Adenina

Adenina

Czytaj Dalej

ADENINA

Jedna z zasad azotowych, należąca do puryn, występująca w DNA i RNA oraz w innych związkach pochodzenia nukleotydowego, np, ATP. Oznaczana jest literą A i tworzy komplementarną parę z tyminą (T), połączoną dwoma wiązaniami wodorowymi w DNA i z uracylem w drugorzę-dowej strukturze RNA.