Abu Simbel

Abu Simbel

Czytaj Dalej

Egipt - Świątynie nubijskie - Abu Simbel

Wielką grupę budowli sakralnych Nowego Państwa tworzą świątynie nubijskie. Duża ich część została wykuta w skale, reszta była konstruowana z ciosów kamiennych.

 Świątynie całkowicie wykute w skale wprowadzono do architektury sakralnej w czasach XVIII dynastii. Mimo, że technika drążenia skał...

ABU SIMBEL

Miejscowość nad Nilem, w dolnej Nubii, w Egipcie, gdzie w XIII w. pne. wykuto w skale dwie wspaniałe świątynie, większą Ramzesa II, mniejszą jego małżonki, Nefertari, z olbrzymimi posągami w fasadach; w latach sześćdziesiątych XX w. świątynie wycięto ze skały i przeniesiono o 60 m wyżej, aby...

ABU HASSAN

Bohater Opowieści o Abu alHassanie śpiącym i przebudzonym (zob. Tysiąc: i jedna noc), kupiec z Bagdadu, który, oszołomiony narkotykiem, pogrążony we śnie, przeniesiony zostaje do pałacu Haruna ar-Raszida (zob.), gdzie wmawiają mu, że jest kalifem.

Motyw ten występuje u wielu autorów, jak Szekspir...

ABU BAKR

Abu Bekr, właśc. nazwisko Abdal Kaaba, ur. 573, zm. 634, ojciec Aiszy, najbardziej ulubionej żony Mahometa i najwierniejszy towarzysz Proroka, pierwszy z czterech jego następców (-> kalif) i o wielkim autorytecie świadek nowej religii (wpływ na tworzenie się Koranu).

W czasie swego kalifatu (632-634)...

ABU IZAAK

Mutaman ad-Daula abu Ishak ibn al-Assal, żył w XIII w., zm. w Kairze, filozof i teolog koptyjski.

Autor licznych prac, m. in. pewnego rodzaju encyklopedii Księga zbioru podstaw religii (ukończona 1260), słownika arabsko--koptyjskiego, zbioru kanonów i konstytucji kośc, komentarzy do Pisma świętego.

 

A...

ABU'L BARAKAT

Szams ar-Riasa, Abu'l Barakat, Ibn Kabar, Ibn al-Kibr, zm. 10 V 1324, kapłan i pisarz koptyjski, monofizyta.

Pisał w języku arab., główne jego dzieło Lampa ciemności albo wyklad służby Bożej jest encyklopedią wiedzy kośc, zawierającą wiadomości z dogmatyki, historii, liturgii i prawa kośc; na uwagę...

ABU'L FARADŻ

Grzegorz Jan ibn al-Ibri (łac. Bar He-braeus), ur. 1226 w Melitenie (dzisiejsze Malatya we wsch. Turcji), zm. 30 VII 1286 w Maragha (pn.-zach. Iran), bp jakobicki, teolog, filozof, historyk, lekarz i pisarz syryjski. Syn lekarza Aarona, nawróconego żyda;

w Antiochii, dokąd uszedł 1243 przed najazdem...

ABU MINA

Miasto św. Menasa, zespół budowli sakr. w odległości 65 km na pd.-zach. od Aleksandrii. Za czasów ces. Konstantyna zbudowano tu kościół na grobie św. Menasa; ces. Arkadiusz rozbudował go w dużą bazylikę o bogatej dekoracji architektonicznej oraz zbudował drugi kościół w pobliżu źródła świętego;...

Pow­stanie Abu Muslima

ABBASYDÓW POWSTANIE 747-750 (pow­stanie Abu Muslima). Abbasydzi, arabscy muzułmanie, wywodzący się rzekomo od Abbasa (zm. 653), stryja proroka Mahometa (570-632) występowali przeciw rządzącemu rodowi Omajjadów. W 747 wybuchło pow­stanie, Abbasydzł pod dowództwem Abu Muslima (728?-755) zdobyli Merw w...

ELIASZ III, Abu Halfan al - Haditbi bp.

ur. w Maiferkat (obecnie Silvan w pd.-wsch. Turcji), zm. 12 IV 1190, nesto-riański metropolita Nisibis, od 1176 katolikos.

Zebrał teksty liturg. w języku syr. (tzw. Księga Abu Halím), które włączono do nestoriańskiego oficjum godzin kan. (Brevia-rium chaldaicum I-IV, P 1886-87), a ponadto zebrał hymny...

FIRDAUSI, Mansur ben Hassan Abu' l Kasim Ferdousi

ur. między 932-942 w Waż k. Tus (dziś Ferdousi w zach.I r a n i e ) , zm. między 1020-25 tamże, poeta, twórca narodowejepopei irańskiej.

F. jest autorem eposu Szahname (Księga królów), którypisał 975-1010, dedykowanego władcy Persji sułtanowi Mahmudowiz Ghazni; F. korzystał m.in. z tradycji...

GHAZALI al -, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al - Tusi

Ł a c . Algaxel, ur. 1058 w Tus ( C h o r a s a n ) , zm. 1111tamże, arab. filozof, teolog i mistyk. Początkowo uczył się—» sufizmu w Tus, nast. studiował w Niszapur u al-Dżuwajniego(zwolennika al-Aszariego); 1091 został prof, teologiii prawa muzułm. na Akademii Nizamijskiej w Bagdadzie;po 1095...

IBN ARABI, Abu Bakr Muhammad ibn Ali Muhji ad - Din

ur. 7 VIII 1165 w Murcji (Hiszpania), zm. 16 XI 1240w Damaszku, arab. mistyk.

W 1173 zamieszkał w Sewilli, gdzie przebywał z przerwamido 1194; tam oraz w in. miastach Hiszpanii i Afryki Pn. zapoznałsię z nauką islamu (fikh) oraz —> hadithami; 1194 opuściłHiszpanię arab. i udał się do Mekki (—> hadżdż)...

AL - FARABI (Abu Nas.r Muh. ammad ibn Muh. ammad ibn T. arkhan ibn Awzalug (U zlug) al - Farabı)

Filozof, ur. 870 w Farab (Turkiestan), zm. 950 w Damaszku.A. studiował w Bagdadzie logike pod kierownictwem chrzescijanskichuczonych Yuh. anna ibn Hayl¯ana (zm. 910) oraz Ab¯u Bishr Matt¯a (zm. 940),jednego z tłumaczy Arystotelesa na jezyk arab. Uczył sie takze gramatykiarab., astronomii, muzyki, medycyny i nauk...