Absolwent

Czytaj Dalej

MODEL „GRUPY ABSOLWENTÓW" DLA NASTOLATKÓW

W przeciwieństwie do grupy treningu umiejętności w pierwszym etapie leczenia, w którym kwestiom procesów interpersonalnych zachodzących podczas sesji poświęca się niewiele uwagi, grupa absolwentów charakteryzuje się tym, że za środek pozwalający na osiągnięcie zmiany uważa się zachowania występujące zarówno poza sesjami, jak i podczas nich.

Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna - Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien znać język obecny umożliwiający korzystanie z literatury w zakresie pedagogiki specjalnej oraz mieć zdolności dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, edu­kacyjnych i rehabilitacyjnych, a także umiejętność przygotowania publikami z zakresu swojej działalności".

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego

W całym toku kształcenia warto jednak kierować się pewnym modelem czy założeniami do tego modelu, co zwykło się nazywać profilem (sylwetką) absolwenta psychologii - przyszłego psychologa klinicznego.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Przygotowanie osobiste do zawodu

Sądzę, że w aktualnej sytuacji sankcji zawodowych każdy absolwent powinien oczywiś­cie przyswoić sobie kodeks etyczny, znać najważniejsze jego regulacje na pamięć i to w taki sposób, że obudzony w środku nocy odtworzy je.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Wiedza

Chodzi tu zarówno o posiadanie wiedzy o określonej zawartości treściowej, jak i formalnej strukturze. Długoletnie doświadczenie autorki - łączącej w toku kariery zawodowej badania naukowe, kształcenie akademickie i po­dyplomowe psychologów oraz lekarzy i przedstawicieli innych zawodów z własną praktyką...