Adolf z Nassau

Adolf z Nassau

Czytaj Dalej

GALLAND ADOLF (ur. 1911) - generał

Jeden z najsłynniejszych niemiec­kich asów myśliwskich, jako drugi żołnierz odznaczony najwyższym odznaczeniem bojowym. Krzyżem Rycerskim z Liśćmi Dębowymi, Mieczami i Brylantami, służbą w Luftwaffe rozpoczął w 1935 r.

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

) Chciałem ustalić możliwe do przyjęcia stosunki z Polską, by naj­pierw załatwić się z Zachodem, ale ten plan, choć mi się najbardziej podobał, nie mógł zostać wykonany, bo zmieniły się zasadnicze okolicz­ności.

Adolf Hitler (1889 - 1945)

Chociaż przegrał z feldmarszałkiem Paulem von Hindenburgiem, to w wyniku wysokiego poparcia ( sfer konserwatywnych, większości generalicji i czołowych przedstawicieli przemysłu i finansjery) uzyskał w 1933 roku stanowisko kanclerza, czyli premiera rządu, rozpoczynając rządy terroru i dyplomację szantażu.

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Edward Craig i Adolf Appia

Jego skrajne postulaty nieczęsto znajdowały zdatnych czy chętnych wykonawców, Craig posuwał się bowiem w swym rewolucjonizmie teatralnym tak daleko, że przewidywał pozbycie się - aktora, którego w teatrze przyszłości miała zastąpić postać nieożywiona, z zaletą pełnego posłuszeństwa wobec woli reżysera.

ABRAHAMOWICZ ADOLF

pisane są z dużym zmysłemobserwacyjnym i pomysłowością w tworzeniu komicznychsytuacji. Bohaterowie krotochwil wywodzą się zazwyczaj z ga-Bc.

CERNY ADOLF , pseud. Jan Rokyta

Klątwy, Sędziów i Wesela1918) aznając w nim jeden z największych talentów poeti dram. 1972; Z. " 1978 z.

DYGASIŃSKI (TOMASZ) ADOLF

Syntezą drugiego okresu twórczości jest powieść —> Zając (1900), jeden z najbardziej popularnych utworów pisarza, żywa opowieść o leśnych przygodach ludzi i zwierząt.

FIERLA ADOLF

, a zarazem przesycone sentymentalizmem obrazki z życia górników w Zagłębiu Karwińskim oraz wiersze refleksyjno-religijne i gwarowe ballady osnute wokół motywów beskidzkich.

HERTZ JAN ADOLF

HERTZ JAN ADOLF, ur. Był związany z amatorskim ruchem teatr. sztukach z tezą (piece a these), a także przeróbki i tłumaczenia bulwarowej farsy franc.

JABŁOŃSKI ADOLF, pseud. Jasieńczyk

Pochodzz drobnej szlachty kieleckiej, od 1840 w Warszawie, gdzie został 1847 aresztowany za udział w konspiracji rewolucyjno-niepodległościowej. Uczestnik powstania 1863, pod koniec życia współpracował z I.

JANUSZKIEWICZ ADOLF

1821-23, bliski filaretom, wiosną 1830 we Włoszech poznał bliżej Mickiewicza, który wprowadził go jako Adolfa do Dziadów cz. 1833-41 w Iszymie, gdzie zaprzyjaźnił się z G.

JULIA I ADOLF, czyli Nadzwyczajna miłość dwojga kochanków nad brzegami Dniestru

Fabułę - ujętą w listy bohaterów i dwojga ich przyjaciół - stanowią dzieje nieszczęśliwej miłości ubogiego szlachcica Adolfa i Julii, ostatniej latorośli możnego rodu Tęczyńskich, którą wola nieżyjącej matki i przesądy stanowe ojca przeznaczają na żonę „młodzieńca z bogactw i urodzenia ...

ADOLF

Powieść daje analizę rozwoju i kresu namiętnego uczucia, pod wieloma względami przypominającego więzy łączące autora z panią de Stael.

LIGOŃ ADOLF

W trzydziestą rocznicę śmierci ojca wydał zbiór jego pieśni z nutami i z własnym wstępem Iskra miłości z Górnego Śląska, czyli Odłamek śpiewu historyczno-narodowego (1919).

NOWACZYŃSKI ADOLF, przybrany przydomek Neuwert

związał się przejściowo z cyganerią lit. nie ograniczał się tylko do krytyki, ale proponował nawiązać do tradycji oświecenia i pozytywizmu, i tym sposobem wyprowadzić Galicję z ślepego zaułka zastoju i zacofania.

PAWIŃSKI ADOLF

PAWIŃSKI ADOLF, ur. " (do 1875), w 1876 wraz z W. 4), podjął 1875 wraz z A. dokumentami z dziejów skarbowości i parlamentaryzmu XVI w.

PRZEWÓSKI EDWARD, pseud. Adolf Ruta, Zyzma, Br. Nur., Parisis

Adolf Ruta, Zyzma, Br. Współpracował z wieloma czasopismami warsz. z „Ateneum", „Głosem", „Niwą", „Opiekunem Domowym", „Nowinami", „Przeglądem Tyg.

RUDNICKI ADOLF

Charakterystycznym wątkiem bvły też rozważania o celach i możliwościach sztuki pisarskiej postawionej przed koniecznością zdania sprawy z tych doświadczeń (Piękna sztuka pisania, Kartka znaleziona pod murem straceń).

STENDER-PETERSEN ADOLF

po latach wnikliwą recenzz wyd. " 1961 z. z pocz. o Polsce i recenzji z literatury pol. " 1963 z.

ŚWIĘCICKI JULIAN ADOLF

Autor poematu Opętany, komedii wierszem O własnej sile (1884) i jednoaktówki U wrót szczęścia (1885) oraz wielu przekładów z literatury franc.