George Joseph SMITH

Wkrótcepotem Smith zakupił wannę z blachy cynkowej, płacąc za nią 1 funt 17 szylingów i 6 pensów(rachunek zachował się w sklepie żelaznym, a później miało wyjść na jaw, że Smith zdołałobniżyć cenę wanny, która pierwotnie wynosiła 2 funty.

Shobena i Smitha model pamięci

Shobena i Smitha model pamięci - znany pod nazwą modelu PCM (ang.

Adam i Ewa

W ikonografii ukazuje się Adama i Ewę w scenach biblijnych: stworzenie Ewy obok Adama leżącego naziemi; scena w raju: Adam w przepasce z liści figowych stoi pod drzewem wraz z Ewą, która podaje muowoc zerwany z drzewa (czasami winogrona); Adam i Ewa wypędzani z raju przez anioła.

Adam Jarzebski

Polska muzyke instrumentalna reprezentuje obok naleacego do szkoły weneckiej Mikołaja Zielenskicgo Andrzej Rohaczewski, ale najwieksze zasługi w tym zakresie połoył Adam Jarzebski (przed 1590—1649), piszacy wyłacznie muzyke instrumentalna.

Herold, Adam i Halevy

Adolphe Charles Adam (1803—1856) zasłynał głównie jako autor baletu Giselle(\ 841) i dwu —z 53 — popularnych oper:PostUlon de Longjumeau (Poczty lion z Longjumeau) i Si j'etais roi (Gdybym był królem).

Adam Mickiewicz (1798 — 1855)

Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka. Studiował w Wilnie. Szczególnie ważny w tym czasie dla kształtowania się poglądów poety jest jego udział w pracach Towarzystwa Filomatów. Pisze wówczas pierwsze swoje utwory; widoczny jest w nich wpływ poezji pseudoklasycznej. Rok 1822 jest przełomowy dla...

ADAM Albrecht (1786 - 1862), rysownik bawar.

Ur. w Nordlingen, uczestnik kampanii 1812 jako ofic. biura topograficznego 4 korpusu ks. Eugeniusza Beauhamais. Zwolniony zaraz po pożarze Moskwy, zdołał wydostać się z Rosji i uniknął w ten sposób koszmaru odwrotu. W 1818 wydał serię rysunków przedstawiających pierwszą część kampanii ros. Zm. w...

ADAM Frederick (1781 - 1853), gen. ang.

Służył w Egipcie i na Sycylii, bił się pod Maidą. Mianowany adiutantem ks. regenta, późniejszego Jerzego IV, znalazł się następnie we wsch. Hiszpanii, gdzie był dwukrotnie ranny. 1814 gen.-mjr, dowodził bryg. pod Waterloo i odparł atak franc. średniej gwardii.

CHŁAPOWSKI Dezydery Adam (23 V 1788 - 27 III 1879), gen.

Ur. w Turwi, woj. poznańskie. Syn Józefa, starosty kościańskiego. 1802 kapral w p. dragonów gen. Briesewitza w armii prus., 1805 por., XI 1806 ofic. gwardii honorowej poznańskiej witającej Napoleona, XII 1806 por. 9 pp. Ks. Warszawskiego, dow. kompanii woltyżerskiej. Bił się pod Tczewem i Gdańskiem...

CUSTINE Adam-Philippe, hr. de (4 II 1742 - 28 VIII 1793), gen. franc.

Ur. w Metz, ofic. armii królewskiej, 1780-1782 brał udział w amer. wojnie o niepodległość, odznaczył się pod Yorktown. 1789 wybrany na deputowanego szlachty do Stanów Generalnych, od razu opowiedział się po stronie Rewolucji. 1791 gen. dyw., 1792 dow. Armii Wogezów, zdobył Spirę, Wormację...

CZARTORYSKI Adam Jerzy (14 I 1770 - 15 VII 1861), polityk poi., zastępca min. spr. zagr. Rosji

Ur. w Warszawie, po III rozbiorze Polski wysłany z bratem Konstantym na dwór w Petersburgu, by pozyskać łaski carycy Katarzyny II i w ten sposób ocalić rodowe majątki. Zaprzyjaźnił się z w.ks. Aleksandrem, a po jego wstąpieniu na tron został jednym z najbliższych współpracowników.

Członek tajnego...

NEIPPERG Adam Albrecht von (8 VI 1775 - 22 II 1829), feldmarsz. austr.

W 1790 rozpoczął służbę w kaw., odznaczył się w bitwach pod Je-mappes i Neerwinden w walce z rewolucyjną Francją. 1794 wzięty do niewoli przez Francuzów, torturowany jako domniemany franc. emigrant, stracił oko. 1795 brał udział w oblężeniu Moguncji, 1796 dowodził posiłkami wysłanymi znad...

SMITH William Sidney (21 VI 1764 - 26 V 1840), adm. ang.

Ur. w Westminster. Od 1777 w Royal Navy. 1790-1792 doradca króla szwedz. w czasie wojny przeciwko Rosji. 1793 brał udział w obronie Tulonu, zniszczył większość okrętów franc. zakotwiczonych w porcie przed odejściem Anglików. Potem służył we flocie szwedz. na Bałtyku.

1796 wzięty do niewoli przez...