Administrator

Czytaj Dalej

ADMINISTRATOR

ADMINISTRATOR DIECEZJI — duchowny, któremu zlecono czasowy zarząd diec. ADMINISTRATOR PARAFII — termin nie znany KPK; w praktyce kośc. ADMINISTRATOR APOSTOLSKI —> Administrator I.

Podstawowe funkcje administratora sieci

Do zadań administratora należy nadzorowanie pracy serwerów, dodawanie i kasowanie kont użytkowników sieci, ochrona przed wirusami, konfiguracja komputerów, instalowanie oprogramowania itp.

Administrator sieci (supevisor)

Administrator sieci lokalnej - za pomocą platformy zarządzania siecią - dysponuje bezpośrednio wszystkimi zasobami podległej mu sieci, jak również ma pełną kontrolę nad dostępem do niej przez użytkowników - łącznie ze zmianą ich uprawnień przy wirtualnym łączeniu się z odległymi oddziałami firmy.