'A' gai waak juk jaap

Czytaj Dalej

GAJA (1)

Gaia, GŹ, mit.

GAJA (2)

Gdzie ty (jesteś) Gajusem, (tam) ja (jestem) Gają, łat . Ubi tu Gaius, ego Gaia, z Plutarcha (Moralia, Kwestie rzymskie, 271 E) cytowane jako słowa, które rzymska panna młoda miała wypowiadać wchodząc do swego nowego domu.

GAJA, Gaea, Ge

W religii gr. bogini uosabiająca MatkęZiemię, czczona j a k o dawczyni życia i przyczyna wegetacji.

W czasach hist, w Grecji jej kult został wyparty przez-» Demeter. W literaturze filoz. i kosmologicznej oraz wpoezji (Ajschylos, Eurypides, Pindar) występuje nadal j a k oMatka Wszechrzeczy.

Ośrodki kultu G...