństwa sprawy.

• maksymalizmu prawnego...